Pretraga filijala Lista sa filijalama

Impresum

Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.
Marketing

Adresa:Bulevar Mihajla Pupina 4
11070 Novi Beograd
  
Telefon:00381 - 11 - 285 44 78
Faks:00381 - 11 - 31 22 158
E-Mail:service-sr@deichmann.com
  
UID broj:106491636
  
Sedište društva:Essen
Companies register no.:20614048
  
  
  
Direktori sektora poslovođstva:Georg Müller
Biljana Stojanova
Boris Kopič
Veit Volker Weiland
  
Menadžment koncepcije i sadržaja:Thorsten Hennig
Marketing 
Deichmann SE
  
Odeljenje za dizajn i tehniku:

getit GmbH
Emil-Figge-Straße 76-80
D-44227 Dortmund
www.getit.de

prema gore