Защита на личните данни

Сигурност и защита на личните данни

Поверителност и защита на личните данни

„Дайхман търговия с обувки” ЕООД, България (наричани по-долу "ДАЙХМАН") използват електронни методи за обработване на лични данни (EDP) с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на ДАЙХМАН, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на ДАЙХМАН. По-долу можете да се запознаете с единната политика на ДАЙХМАН в областта на защитата на личните данни.

Защита на личните данни в ДАЙХМАН

ДАЙХМАН уважава Вашата лична неприкосновеност. Нашето дружество събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Обработваме Вашите данни единствено с Ваше съгласие, като целта ни е да ги използваме за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например с цел да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги, както и относно самото дружество, и за да Ви дадем възможност да участвате в нашите игри с награди. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, както и преди изпращане на всяка отделна поръчка за доставка на артикули, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи търговски условия, които препращат по въпросите, касаещи обработване и предоставяне на лични данни към настоящата политика.

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име данните лица, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно нашата политика и инструкции за обработване и защита на личните данни. Поради това доставчиците на услуги, които извършват дейност от името на ДАЙХМАН, са договорно задължени от нас да спазват правните норми за защита на личните данни. Моля свържете се незабавно с ДАЙХМАН в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на защита на личните данни.

Наред с това, Вие имате право и да се свържете писмено с ДАЙХМАН във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да изискате информация дали ДАЙХМАН съхранява и обработва Ваши лични данни и съответно какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

Сигурност

 ДАЙХМАН прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Използване на Вашите данни

Каква информация за Вас съхранява ДАЙХМАН? За какво използваме Вашите данни?

ДАЙХМАН се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел осигуряване на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически проблеми или при желание от Ваша страна,  за връзка с Вас. За гореизброените дейности от Вас може да се изиска предоставянето на следните данни: име, адрес, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми:
          •    Обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги
          •    Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт
          •    Администриране участието Ви в наши игри с награди
          •    Предоставяне на информация за продукти на ДАЙХМАН чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

Кога ДАЙХМАН предоставя Вашите лични данни?

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на пощенска услуга, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които ДАЙХМАН е в договорни отношения и които предоставят услуги на ДАЙХМАН, действат като обработващи личните данни лица от името на ДАЙХМАН, съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни. ДАЙХМАН гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на ДАЙХМАН, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, както и преди изпращане на всяка отделна поръчка за доставка на артикули, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи търговски условия, които препращат по въпросите, касаещи обработване и предоставяне на лични данни към настоящата политика.

Информацията, която ДАЙХМАН може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: имейл адрес, телефонен номер, адрес, рождена дата и три имена.

Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел:
          •    изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;
          •    изготвянето на последващи маркетингови и рекламни кампании, в това число за обработване за целите на директния маркетинг от ДАЙХМАН.

ДАЙХМАН може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ДАЙХМАН. ДАЙХМАН може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейл privacy-bg@deichmann.com. Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях.

ДАЙХМАН гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от ДАЙХМАН, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Бисквитки

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, ние използваме така наречените „бисквитки“ на някои от нашите страници. Те служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Тук става въпрос за малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват веднага след като напуснете браузъра, т.е. веднага след затваряне на Вашия браузър (така наречените Сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство за срок от 30 дни и позволяват на нас или наш партньор да разпознаят Вашия браузър при следващо посещение на нашата страница (постоянни бисквитки). Използването на бисквитки е възможно само Вашето изрично съгласие

Ние използваме бисквитки също, за да разберем как точно се използва нашия сайт и какво можем да подобрим в негово управление. Бисквитките ни помагат например да определим, дали дадена страница от нашия сайт е била посетена вече. Бисквитните ни позволяват също да разберем, дали сте посещавали нашата страница преди, или сте нов посетител. Освен това използваме бисквитки, за да подобряваме нашата реклама. Често бисквитките се ползват, за да показват важна за посетителите информация, за да подобряват резултатите от дадена кампания или за да предотвратят многократно показване на една и съща информация на даден посетител.

Например: за да използвате кошницата, трябва да разрешите използването на сесийни и постоянни бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява.

Бисквитките, които ние използваме, в никакъв случай не съхраняват лични данни или персонална информация.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Премахването на бисквитки обаче може да преустанови възможността да ползвате някои функционалности на сайта ни.

Facebook-Pixel (Facebook-пиксел)

Нашата уеб страница използва Facebook-пиксел

Facebook-пикселът е HTML код на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании.

Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами

Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е потребителят, тъй като данните са криптирани.

 

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Ако пожелаете, ние или партньорите на ДАЙХМАН, които предоставят услуги от наше име, ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни.Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху бутона "ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА", който е достъпен в който и да е от изпратените до Вас  електронни бюлетини на ДАЙХМАН. След като посочите своя електронен пощенски адрес (Еmail адрес) в менюто "ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА", ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Как предпазваме Вашите лични данни?

Ако заявите абонамент за електронния ни бюлетин, Вашите лични данни се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет.Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни.Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, произтичащи от печатни и други технически грешки, загубени или повредени записи на данни при преноса на данните, свързани с мрежови, хардуерни или софтуерни проблеми или вследствие от осъществен неправомерен достъп до нашата база данни въпреки прилаганите мерки за сигурност.

SSL (Secure Sockets Layer)

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които клиентите изпращат на наш фирмен сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:
          •    Предаваните данни се криптират.
          •    Осигурява  връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
          •    Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Права и обратна връзка

Вашите права

В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данните, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

 Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент ДАЙХМАН не планира подобно разкриване на лични данни.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе:

бул. "Цариградско шосе" 115 Г
Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2
1784 София, България

По отношение на Дайхман СЕ, Германия:
DeichmannSE
Deichmannweg 9
45359 Essen, Germany

Декларация за отговорност

Нашите предложения съдържат линкове (електронни препратки) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание нашето дружество няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница отговаря за съдържанието или оформлението й. Въпреки това, веднага щом ДАЙХМАН получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ДАЙХМАН ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

          * Компютърният термин електронна препратка (линк) означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Ако сте в някой уебсайт, кликването с мишка върху линк зарежда друга Интернет страница в уеб браузъра Ви. Цялата структура на Интернет се базира на линкове. Линкът може да бъде разпознат в рамките на уеб браузъра по това, че курсорът се променя от стрелка на ръка, когато преминавате с мишката върху него. Целта на линковете е да опростят навигацията в Интернет и да предоставят връзки към допълнителна информация по прост начин.

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на ДАЙХМАН за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ДАЙХМАН с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ДАЙХМАН довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от ДАЙХМАН при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ДАЙХМАН ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др. под., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с ДАЙХМАН

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": privacy-bg@deichmann.com

Жалби / Медиация

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/