ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЕСЕННИ ЕМОЦИИ“

Как да участваш в играта?

На 11.10.2018 г. ще публикуваме пост на стената. За да се включиш в тази игра, е необходимо да си навършил/а 18 години.

Какво да направиш?

За да се включиш, е достатъчно да харесаш (реагираш) или споделиш поста на играта. В играта не участват коментари под поста. В играта не участват харесвания, коментари или споделяния на настоящата Facebook бележка. Всеки участник има право да участва в играта само веднъж.

Кой и как ще спечели?

Един участник ще спечели един ваучер за пазаруване на стойност 40 лв. Той ще бъде определен на томболен принцип и ще може да види името си, публикувано на стената на страницата на 19.10.2018г. Представител на Deichmann ще се свърже с печелившия на предоставения от него телефонен номер, за да уточни в кой филиал ще му е удобно да получи и ползва ваучера си.

Колко продължава играта?

Играта стартира на 11.10.2018 г. и завършва на 17.10.2018 г в 23:59 часа.

Колко награди има в играта?

1 ваучер за пазаруване от Deichmann на стойност 40 лв. Ваучерът може да бъде получен само във филиалите на Deichmann във срок от 30 календарни дни.

Как ще получиш наградата си, ако си сред спечелилите?

В рамките на деня на 19.10.2018 г. ще публикуваме името на спечелилият участник. Ако видиш своето име, те молим да ни изпратиш имейл на service-bg@deichmann.com, с който да ни предоставиш трите си имена и мобилен телефон за връзка. Имаш на разположение 5 работни дни до 29.10.2018 г., за да се свържеш с нас. Наградата може да се получи единствено и лично от победителя във филиал на Дайхман в цялата страна. Представител на Deichmann ще се свърже с победителя, за да уточни в кой филиал ще му е удобно да получи и ползва ваучера.

Бихме искали да Ви уведомим, че фирма „Дайхман търговия с обувки“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни и като такъв ще съхранява и ползва предоставените от Вас лични данни изцяло съгласно изискванията и разпоредбите на общия Регламент за защита на личните данни 2016/679.

Успех!

Екипът на Deichmann

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „Есенни емоции”(„Играта”) е организирана „Дайхман търговия с обувки” ЕООД, бул. “Цариградско шосе” 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, София 1784, ЕИК: 200012200 („Организатор”).

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта („Официални правила”).

2.2. Официалните правила са публикувани в Играта на страницата на Deichmann: https://www.facebook.com/Deichmann-BG

2.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на https://www.facebook.com/Deichmann-BG

2.4.С участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие имат всички физически лица, отговарящи на следните условия:

          • навършили са 18 години към началната дата на Играта;

          • съгласили са се с Официалните правила на Играта.

4.2. За участие в Играта НЕ се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и на агенция Медиябаскет ООД, както и членове на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта стартира на 11.10.2018 г. и завършва на 17.10.2018 г. в 23:59 часа.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта ще бъдт раздадени като награди 1 ваучер за пазаруване на стойност 40 лв. Ваучерът може да бъде използван само във филиалите на Deichmann.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Следи страницата на Deichmann https://www.facebook.com/Deichmann-BG. На 11.10.2018 г. ще бъде публикуван пост на стената.

7.2. След като видиш поста, трябва реагираш и коментираш с #TheStreetIsYours.

7.3. Сред всички участници ще бъде изтеглен 1 печеливш.

7.4. В томболата участват само реакции и коментари под поста от играта. Томболата се провежда след приключване на Играта.

7.6. Нямате право да публикувате коментари, които: съдържат неетично, неморално, обидно или вулгарно послание или послание, противоречащо на добрите нрави; изразяват омраза или друг обиден мотив; показват конкурентни продукти.

7.7. Организаторът има право да дисквалифицира участник и свали качен от него коментар и/или снимка, ако те не отговарят на изискванията по този раздел.

7.8. Всеки участник има право да участва в играта само веднъж.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. В рамките на деня на 19.10.2018 г. на стената на страницата Deichmann ще бъдат публикувани имената на печелившите.

8.2. Ако видиш своето, моля изпрати ни своите имена и мобилен телефон за връзка на имейл адрес service-bg@deichmann.com. Представител на Deichmann ще се свърже с печелившия на предоставения от него телефон за контакт за уточняване на детайлите по получаване на наградата.

8.3. Имаш на разположение 5 работни дни до 29.10.2018 г., за да ни предоставиш данните за доставка.

8.4. Ваучерът може да бъде получен само във филиалите на Deichmann в срок от 30 календарни дни.

8.5. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда, ако:

          • не си предоставил телефон за контакт;

          • не бъдеш открит на предоставения от теб телефон за контакт;

          • си предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт или имейл адрес;

          • не си потърсил своята награда.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на куриера, извършващ доставката им, или когато адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, или получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в част 8 по-горе.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

9.5. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължина на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

Всички награди са лични, не може да бъдат заменяни и преотстъпвани и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага от Играта. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в Играта e-mail адрес, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му (снимки) да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица – негови изпълнители, по повод на Играта. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето наличните си данни.

11.2. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на Deichmann, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора, в публична комуникация към медиите, за което Организаторът не дължи допълнително заплащане, освен ако спечелилият изрично писмено възрази срещу това.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да спре или прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://www.facebook.com/Deichmann-BG, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи спиране/ прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.