Ochrana osobních údajů

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno (dále jen „společnost Deichmann") ručí za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji registrovaných uživatelů.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak zajistíme ochranu Vámi sdělených dat. Osobní údaje jsou ve společnosti Deichmann shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně vsouladu splatnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany údajů je tudíž vsouladu snařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ zanglického General Data Protection Regulation).

Celkově Vás společnost Deichmann ujišťuje, že bez Vašeho svolení nebudou mimo rámec těchto internetových stránek shromažďovány žádné osobní údaje. Pouze Vy sami rozhodnete o tom, v jakém rozsahu budete chtít své osobní údaje poskytnout či nikoli, například vrámci registrace apod.

Shromažďování, ukládání a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 odst. 1 GDPR). Mezi osobní údaje patří např. Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa i všechny stavové údaje, které nám sdělíte při registraci a při založení Vašeho zákaznického účtu. Statistické údaje nebo anonymizované údaje získané kupříkladu při návštěvě našeho internetového obchodu, které nelze přímo spojovat sVaší osobou, mezi osobní údaje nepatří.

Společnost Deichmann ukládá Vaše osobní údaje jen v takovém případě, pokud jste je dobrovolně poskytli a dali svůj výslovný souhlas ke konkrétnímu použití (například v rámci přihlášky k odebírání newsletteru, k účasti v anketách nebo ve výherních soutěžích, vrámci procesu objednávky nebo vrámci jiných kontaktů. Vámi sdělené osobní údaje dále používáme ke zpracovánía vyřízení Vaší objednávky.

Pro statistické účely vyhodnocujeme anonymní formou, na jaké odkazy čtenáři newsletteru kliknuli. Není přitom rozpoznatelné, jaká konkrétní osoba na daný odkaz klikla. Pro optimalizaci naší nabídky vyhodnocujeme personalizovaným způsobem, na jaké odkazy vnewsletteru klikáte.

Společnost Deichmann se může dostat do situace, kdy bude nucena předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům za účelem jejich dalšího zpracování (dále jen „zpracovatelé"). Tito zpracovatelé mohou být například pověřeni odesíláním newsletterů nebo správou výherních soutěží.

Společnost Deichmann vyžaduje od svých zpracovatelů, aby Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s naším zadáním a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, se sjednaným zpracováním osobních údajů, podle GDPR a aktuálně platné české legislativy.

Společnost Deichmann dále ručí za to, že Vaše osobní údaje nebudou ani prodávány, ani pronajímány třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo informace o Vás sdělit vpřípadě, jestliže budeme povinni tak učinit ze zákona nebo jestliže budou jejich sdělení požadovat úřady nebo orgány činné v trestním řízení postupující v souladu se zákonem. Krom toho shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci Vašich kontaktních údajů, pro vyjasnění Vašich dotazů a žádostí.

Použití plug-inů AddThis

Na našich webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („plug-iny“) služby typu bookmarking AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Plug-iny jsou většinou označeny logem AddThis například ve formě bílého plusového znaménka na oranžovém pozadí. Přehled plug-inů pro AddThis a jejich vzhled najdete zde: https://www.addthis.com/get/sharing. Pokud spustíte stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plug-in, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery AddThis. Obsah plug-inů se z AddThis přenese přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky.

Díky integraci obdrží AddThis informaci, že Váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší webové prezentace, a uloží pro identifikaci Vašeho prohlížeče soubor cookie na Vašem koncovém zařízení. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru AddThis do USA, kde ji uloží. AddThis tato data používá pro vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů, které slouží jako podklad pro personalizované a cílené reklamní oslovení návštěvníka internetových stránek s plug-iny AddThis. Účel a rozsah zjišťování dat a další zpracování a využití dat prostřednictvím AddThis najdete v informacích o ochranně osobních údajů AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Pokud chcete shromažďování dat prostřednictvím doplňku AddThis do budoucna zakázat, můžete nastavit takzvaný soubor opt-out-cookie, který si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Můžete také načítání plug-inů pro AddThis zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. doplňku na blokování skriptů „NoScript" (http://noscript.net/).

Používání osobních údajů pro reklamní a marketingové účely

Kromě jiného Vám nabízíme tyto služby:

- zasílání newsletteru s aktuální nabídkou / reklamou na produkty
- poštovní zásilky
- účast na výherních soutěžích

Dále Vám můžeme například zasílat reklamu týkající se našich produktů či jiné nabídky naší společnosti nebo Vám nabídnout účast vsoutěžích o ceny nebo výherních soutěžích.

Budeme Vás přitom kontaktovat prostřednictvím takových komunikačních kanálů, které nám při udělení Vašeho souhlasu sdělíte, například e-mailem, jestliže uvedete svou e-mailovou adresu, nebo telefonicky, SMS zprávou nebo přes mobilní zařízení prostřednictvím aplikací, jestliže nám sdělíte číslo svého (mobilního) telefonu, nebo prostřednictvím poštovní zásilky, jestliže nám sdělíte svou poštovní adresu.
Při online objednávce, resp. registraci nám sdělujete Vaši poštovní adresu. Přijetím našich ustanovení o ochraně osobních údajů nám dáte možnost Vám poštou zasílat reklamní letáky s našimi produkty v našem internetovém obchodu. Jestliže se později rozhodnete, že tuto službu již nechcete využívat, můžete kdykoli prostřednictvím našeho kontaktního formuláře tuto službu zrušit.

Vaše údaje případně použijeme pro založení a správu uživatelského profilu, abychom Vám mohli zasílat individualizovanou reklamu, u které předpokládáme, že Vás obzvláště zaujme.

Newsletter

Při přihlášení se kodběru našeho newsletteru souhlasíte stím, že smíme používat Vámi sdělené údaje, abychom Vám mohli e-mailem posílat informace o obsahu a produktech z našeho sortimentu.

Pro odesílání newsletteru používáme takzvanou metodu double opt-in, to znamená, že Vám newsletter budeme zasílat až poté, co kliknutím v informačním e-mailu zasílání explicitně potvrdíte.

Poté Vám zašleme potvrzující e-mail a požádáme Vás, abyste kliknutím odkazu obsaženého v tomto e-mailu potvrdili, že chcete náš newsletter odebírat.

Budou-li tvorbou a odesíláním newsletteru pověřeny jiné společnosti, budou i tyto povinny Vaše údaje chránit vsouladu sGDPR a aktuálně platnou českou legislativou a využívat je výhradně pro tento přesně vymezený účel.

Jestliže od nás později již nebudete chtít dostávat žádné newslettery, můžete jejich odběr kdykoli zrušit. Cena této transakce se neliší od běžné ceny přenosu v rámci základního tarifu.

Zcela dostačující je v tomto případě sdělení prostřednictvím zobrazeného kontaktu nebo např. zaslání e-mailu či dopisu. Vkaždém newsletteru samozřejmě naleznete také odkaz pro odhlášení.

Hodnocení služeb a produktů

Za účelem hodnocení služeb a produktů našimi zákazníky a pro potřeby našeho vlastního systému řízení jakosti jsme na své webové stránky vložili hodnoticí software společnosti eKomi Ltd. (dále jen „společnost eKomi").

Pomocí tohoto hodnoticího softwaru nám po nákupu můžete zaslat anonymní hodnocení své zkušenosti s námi.

Po dokončení objednávky Vám společnost eKomi zašle e-mail se žádostí o hodnocení pomocí dotazníku, který naleznete v připojeném odkazu. Proti tomuto způsobu využití Vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to mailem na adresu service-cz@deichmann.com. Cena této transakce se neliší od běžné ceny přenosu v rámci základního tarifu.

Zasílání hodnocení je zcela dobrovolné. Záleží pouze na Vás, zdali se rozhodnete na žádost o hodnocení reagovat nebo ji budete ignorovat. Vaše hodnocení by nám ovšem pomohlo při zlepšování naší nabídky ve prospěch Váš i našich ostatních zákazníků.

Společnosti eKomi nepředáváme žádné osobní údaje, pouze anonymní číslo objednávky. Společnost eKomi se zavázala k tomu, že údaje, které od nás obdrží, bude zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů a že za tímto účelem učiní veškerá technická a organizační opatření.

V průběhu Vašeho hodnocení prostřednictvím společnosti eKomi můžete zadat e-mailovou adresu, na které Vás budeme moci v souvislosti s Vaším hodnocením později kontaktovat. Tímto způsobem můžeme např. individuálně reagovat na Vaši kritiku, zodpovědět Vaše dotazy nebo Vám jinak pomoci. Upozorňujeme Vás, že uvedení Vaší e-mailové adresy je dobrovolné a podléhá pravidlům pro ochranu osobních údajů, jimiž se řídí náš nezávislý poskytovatel služeb eKomi. Za nakládání s Vašimi osobními údaji, které sdělíte přímo společnosti eKomi, nese odpovědnost pouze samotná společnost eKomi.

Vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů pro analýzu webu

Na našich webových stránkách jsou pomocí aplikace econda Shop Monitor, webové analytické služby společnosti econda GmbH, shromažďována a ukládána data, z nichž se s použitím pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a vyhodnocují se pro zlepšení naší nabídky a její přizpůsobení aktuálním potřebám.

Za tímto účelem se mohou používat soubory cookie, které umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Uživatelské profily se však bez výslovného souhlasu návštěvníka nespojí s údaji o nositeli pseudonymu.

Zejména se bezprostředně po doručení anonymizují IP adresy, čímž se znemožní přiřazení uživatelských profilů k IP adresám.

Shromažďování a ukládání dat pro účely webové analýzy můžete kdykoliv s platností do budoucna zrušit tím, že potvrdíte zrušení kliknutím na odkaz: 
www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

Na našich webových stránkách zjišťuje a ukládá webová analytická služba společnosti AppNexus pomocí nástroje Adnexus data, z nichž se s použitím pseudonymů vytvoří uživatelské profily.

Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a vyhodnocují se pro zlepšení naší nabídky a její přizpůsobení aktuálním potřebám. K tomu se mohou používat soubory cookie. Jedná se o krátké textové soubory, které se lokálně uloží na počítači návštěvníka dané internetové stránky, a umožní tak opětovnou identifikaci při další návštěvě našich webových stránek. Pseudonymizované uživatelské profily se bez speciálně uděleného výslovného souhlasu dotyčné osoby nespojují s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Cookies

Abychom zvýšili atraktivitu našich stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Cookies slouží k tomu, aby naše prezentace na internetu byla obecně uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a aby se zrychlila navigace na naší platformě. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Cookies budou po ukončení vyhledávání, tedy po zavření Vašeho internetového prohlížeče, opět smazány (tzv. cookies relací). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a dávají nám nebo našim partnerským firmám možnost, při Vaší další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč (trvalá cookies).

Zde konkrétní příklad: Chcete-li využívat náš nákupní košík, musíte povolit používání cookies relací a trvalých cookies. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že můžete být informování o nasazení cookies a jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí anebo přijetí cookies omezit na určité případy anebo cookies obecně vyloučit. Při nepřijetí cookies jsou funkcionality našich webových stránek omezené.

Využívání webové analytické služby Akanoo

Tato webová stránka používá Akanoo, službu pro analýzu webu od společnosti Akanoo GmbH. Akanoo používá tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace generované souborem cookie jsou odesílány na server společnosti Akanoo GmbH v Německu, kde se ukládají.Údaje nejsou zpracovávány mimo Německo. Z pověření společnosti Deichmann SE bude společnost Akanoo GmbH tyto informace používat za účelem sledování a vyhodnocování Vašich návštěv na této webové stránce a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webové stránky a internetu obecně. IP adresa, kterou Váš prohlížeč prostřednictvím služby Akanoo odesílá, bude před uložením zkrácena, aby nebylo možno provést přímou identifikaci konkrétní osoby. Akanoo postupuje spíše heuristicky, tj. snaží se identifikovat návštěvníka s jeho předchozí návštěvou, přičemž kombinuje určitá data, jako je rozlišení, prohlížeč, používané pluginy a operační systém, z nichž vypočítá hashovací hodnotu.Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížecího softwaru. V takovém případě však pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Stejně tak můžete zabránit tomu, aby údaje o vašem využívání webové stránky, které vygenerují soubory cookie, byly shromažďovány a odesílány společnosti Akanoo GmbH a posléze touto společností zpracovávány. Za tímto účelem klikněte na odkaz https://akanoo.com/manager/optOut. Spustíte tak nástroj Opt-Out-Cookie, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů během prohlížení této webové stránky.

Individuální doporučení produktů

Individuální doporučení produktů v našem internetovém obchodě Deichmann vychází z Vaší nákupní historie, která zahrnuje zejména zboží a kategorie produktů, které jste si někdy prohlíželi, vyhledávali nebo zakoupili. Všechny takto získané informace jsou ukládány v anonymizované podobě a jejich propojení s Vaší osobou není možné. Proti této analýze Vašeho surfování můžete kdykoli vznést námitku. Mějte však prosím na paměti, že Vám pak v tomto prohlížeči již nebudeme moci nabízet žádná individuální doporučení.

Tracking Pixel

Soubory Tracking-Pixel fungují podobně jako cookies, ovšem pro uživatele nejsou viditelné. Tracking-Pixel využíváme v rámci funkcí obchodu k měření uživatelského chování, v rámci newsletteru, k řízení nabídek v remarketingu. Tyto údaje jsou anonymní a nejsou propojeny s osobními údaji v počítači uživatele ani s jakoukoli databází. Chcete-li zablokovat web bugy na našich stránkách, můžete použít např. webwasher, bugnosys nebo AdBlock (pro prohlížeč Firefox). Chcete-li zablokovat web bugy v našem newsletteru, nastavte si e-mailový program tak, aby ve zprávách nezobrazoval HTML. Web bugy jsou blokovány také v případě, že své maily čtete v režimu offline.

Individuální doporučení produktů na stránkách www.deichmann.com vychází z Vaší nákupní historie, která zahrnuje zejména zboží a kategorie produktů, které jste si někdy prohlíželi, vyhledávali nebo zakoupili. Všechny takto získané informace jsou ukládány v anonymizované podobě a jejich propojení s Vaší osobou není možné. Proti této analýze Vašeho surfování můžete kdykoli vznést námitku. Mějte však prosím na paměti, že Vám pak v tomto prohlížeči již nebudeme moci nabízet žádná individuální doporučení.

Internetová bezpečnost

Společnost Deichmann používá prostřednictvím Vašeho prohlížeče standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL šifrování. Šifrování uživatelských údajů probíhá prostřednictvím SSL – tzv. šifrování SSL. Uživatelské údaje jsou šifrovány pomocí SSL certifikátů (třída 2) 256 bitovým šifrováním s maximální délkou klíče 2048 bitů. Oblasti chráněné SSL kódem poznáte podle symbolu zámku ve svém prohlížeči. Zabezpečená spojení se zpravidla mohou zjistit podle Vaší adresy, která začíná písmeny „https://”. Když dvakrát kliknete na symbol zámku, objeví se bližší informace o certifikaci zabezpečení. Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně předávána stímto šifrováním. Platí to jak pro Vaši objednávku, tak i pro přihlášení zákazníka do systému (login). Nikdo sice nedokáže zaručit absolutní ochranu, naše webové stránky a všechny ostatní systémy však technickými a organizačními opatřeními chráníme proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami.

Předávání osobních údajů poskytovatelům služeb a dodavatelům

Vaše údaje jsou předány zásilkové službě pověřené doručením zásilky, jestliže je to k doručení zboží nezbytné. Zásilková služba použije Vaše osobní údaje výhradně kdoručení zásilky.

Pro realizaci plateb předáme Vaše platební údaje bankovní instituci, respektive společnosti PayPal nebo jiným poskytovatelům platebních služeb.

Vaše údaje nebudou ani předávány jiným třetím stranám, ani nebudou využívány k reklamním účelům.

Po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání účetních záznamů a daňových dokladů budou Vaše osobní údaje vymazány.

Zabezpečení údajů

Provedli jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, tedy nakládat s těmito údaji jako důvěrnými. Naše bezpečnostní opatření budou průběžně aktualizována sohledem na technický vývoj.

Práva zákazníků

Podle GDPR máte právo požadovat přístup k osobním údajům uložených k Vaší osobě, jakož i právo na opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Cena této transakce se neliší od běžné ceny přenosu v rámci základního tarifu. Věnujte prosím pozornost i informacím vsouladu s čl. 13 GDPR na konci těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Jestliže se později rozhodnete, že již nechcete využívat našich služeb, můžete kdykoli prostřednictvím našeho kontaktního formuláře svůj souhlas kpříslušné službě odvolat a použití Vašich údajů kreklamním účelům a pro účely průzkumu trhu zrušit.

Samozřejmě můžete využití Vašich osobních údajů k reklamním účelům nebo pro účely průzkumu trhu kdykoli zrušit, resp. udělené souhlasy kdykoli odvolat. Pro získání přístupu kVašim osobním údajům nebo k odvolání souhlasu nás prosím kontaktuje na adrese DEICHMANN-OBUV s.r.o., Londýnské nám. 853/1, Brno-Štýřice 639 00 nebo e-mailové adrese: service-cz@deichmann.com.

Aktualizace a změny

Prvky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme měnit nebo aktualizovat, aniž Vás o tom budeme předem informovat. Než využijete naší nabídky, prověřte prosím vždy prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste při případných změnách nebo aktualizaci měli vždy aktuální informace.
 

Zákon na ochranu osobních údajů a další právní předpisy

1. GDPR a aktuálně platná česká legislativa

Zpracování údajů předaných kVaší osobě společnosti DEICHMANN – OBUV s.r.o. se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a aktuálně platnou českou legislativou. Dle těchto předpisů je přípustné shromažďovat, zpracovávat, využívat a předávat osobní údaje (dále jen „použití osobních údajů"), pakliže to dovoluje GDPR a jiná aktuálně platná česká legislativa nebo jestliže subjekt údajů udělil se zpracováním souhlas.

2. Aktualizace těchto podmínek použití osobních údajů

Vzhledem k neustálým technickým a právním změnám musíme níže uvedené podmínky použití osobních údajů čas od času změnit, respektive aktualizovat. Před každým použitím naší webové stránky proto zkontrolujte, kdy byla na stránkách zveřejněna poslední aktuální verze.

3. Autorská práva a další práva s nimi související

Celý obsah našich webových stránek, včetně textů, fotografií, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Tento autorským právem chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit ani pro soukromé a ani pro veřejné nebo reklamní účely (stáhnutí, kopírování). Změny, překlady nebo další úpravy obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas ze strany společnosti Deichmann. Neschválené nebo neoprávněné použití obsahu webových stránek, všech uvedených značek a označení s logem společnosti Deichmann je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo ostatních ochranných práv může vést k občanským, správním a/nebo trestním sankcím.

4. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které lze vyvolat přes hypertextové odkazy a na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Společnost Deichmann proto nepřebírá žádné ručení nebo odpovědnost za případný nezákonný obsah nebo jiné porušení práv na webových stránkách cizích poskytovatelů a dodavatelů. Informace na této webové stránce byly vypracovány a prověřeny snáležitou péčí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu. Tyto webové stránky slouží jako zdroj všeobecných informací a vžádném případě nenahrazují odbornou radu. Společnost Deichmann nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání, která budou na základě této webové stránky učiněna. Použití této webové stránky a stahování dat je na vlastní nebezpečí. Společnost Deichmann nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody, zejména pak vdatových souborech, hardwaru a / nebo softwaru uživatele.

5. Kontakt na společnost DEICHMANN – OBUV s.r.o.

V případě dotazů k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů, nám prosím pošlete písemnou zprávu na adresu: DEICHMANN – OBUV s.r.o., Londýnské nám. 853/1, Brno-Štýřice 639 00, nebo e-mail na adresu: service-cz@deichmann.com. a do předmětu uveďte „Ochrana osobních údajů“.

Informace v souladu s článkem 13 GDPR

Správce osobních údajů:

DEICHMANN – OBUV s.r.o., Londýnské nám. 853/1, Brno-Štýřice 639 00

E-mail:service-cz@deichmann.com,

(V rámci procesu objednávky) od Vás byly získány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, nákupní chování, jakož i údaje shromážděné prostřednictvím výše popsaných aplikací či shromážděné zpracovateli / poskytovateli služeb.

Účely, pro které mají být osobní údaje zpracovávány:
Realizace nákupů vinternetovém obchodě.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Článek 6 odst. 1 GDPR

a) Souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden nebo vícero účelů

b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Zaměstnanci a zaměstnankyně pověřené prodejem, logistikou a marketingem, jakož i vtéto souvislosti pověření zpracovatelé a poskytovatelé služeb

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popřípadě kritéria pro stanovení této doby:

Po dobu, kdy běží zákonné lhůty pro uchovávání účetních záznamů a daňových dokladů; pokud jde o zasílání newsletteru, pak po tu dobu, kdy platí souhlas příjemce.  

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů:

Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům ze strany správce, jakož i na opravu nebo výmaz nebo na omezení jejich zpracování nebo na přenositelnost údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Žádosti tohoto druhu směřujte prosím na výše uvedené kontaktní údaje.

Jestliže se zpracování údajů řídí výhradně čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že jste udělili souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Krom toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (ústředna), posta@uoou.cz.

V případě zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (uzavření smlouvy) je nutné poskytnout Vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Dle tohoto ustanovení jste povinni, poskytnout správci potřebné osobní údaje. Vpřípadě neposkytnutí těchto údajů nemůže nákup v našem internetovém obchodě proběhnout. 

Pokud jde o vyhodnocování údajů kVaší osobě, nedochází k automatizovanému rozhodování.