Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Olga Skotnicka
adres e-mail: iod@deichmann.com
adres do korespondencji:
DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 12
54-155 Wrocław
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych