Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal

August 2022

1. Protecţia şi siguranţa datelor cu caracter personal

Deichmann S.R.L. (numită în continuare ,,DEICHMANN" sau ,,Societatea") o societate înființată în conformitate cu legislația din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J40/3125/2007, Cod Unic de Înregistrare RO 21101687, cu sediul social in București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Park, Clădirea 2, etaj 4, sector 1, cod poștal 013685, reprezentantă legal prin dl. Daniel Popa și dna. Ruxandra Frunzetti, având funcția de Administratori, in calitate de Operator de date cu caracter personal prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau ,,RGPD”), datele  cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor, cu bună credința și în realizarea scopurilor specificate în prezenta informare.


În cadrul acestei declarații privind protecția datelor, dorim să vă informăm referitor la protejarea datelor dumneavoastră prelucrare de către Societate: datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate de Deichmann numai conform specificațiilor legislației aplicabile privind protecția datelor. Astfel, practica noastră privind protecția datelor este conformă Regulamentului general UE privind protecția datelor („RGPD”) si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

2. Informaţii conform Articolului 13 RGPD

2.1. Operatorul de date cu caracter personal:

Deichmann S.R.L.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, Bucureşti, CP 013685
Telefon: 0040 21 300 4600
Telefax: 0040 21 300 4649

E-Mail: onlineshop-ro@deichmann.com

Registrul Comerţului Bucureşti J40/3125/2007
Cod identificare fiscală: RO 21101687


2.2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Deichmann  S.R.L.
Departamentul Juridic
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, Bucureşti, CP 013685
E-Mail: privacy-dro@deichmann.com


2.3. Datele cu caracter personal. Prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea) datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile, care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă; prin „identificabilă”, se înțelege o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin intermediul alocării unui element de identificare, cum ar fi un nume, unui număr de identificare, unor date de localizare, unui cod online sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care sunt expresia identității fizice, psihologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice (art. 4 alineat 1 RGPD).  Sub aceasta definiţie  intră de exemplu și urmǎtoarele categorii de date cu caracter personal: numele dvs., numărul dvs. de telefon, adresa dvs. de corespondență, adresa de e-mail, datele de inventar aferente contului dumneavoastră, precum și toate datele, pe care ni le-ați comunicat la înregistrare și la crearea contului dvs. de client.

Următoarele date cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în cadrul vizitării magazinului online și in urma colectării acordului dvs. expres  în scop de reclamă/ publicitate/ marketing:

 
•    Generale: prenumele, numele, data nașterii (opțional), sexul, adresa de livrare (domiciliul/ reședința/ adresa de corespondență), adresa de e-mail, numărul de telefon, vocea, credenţialele de autentificare ca utilizator pe site, parola generată automat de sistem pentru crearea contului de client (în cazul comenzilor telefonice).
 
•   Date cu caracter personal privind practicile de cumpărare, cum ar fi: data, localitatea și conținutul cumpărăturilor, marimea produsului, practicile de cumpărare, interesele privind ofertele, clasificarea forței de cumpărare, precum și datele colectate prin aplicațiile descrise mai sus și prin persoana care prelucrează comanda/ prestatorul. În cazul unei comenzi se stochează și adresa IP.
 

 

2.4. Scopurile si Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Deichmann în următoarele scopuri:

•    Efectuarea comenzilor telefonic sau online conform articolului 6 alineat 1 litera b) din RGDP…;

•    Efectuarea de comunicări comerciale pe site-ul nostru – marketing direct, inclusiv prin evaluarea practicilor de click și cumpărare, conform articolului 6 alineat 1 litera a) din RGDP. În cazul În care v-ati exprimat acordul pentru a primi comunicări comerciale de marketing direct, vom evalua istoricul cumpărării dvs. de produse, pentru a vă oferi propuneri pentru alte produse asemănătoare. În plus, vom evalua informații privind vizitele dumneavoastră anterioare pe site-ul nostru. În acest mod, dorim să înțelegem și să analizăm mai bine necesitățile clienților noștri. Instrumentele utilizate pentru acest lucru  sunt prezentate în detaliu la Punctul 3 de mai jos, astfel încât dvs. să vă puteți face o imagine mai clară.

•    Realizarea de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGPD, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri și alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor și serviciilor Deichmann;
•    Transmiterea anumitor comunicări, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGDP, pentru informarea sau invitarea dumneavoastră la evenimentele realizate de Deichmann.
•    Transmiterea anumitor comunicări, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGDP, pentru informarea sau invitarea dumneavoastră la evenimentele realizate de colaboratorii parteneri ai Deichmann.
•    Garantarea siguranței rețelei și informațiilor. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, utilizăm Firewall-uri. În acest context sunt prelucrate datele cu caracter personal (adresa IP, momentul accesării magazinului online), în conformitate cu art. 6 alineat 1 litera a) din RGDP.

De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru realizarea interesului legitim al operatorului de date sau ale unui terț, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGDP. În următoarele cazuri are loc o prelucrare a datelor pentru realizarea interesului legitim:

•    Verificarea și optimizarea procedurilor pentru analiza necesarului și contactarea directă a clienților precum și măsuri pentru managementul tranzacțiilor și dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor;
•    Reclama pentru produsele proprii, evaluarea clienților, cercetări de piață și sondaje de opinie, în măsura în care dvs. nu ați refuzat utilizarea datelor dvs. conform art. 21 RGPD;
•    În cadrul procedurilor judiciare pentru apărarea și revendicarea drepturilor legale;
•    Contactarea (de ex.: prin e-mail, telefonic, prin poștă) pentru identificarea calității serviciilor și a satisfacerii clienților;
•    Garantarea siguranței rețelei și informațiilor;
•    Pentru scopuri administrative necesare.
•    Prelucrarea în scopuri statistice.

Deichmann colectează Datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (acordate pe site, email, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), respectiv prin intermediul cookies-urilor.

 

2.5. Necesitatea prelucrării:

În situația în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, refuzul de a vă exprima acordul pentru o asemenea prelucrare nu va afecta relațiile dumneavoastră contractuale cu Deichmann.

În situația în care operațiunile de prelucrare se realizează pentru interesul legitim al Deichmann, o eventuală obiecțiune a dumneavoastră va fi analizată în conformitate cu RGDP, urmând ca Deichmann să soluționeze solicitarea în funcție de situația concretă a dumneavoastră.


În situația în care nu sunteți de acord sau, după caz, vă opuneți cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru obținerea opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau achiziționate, relația contractuală dintre dumneavoastră și Societate nu va fi afectată în niciun fel, Societatea urmând să nu mai prelucreze datele dumneavoastră în aceste scopuri.
În cazul unei achiziții de marfă din magazinul nostru online (încheierea contractului) este necesară punerea la dispoziție a datelor dvs. cu caracter personal (în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) RGDP). În situația în care datele nu sunt transmise Operatorului de date pentru realizarea acestui scop, Operatorul este în imposibilitate de a da curs solicitării dumneavoastră de a achiziționa produse ce se comercializează în magazinul nostru online.

 

2.6. Destinatarul sau categoriile de destinatari ale datelor cu caracter personal/ Persoanele împuternicite:

Transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii din grupul Deichmann sau altor companii partenere, în măsura permisă de legislația aplicabilă pentru interesele legitime ale Deichmann, în vederea dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor noastre sau, după caz, în baza consimțământului exprimat de dvs.

Deichmann va putea transfera datele unor autorități ale statului, instanțe și alte autorități cu rol de control si reglementare, conform prevederilor legislației aplicabile, în baza art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD, precum și unor parteneri contractuali externi care furnizează pentru Deichmann servicii de consultanță specifice (de exemplu, avocați, contabili, auditori etc.) în baza art. 6 alin. 1) lit. f) RGPD.

În cadrul operațiunilor sale comerciale normale, Deichmann încheie contracte cu prestatori de servicii din cadrul grupului  Deichmann sau din afara acestuia, în vederea desfășurării anumitor sarcini legate de administrarea clientelei sau IT, de gestionarea furnizorilor la nivel global, furnizarea sistemelor și rețelelor globale securizate ca prestator de servicii pentru companiile din grupul Deichmann unde toate sau unele companii din grupul  Deichmann pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv pentru: procesarea plăților (de ex. bănci, procesatori de plăti etc.), livrarea produselor (de ex. transportatori/ curieri), organizarea campaniilor și desemnarea câștigătorilor (de ex. agenții de marketing și publicitate), acordarea de premii (ex. agenții de turism).

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt ținuți de obligația de respectare a prevederilor RGPD prelucrând datele dumneavoastră în condiții de securitate și numai pe baza instrucțiunilor Operatorului.
Lista completă a destinatarilor  datelor cu caracter personal este detaliată mai jos.

 - Angajații/ angajatele din cadrul departamentului vânzări, logistică, contabilitate, IT, marketing și Call Center.

 - persoanele desemnate în acest context cu prelucrarea comenzilor și destinatarii datelor, și anume:

•    Quehenberger Logistics ROU SRL, Str. Depozitelor nr. 27, RO-110078 Pitești, în scopul pregătirii și împachetării comenzilor dvs.
•    FAN Courier, Șos. de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 077175, în scopul livrării/expedierii comenzilor dvs.

•   GLS General Logistics Systems Romania SRL, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parcul Industrial Șelimbăr, Șelimbăr, 557260, județul Sibiu, România, în scopul livrării/expedierii comenzilor dvs.
•    SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-9422415 Hamburg, Germany, în scopul procesării plăților online (cu cardul).
•    Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63 80335, München Germania  în scopul trimiterii Newsletter-elor dvs.
•    AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY, 10010, USA, (pentru  analiză web, a se vedea Punctul 3)
•    Criteo, Gewürzmühlstr. 11 80538 Munich, Germania pentru afisare conținut relevant (bannere) pe site-urile partenere, a se vedea Punctul 3)
•    RTB House, 61/101 Złota Street 00-819 Warsaw, Polonia pentru afișare conținut relevant (bannere) pe site-urile partenere  (a se vedea în detaliu la Punctul 3)
•    GLAMI, Inspigroup Ltd., cu sediul în Ujezd 450/40, 118 00 Praga 1 - Malá Strana, Republica Cehă, număr de identificare: 24263532, pentru analiză web (a se vedea în detaliu la Punctul 3)
•   Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA), prin serviciul Google Analytics utilizat pentru analiză web (a se vedea Punctul 3).
•   Content Square S.A.S, (Landsberger Straße 155, Haus 3, 4. Stock - 80687 München) pentru a analiza modul de utilizare a site-ului (a se vedea în detaliu la Punctul 3)
•   Dynamic Yield GmbH Alexanderufer 3, 10117 Berlin (a se vedea în detaliu la Punctul 3)

Transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în țări aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

2.7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de activitatea magazinului online, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur,  având în vedere criterii alternative pentru stabilirea acestei durate, şi în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:
•    Datele pentru efectuarea comenzilor online, până la încheierea contractului de achiziție, atâta timp cât există termene legale de păstrare în ceea ce privește tranzacțiile efectuate, de regulă 10 ani pentru documentele justificative contabile și până la 3 ani (termenul de prescripție generală) de la încheierea tranzacției;

•    Datele pentru evaluarea practicilor de click și cumpărare, urmărirea e-mail-urilor și marketing personalizat: atâta timp cât există un consimțământ valabil al destinatarului;

•    Datele pentru garantarea siguranței rețelei și informațiilor (adresa IP, momentul accesării magazinului online până la 3 ani după ultima accesare/ comandă efectuată, raportat și la existența unor obligații legale;

•    Trimiterea de newsletter-e atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/ destinatarei.

•   Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului acordat în acest scop. În situația în care vă retrageți consimțământul, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului. În acest sens precizăm că, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

•    Dacă se inițiază o procedură judiciară, Datele cu caracter personal pot fi păstrate pana la finalul acestei proceduri, precum si pe perioada prevăzută de legislația aplicabilă. Ulterior, vom șterge/ distruge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

•     Datele cu caracter personal prelucrate în vederea efectuării comenzilor telefonice (cu excepția parolei generate automat de sistem care este prelucrată până la modificarea de către Dvs.), până la finalizarea comenzii, precum și ulterior, cât timp există termene legale de păstrare în ceea ce privește tranzacțiile efectuate, de regulă 10 ani pentru documentele justificative contabile și până la 3 ani (termenul de prescripție generală) de la efectuarea comenzii.

 


2.8. Drepturile persoanelor afectate de prelucrarea datelor

În calitate de persoana vizată, fiind utilizator, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:
a.    dreptul de acces la date conform art. 15;
b.    dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c.    dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
d.    dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
e.    dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f.    dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g.    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
h.    În plus aveți dreptul de a vă adresa la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a protecției datelor și justiției. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), www.dataprotection.ro: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania, +40.318.059.211, E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Menționăm că, potrivit art. 7 alin. 3 din Regulamentul General privind protecția datelor,  aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Deichmann la adresa Şos. București-Ploiești nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park, Sector 1, București, CP 013685 sau pe email privacy-dro@deichmann.com.

De asemenea, în cazul comunicărilor transmise prin email, veți avea la îndemână și un link care va permite dezabonarea automată de la acest tip de mesaje.

În cazul în care Deichmann va intenționa să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din RGPD, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimțământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul expres, în mod liber.

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:

Deichmann S.R.L.
Departamentul Juridic
adresa poștală: Şos. București-Ploiești nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, București, CP 013685
E-mail: privacy-dro@deichmann.com

Deichmann garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Newsletter


În cazul abonării la newsletter-ul nostru, sunteți de acord ca noi să utilizăm datele transmise de către dvs., pentru a vă putea trimite pe e-mail informații cu privire la conținuturile și produsele noastre.

În scopuri statistice noi evaluăm în formă anonimizată, ce link-uri au fost accesate în newsletter. În acest caz nu se realizează o identificare a utilizatorul site-ului nostru.

Pentru optimizarea ofertei noastre, noi evaluăm în formă personalizată, pe ce link-uri ați făcut dvs. clic.

Pentru trimiterea informărilor către dvs., noi utilizăm așa numita procedură Double Opt-In, adică vă trimitem pe e-mail un Newsletter numai atunci când dvs. ne-ați confirmat anterior în mod expres faptul, că doriți ca noi să activăm serviciul Newsletter.

Ulterior, vă vom trimite un e-mail de înștiințare și vă vom ruga să confirmați prin accesarea unui link conținut în acest e-mail, faptul că doriți să primiți Newsletter-ele noastre.

În măsura în care alte companii sunt desemnate cu gestionarea și trimiterea Newsletter-elor noastre, atunci si acestea sunt obligate să protejeze datele dvs. conform RGPD și legislației naționale în vigoare și să le utilizeze numai în scopurile specificate exact.

Dacă mai târziu nu mai doriți să primiți niciun Newsletter de la noi, puteți sa va retrageti consimțământul în orice moment.

Pentru acest lucru, este suficient sa accesați linkul pentru dezabonare care există în fiecare Newsletter primit din partea noastră. Adițional, dacă doriți, ne puteți indica preferințele dvs. prin e-mail la
privacy-dro@deichmann.com, sau prin scrisoare către Deichmann  S.R.L., la adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park, Sector 1, Bucureşti, CP 013685. Totodată ne puteți comunica opoziția/ renunțarea dvs. la acest serviciu și telefonic la Suport Clienți 0800 / 800 315.

3. Politica de utilizare cookie-uri

3.1. Ce este un cookie ?

Un ,,Internet Cookie” (termen cunoscut și ca ,,browser cookie” sau ,,HTTP cookie” sau pur și simplu ,,cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul sau echipamentul dvs. odată cu vizitarea site-ului Deichmann.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet ,,pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat webserverului respectiv.

 

3.2. La ce sunt folosite cookie-urile ?

Noi și partenerii noștri folosim module cookie pentru a înregistra automat unele informații despre modul în care folosiți site-ul și navigați în cadrul acestuia.

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului şi prezentarea către acesta a unui conţinut adaptat preferinţelor sale. Cookies asigură utilizatorului o experiența plăcută de navigare şi servicii adaptate nevoilor Clienților: preferințele în materie de confidențialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevantă. Cookies sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem modul în care un utilizator beneficiază de paginile noastre web,
permițându-ne îmbunătăţirea structurii şi conținutului acestora, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 

3.3. Ce tipuri de cookie-uri folosim ?

Folosim două tipuri de cookie-uri:

•    de sesiune/ ședință: care sunt șterse după terminarea ședinței browser-ului, deci după închiderea browser-ului.

•    persistente: rămân pe dispozitivul dvs. final și ne ajută pe noi sau pe partenerii noştri, să vă recunoaștem din nou browser-ul la următoarea vizită . Durata de persistenţă pentru acest tip de cookie este definită de parametrii sai (spre exemplu 30 de zile pentru cookie-ul ce reţine produsele adăugate de dvs. în coşul de cumpărături) sau până sunt şterse manual de utilizator.

Exemplu:
Pentru a putea utiliza coșul nostru de cumpărături, trebuie să permitem Cookie-uri de ședință și Cookie-uri persistente. Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la înregistrarea de Cookie-uri și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea de Cookie-uri in anumite cazuri sau în general. În cazul neacceptării de Cookie-uri funcționalitatea site-ului nostru este limitată.

 

3.4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site ?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

•    module cookie strict necesare (de funcționare a site-ului)  sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile (secțiunea 3.5 pentru detalii), însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.
•    de analiză;
•    pentru publicitate (marketing/ remarketing)
•    de identificare a preferințelor.

Aceste ultime două categorii au rolul indicat în secțiunea 3.6. de mai jos.

 

3.5. Cum pot bloca cookie-urile ?

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:

•    cumpărați online
•    vă autentificați în contul dumneavoastră

În cazul în care sunteţi de acord cu aceste limitări și doriţi să blocaţi cookie-urile, urmaţi instrucțiunile descrise în link-urile de mai jos, în funcţie de browserul pe care îl utilizaţi:
Google Chrome –
click aici
Mozilla Firefox –
click aici
Internet Explorer –
click aici
Opera Browser –
click aici (informaţiile sunt în limba engleză)
Safari Browser –
click aici

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

Link-urile de mai sus nu aparțin unor site-uri Deichmann și Deichmann nu este responsabil de conținutul acestora.

 

3.6. Informații suplimentare utile

Deichmann folosește serviciile unor terțe părți în scopul oferirii anumitor funcționalități  pentru analiză și pentru publicitate, în linie cu specificațiile prezentate mai jos. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe site-urile și în aplicațiile operate de Deichmann, precum și pe site-uri și în aplicații altele decât cele operate de Deichmann (site-uri partenere).

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
NAI Consumer Opt Aut
Your Online Choices

 

•    Utilizarea serviciului Criteo (publicitate/ remarketing)

Site-ul nostru folosește Cookies/ ID uri în scopuri de reclamă. Astfel  putem  afișa vizitatorilor noștri, interesați de produsele noastre, pe pagini web partenere, bannere de prezentare privind produsele noastre. Tehnologia re-targeting folosește Cookies sau ID-uri de reclamă, utilizatorii vizionând reclame în funcție de comportamentul lor de navigare. Pentru a vǎ putea retrage, vizitați vă rugăm, pagina web dedicată a companiei Criteo şi alegeţi opţiunea de Opt out:

https://www.criteo.com/privacy/

•    Utilizarea serviciului RTB House (publicitate/ remarketing)

Site-ul nostru folosește Cookies/ ID uri în scopuri de reclamă. Astfel  putem  afișa vizitatorilor noștri, interesați de produsele noastre, pe pagini web partenere, bannere de prezentare privind produsele noastre. Tehnologia re-targeting folosește Cookies sau ID-uri de reclamă, utilizatorii vizionând reclame în funcție de comportamentul lor de navigare. Pentru a vǎ putea retrage, vizitați vă rugăm, pagina web dedicată a companiei RTB House şi alegeţi opţiunea de Opt out:

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

•    Utilizarea serviciului GLAMI (publicitate/ remarketing)

Prin intermediul acestor cookies, sunt analizate în mod anonimizat paginile vizitate, produsele vizualizate în vederea afișării unor produse mai relevante utilizatorilor pe site-ul GLAMI. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate GLAMI, vă rugăm să accesați acest link:

https://www.glami.ro/info/privacy/

Puteţi, de asemenea, să vă retrageţi acordul de la mai multe site-uri / companii utilizând paginile de mai jos:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele

 Informații precum specificații tehnice din datele dumneavoastră de înregistrare  de pe pagina noastră web sau din sistemele CRM  pot fi împărtășite în scop de marketing unor parteneri care asigură confidențialitatea datelor dvs. și/sau a datelor de localizare ce pot fi colectate și transmise cu ajutorul cookies-urilor.
Amănunte cu privire la modalitățile de prelucrare găsiți în cadrul Regulilor de protecția datelor, pe platformă sau în explicațiile de mai jos.

•    Tracking Pixel – pentru analiză

Tracking-Pixel îndeplinesc funcții asemănătoare Cookie-urilor, însă nu pot fi observate de către utilizator. Noi introducem Tracking-Pixel în cadrul funcționalității e-shopului pentru măsurarea comportamentului online al utilizatorilor si în Newsletter- pentru configurarea ofertelor în Remarketing.
Aceste date sunt anonime și nu sunt corelate cu date personale de pe calculatorul utilizatorului si nici cu alte baze de date.
Pentru a împiedica web-bugs pe site-urile noastre, puteți utiliza instrumente cum ar fi de exemplu webwasher, bugnosys sau AdBlock (pentru browser-ul Firefox). Pentru a împiedica web-bugs în Newsletter-ele noastre, vă rugăm să vă setați programul de mail astfel încât în mesaje să nu fie indicat nici un HTML. Web-bugs sunt împiedicate și dacă dvs. vă citiți e-mail-urile offline.

 

•    Protecția datelor și utilizarea Facebook

Pe aceste pagini de internet se utilizează plug-ins ale rețelei sociale facebook.com, care sunt activate de Facebook Inc., cu adresa 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Când accesați paginile noastre de internet prevăzute cu astfel de plug-ins, se stabilește o conexiune cu serverele Facebook și, în acest fel, plug-in-ul apare pe pagina de internet prin comunicarea la browser-ul dvs. Prin acest lucru se transmite serverului  Facebook care sunt paginile noastre de internet pe care Dvs. le-ați vizitat. Dacă în acel moment sunteți conectat ca membru Facebook, atunci Facebook va aloca această informație contului Dvs. personal de utilizator Facebook. La utilizarea funcțiilor plug-in (de ex. click pe butonul ,,Îmi place”, lansarea unui comentariu), aceste informații vor fi și ele alocate contului Dvs. de Facebook. Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze date referitoare la accesul Dvs.  pe paginile noastre de internet, trebuie ca, înainte de a vizita paginile noastre, să vă deconectați de la Facebook.

Noi nu avem nicio influență asupra volumului de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in și, prin urmare, informațiile pe care le putem furniza în acest sens sunt limitate.  Informații detaliate privind colectarea și utilizarea datelor prin Facebook, informații privind drepturile Dvs. în această chestiune, despre posibilitățile de protejare a sferei Dvs. private – găsiți în Instrucțiunile de protejare a datelor emise de Facebook, la adresa www.facebook.com/about/privacy/

 

•    Instrumentul Google Analytics – pentru analiză web

Acest website folosește serviciul „Google Analytics”, furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA), in scop de marketing si analiza statistica privind utilizarea website-ului. Serviciul folosește cookies, iar informațiile colectate prin acestea sunt trimise de regulă la un server Google în SUA și stocate acolo pentru o perioadă predefinită disponibila aici.

In cadrul serviciului  Google Analytics am activat funcția de anonimizare a adresei IP. Datorita activării acestei funcții, locația utilizatorului nu mai este exacta, informația disponibila fiind doar aceea ca website-ul este accesat dintr-un stat membru al Uniunii Europene și al Spațiului Economic European . Totodată, deși se măsoară vizitele unui utilizator pe website și interacțiunea cu acesta,  elementele personale ale adresei IP sunt eliminate.

Aveți posibilitatea de a împiedica stocarea de cookies pe dispozitivul dvs., efectuând setările corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră. Nu există nici o garanție că puteți accesa toate funcțiile acestui website fără restricții în cazul în care browser-ul dumneavoastră nu acceptă nici un cookie.

În continuare puteți împiedica printr-un plugin de browser ca informațiile colectate prin cookie-uri (inclusiv adresa dumneavoastră IP) să fie trimise către Google Inc. și să fie folosite de către Google Inc. Link-ul următor vă va duce la plugin-ul corespunzător: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Aici găsiți și alte informații cu privire la utilizarea datelor de către Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en•  

 •   Utilizarea serviciului Dynamic Yield

Site-ul nostru utilizeazã serviciul Dynamic Yield, un instrument de recomandare furnizat de  Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin),cu scopul de a face vizita dumneavoastrã pe site-ul nostru web o experiențã personalizatã prin recomandãri și conținut personalizate. Pentru a face acest lucru, folosim conținutul site-urilor vizitate anterior de dumneavoastrã pentru a vã recomanda produse similare sau corelate tematic sau orice alt conținut pe care îl puteți considera relevant.
Dynamic Yield colecteazã informații pseudonimizate despre activitatea dumneavoastrã in calitate de utilizator al site-ului web. În cadrul acestui proces, serviciul foloseste cookie-uri, cu ajutorul carora se salveazã doar informații pseudonimizate prin intermediul unui ID generat aleator (pseudonim). In cadrul serviciului  Dynamic Yield, este activa funcția de anonimizare a adresei IP. Astfel,  persoana dumneavoastra nu este identificata și nici nu poate fi identificata la o datã ulterioarã. Puteți dezactiva colectarea de date de cãtre Dynamic Yield fãcând clic pe linkul urmãtor https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/. Dacã faceți acest lucru, va fi creat un cookie de renunțare (opt-out cookie) care împiedicã colectarea viitoare a datelor referitoare la vizitele dumneavoastrã pe site-ul nostru web: https://www.deichmann.com/RO/ro/shop/welcome.html.
Puteți gãsi mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Dynamic Yield GmbH accesand urmãtorul link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/
 

4. Siguranţa

Siguranța pe internet

Deichmann utilizează prin broswer-ul dvs. măsuri standard de siguranță - așa numitele codificări SSL. Codificarea datelor de utilizare are loc cu certificate SSL (Clasa 2) codificare 256 bit la 2048 bit lungime maximă de codificare.
Recunoașteți domeniile protejate de SSL după simbolul de lacăt din browser-ul dvs. Legăturile sigure pot fi de regulă recunoscute prin adresa dvs., care începe cu „https://”. Dacă faceți dublu clic pe simbolul lacăt, atunci primiți informații detaliate cu privire la certificatul de siguranță. Datele dvs. personale ne sunt transmise în mod sigur prin această codificare. Acest lucru este valabil pentru comenzile dvs. dar și pentru logare.

Securitatea datelor

Am luat măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, adecvate, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, sau divulgării neautorizată, în mod accidental sau ilegal, a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod si pentru a preveni accesul neautorizat la acestea. Toți angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor, adică gestionarea in condiții de securitate a datelor cu caracter personal, respectiv in conformitate cu RGPD și legislația naționala relevantă. Măsurile de siguranță sunt revizuite în permanență în linie cu dezvoltarea tehnologică.

5. Actualizarea și modificarea

5.1. Părți ale declarației privind protecția datelor pot fi modificate sau actualizate de către noi. Vă rugăm să verificați de fiecare dată declarația privind protecția datelor înainte de a utiliza ofertele noastre, pentru a fi la curent în caz de posibile modificări sau actualizări.


5.2.Actualizarea condițiilor de utilizare
Pe baza noutăților tehnice și juridice ce apar permanent vom fi în măsură să modificăm, respectiv să actualizăm, din când în când condițiile de utilizare alăturate. Drept urmare vă rugăm să verificați pagina noastră de web înainte de fiecare utilizare, pentru a fi informați cu privire la ultima versiune a condițiilor de utilizare aplicabile pentru utilizarea site-ului nostru.


5.3.  Drepturi de autor și alte drepturi
Întregul conținut al site-ului nostru, inclusiv textele, imaginile, reprezentările grafice, fișierele audio și video sunt proprietatea Deichmann - în măsura în care nu este menționat altfel în mod expres.
Acest conținut protejate de drepturi de autor poate fi utilizate fără aprobare numai în scopuri private, adică nu în scopuri publice sau comerciale (download-uri, reproduceri). Modificările, traducerile sau alte prelucrări ale conținutului necesită aprobarea anterioară în scris din partea Deichmann. Utilizarea în cazul în care nu există aprobarea Deichmann a mărcilor înregistrate și logo-urilor firmei este interzisă.
Vă informăm cu privire la faptul că o încălcare a drepturilor noastre de autor sau a altor drepturi de care beneficiază Deichmann în conformitate cu  legislația aplicabilă poate avea consecințe inclusiv din punct de vedere penal.


5.4. Excluderea răspunderii
Pe site-ul nostru se pot găsi hyperlink-uri către site-uri străine ale altor ofertanți. Firmei Deichmann îi sunt necunoscute conținuturile site-urilor străine. Drept urmare, Deichmann nu acordă nici o garanție și nu își asumă nici o răspundere pentru un eventual  conținut ilegal sau pentru posibile  încălcări ale prevederilor legale care ar putea să apară în legătură cu site-urile ofertanților străini.
Acest site servește informării generale și în nici un caz nu înlocuiește o consiliere de specialitate. Deichmann nu își asumă nici o răspundere pentru acțiunile care au fost realizate pe baza navigării acestui site. Utilizarea acestui site și descărcarea de date are loc pe riscul propriu. Deichmann nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din aceasta, în special in ceea ce priveste datele de bază, hardware-ul și/sau software-ul utilizatorului.
Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului fiind responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
Prin crearea și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul  acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii, Termeni și condiții care pot fi accesate și aici.
Deichmann nu solicită Clienților/Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale și/sau date cu caracter personal din categoria: conturi/carduri bancare sau parole personale. În acest sens, Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către un terț a datelor sale confidențiale.

5.5. Date de contact Deichmann  
Dacă aveți întrebări cu privire la declarația noastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: privacy-dro@deichmann.com

 

Soluționare Litigii Online (SOL)

Conform legislației actuale, suntem obligați să informăm consumatorii cu privire la existența platformei europene de soluționare a litigiilor online, care poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor fără a fi necesară implicarea unei instanțe. Comisia Europeană este responsabilă pentru înființarea platformei.

Puteți găsi platforma europeană online de soluționare a litigiilor aici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cu toate acestea, dorim să subliniem că nu suntem obligați și în general nu suntem dispuși să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în cadrul Platformei europeane de soluționare a litigiilor online.