Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal

Mai 2018

1. Protecţia şi siguranţa datelor cu caracter personal

Deichmann Comercializare Încălțăminte S.R.L. (numită în continuare ,,DEICHMANN" sau ,,Societatea") o societate înființată în conformitate cu legislația din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J40/3125/2007, Cod Unic de Înregistrare RO 21101687, cu sediul social in București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Park, Clădirea 2, etaj 4, sector 1, cod poștal 013685, reprezentantă legal prin dl. Daniel Popa și dna. Ruxandra Frunzetti, având funcția de Administratori, in calitate de Operator de date cu caracter personal prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau ,,RGPD”), datele  cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor, cu bună credința și în realizarea scopurilor specificate în prezenta informare.


În cadrul acestei declarații privind protecția datelor dorim să vă informăm referitor la protejarea datelor comunicate de către dvs.: datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate la Deichmann numai conform specificațiilor legislației aplicabile privind protecția datelor. Astfel practica noastră privind protecția datelor este în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor („RGPD”) și inclusiv conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată ("Legea nr. 677/2001"), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Ordinului Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

2. Informaţii conform Articolului 13 GDPR

2.1. Operatorul de date cu caracter personal:

Deichmann Comercializare Încălţăminte S.R.L.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, Bucureşti, CP 013685
Telefon: 0040 21 300 4600
Telefax: 0040 21 300 4649

E-Mail: onlineshop-ro@deichmann.com

Registrul Comerţului Bucureşti J40/3125/2007
Cod identificare fiscală: RO 21101687


2.2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Deichmann Comercializare Încălţăminte S.R.L.
Departamentul Juridic
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, Bucureşti, CP 013685
E-Mail: privacy-dro@deichmann.com


2.3. Datele cu caracter personal. Prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea) datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile, care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă; prin „identificabilă”, se înțelege o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin intermediul alocării unui element de identificare, cum ar fi un nume, unui număr de identificare, unor date de localizare, unui cod online sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care sunt expresia identității fizice, psihologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice (Art. 4 Nr. 1 RGPD). Aici pot intra de exemplu numele dvs., numărul dvs. de telefon, adresa dvs. de corespondență , adresa de e-mail precum și toate datele pe care ni le-ați comunicat la înregistrare și la crearea contului dvs. de client. Datele statistice sau datele anonimizate, pe care le colectăm de exemplu la vizitarea magazinului nostru online și care nu pot fi aduse direct în legătură cu persoana dvs., nu intră in categoria datelor cu caracter personal.

Următoarele date cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în cadrul vizitării sau înregistrării în magazinului online și în scop de reclamă, publicitate, marketing, după caz:

•    Generale: prenumele, numele, data nașterii (opțional), sexul (identificabil prin selectarea opțiunii Doamna/ Domnul), adresa de livrare (domiciliul / reședința / adresa de corespondență), adresa de e-mail, numărul de telefon, credenţialele contului Deichmann,

•    Date cu caracter personal privind practicile de cumpărare cum ar fi: data, localitatea și conținutul cumpărăturilor, practicile de cumpărare, interesele privind ofertele, clasificarea forței de cumpărare, precum și datele colectate prin aplicațiile descrise mai sus și prin persoana care prelucrează comanda / prestatorul. În cazul unei comenzi se stochează și adresa IP.

 

2.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Deichmann în următoarele scopuri:

•   Efectuarea comenzilor online

•   Evaluarea practicilor de click și cumpărare, urmărirea e-mail-urilor și marketing personalizat: Vom evalua  istoricul cumpărării dvs. de produse, pentru a vă oferi propuneri pentru alte produse asemănătoare. În plus vom evalua informații, pe care le-ați lăsat în urmă la vizitele anterioare pe website-ul nostru. În acest mod dorim să înțelegem și să analizăm mai bine necesitățile clienților nostri. Instrumentele utilizate pentru acest lucru sunt prezentate în detaliu la Punctul 3 de mai jos, astfel incat dvs. să vă puteți face o imagine mai clară.

•   Garantarea siguranței rețelei și informațiilor: Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, utilizăm Firewall-uri. În acest context sunt prelucrate datele cu caracter personal (adresa IP, momentul accesării magazinului online).

•   În scopuri legate de reclamă, publicitate și marketing:

a) pentru scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din RGPD, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri și alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor și serviciilor Deichmann;
b) pentru transmiterea anumitor comunicări, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din RGDP, pentru informarea sau invitarea dumneavoastră la evenimentele realizate de Deichmann sau de colaboratorii săi parteneri.

 

2.5. Temeiul juridic al prelucrării:

a)     Consimțământul persoanei în cauză pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă privește pentru unul sau mai multe scopuri stabilite, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD.

b)    Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului, a cărui parte contractuală este persoana în cauză, sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale, care au loc la cererea persoanei în cauză. În cazul unei achiziții de marfă din partea dvs. din magazinul nostru online (încheierea contractului) este necesară punerea la dispoziție a datelor dvs. cu caracter personal (în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit. b) RGDP). Conform acestuia sunteți obligat, să puneți la dispoziția operatorului datele cu caracter personal necesare. În cazul nepunerii la dispoziție a acestor date nu se poate efectua nicio achiziție în magazinul nostru online.

c)    Prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim al operatorului de date sau ale unui terț, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din RGDP. În următoarele cazuri are loc o prelucrare a datelor pentru realizarea interesului legitim:

•    Verificarea și optimizarea procedurilor pentru analiza necesarului și contactarea directă a clienților precum și măsuri pentru managementul tranzacțiilor și dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor;
•    Reclama pentru produsele proprii, evaluarea clienților, cercetări de piață și sondaje de opinie, în măsura în care dvs. nu ați refuzat utilizarea datelor dvs. conform Art. 21 RGPD;
•    În cadrul procedurilor judiciare pentru apărarea și revendicarea drepturilor legale;
•    Contactarea (de ex.: prin e-mail, telefonic, prin poștă) pentru identificarea calității serviciilor și a satisfacerii clienților;
•    Garantarea siguranței rețelei și informațiilor;
•    Pentru scopuri administrative necesare.

 

2.6. Destinatarul sau categoriile de destinatari ale datelor cu caracter personal / Persoanele împuternicite:

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, precum și către agenții de publicitate, marketing, curierat, care sunt ținute de obligația de respectare a prevederilor Regulamentului General UE privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrând datele dumneavoastră în condiții de securitate și numai pe baza instrucțiunilor Operatorului. Lista completă a potențialilor destinatari ai datelor cu caracter personal este detaliată mai jos.

- Angajații/angajatele familiarizați/e cu departamentul vânzări, logistică, contabilitate, IT și marketing precum și

- persoanele desemnate în acest context cu prelucrarea comenzilor și destinatarii datelor, și anume:

•    Quehenberger Logistics ROU SRL, Str. Depozitelor nr. 27, RO-110078 Pitesti, în scopul pregătirii și împachetării comenzilor dvs.
•    FAN Courier, Șos. de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 077175, în scopul livrării/expedierii comenzilor dvs.
•    SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94 22415 Hamburg, Germany, în scopul procesării plăților online (cu cardul).
•    Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63 80335, München Germania  în scopul trimiterii Newsletter-elor dvs.
•    econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Germania pentru analiza web (a se vedea în detaliu la Punctul 3)
•    AppNexus pentru  analiză web, a se vedea Punctul 3)
•    Criteo, Gewürzmühlstr. 11 80538 Munich, Germaniapentru analiză web, a se vedea Punctul 3)
•    VeInteractive GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin, Germania pentru analiză web (a se vedea în detaliu la Punctul 3)


2.7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de activitatea magazinului online, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur,  având în vedere criterii alternative pentru stabilirea acestei durate, şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

•    Datele pentru efectuarea comenzilor online, până la încheierea contractului de achiziție, atâta timp cât există termene legale de păstrare în ceea ce privește tranzacțiile efectuate, de regulă 10 ani pentru documentele justificative contabile și respectiv 3 ani (termenul de prescripție generală) de la încheierea tranzacției;

•    Datele pentru evaluarea practicilor de click și cumpărare, urmărirea e-mail-urilor și marketing personalizat: atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.

•    Datele pentru garantarea siguranței rețelei și informațiilor (adresa IP, momentul accesării magazinului online): atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.

•    În ceea ce privește trimiterea de newsletter-e atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.

•    Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului acordat în acest scop. În situația în care vă retrageți consimțământul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului. În acest sens precizăm că, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


2.8. Drepturile persoanelor afectate de prelucrarea datelor

În calitate de persoana vizată, fiind utilizator, aveți următoarele drepturi exclusive cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:
a.    dreptul de acces la date conform art. 15;
b.    dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c.    dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
d.    dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
e.    dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f.    dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g.    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
h.    În plus aveți dreptul de a vă adresa la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a protecției datelor și justiției. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), www.dataprotection.ro: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, +40.318.059.211, E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Menționăm că, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protecția datelor,  aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul de marketing direct.

În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, astfel cum s-a menționat în prezentul document de informare a dumneavoastră, relația contractuală dintre dumneavoastră și Deichmann nu va fi afectată în niciun fel.

În cazul în care Deichmann va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimțământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimțământul expres, în mod liber.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnata, transmisa către Deichmann la adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park, Sector 1, Bucureşti, CP 013685 sau pe email privacy-dro@deichmann.com.

De asemenea, în cazul comunicărilor transmise prin email sau sms, veți avea la îndemână și un link care va permite dezabonarea automata de la acest tip de mesaje.

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:
Deichmann Comercializare Încălțăminte S.R.L.
Departamentul Juridic
adresa poștală: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park,
Sector 1, Bucureşti, CP 013685
E-mail: privacy-dro@deichmann.com

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

3. Descrierea aplicațiilor Software utilizate în magazinul online

Utilizarea serviciului Criteo

Site-ul nostru folosește Cookies/ ID uri în scopuri de reclamă. Astfel putem  arăta vizitatorilor noștri, interesați de produsele noastre, pe pagini web partenere, banere cu produsele noastre. Tehnologia re-targeting folosește Cookies sau ID-uri de reclamă, vizitatorii vizionând reclame în funcție de comportamentul lor de Browsing. Pentru a renunța la acest tip de reclamă , vizitați vă rog, următoarele pagini web:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Informații precum, specificații tehnice, din datele dumneavoastră de înregistrare  de pe pagina noastră web sau din sistemele CRM pot fi împărtășite unor parteneri de reclamă de încredere, care păstrează confidențialitatea datelor dvs., a dispozitivelor dumneavoastră și/sau a datelor de localizare ce pot fi colectate și transmise.

Amănunte cu privire la modalitățile de prelucrare găsiți în Regulile de protecția datelor, pe platformă sau în explicațiile de mai jos.
Politica de protecția a datelor Criteo : http://www.criteo.com/de/privacy

Recomandări personalizate de produse

Pentru recomandările personalizate de produse, în magazinul online Deichmann utilizăm istoricul Dvs. de cumpărături. Acesta include în particular produse şi categorii de produse pe care le-aţi vizionat, căutat sau achiziţionat deja. Toate aceste informaţii colectate în acest scop sunt stocate în mod anonim, identificarea personală nu este posibilă. Puteţi întotdeauna să vă exprimaţi dezacordul în ceea ce priveşte analiza modului de navigare, însă vă rugăm să ţineţi seama că în acest caz nu vă vom mai putea face recomandări personalizate în browser-ul Dvs.

Newsletter

În cazul abonării la newsletter-ul nostru, sunteți de acord ca noi să utilizăm datele indicate de catre dvs., pentru a vă putea trimite pe e-mail informații cu privire la conținuturile și produsele sortimentului nostru.
În scopuri statistice noi evaluăm în formă anonimă, ce link-uri au fost accesate în newsletter. În acest caz nu se poate recunoaște care persoană individuală a făcut un clic pe care link anume. Pentru optimizarea ofertei noastre, noi evaluăm link-urile care au fost accesate.

Pentru trimiterea  informărilor catre dvs., noi utilizăm așa numita procedură Double Opt-In, adică vă trimitem pe e-mail un Newsletter numai atunci când dvs. ne-ați confirmat anterior în mod expres faptul că doriti ca noi să activăm serviciulNewsletter.

Ulterior, vă vom trimite un e-mail de înștiințare și vă vom ruga, să confirmați prin accesarea unui link conținut în acest e-mail, faptul că doriți să primiți Newsletter-ele noastre in continuare.

În măsura în care alte companii sunt desemnate cu gestionarea și trimiterea Newsletter-elor noastre, atunci si acestea sunt obligate, să protejeze datele dvs. conform RGPD și legislația națională în vigoare și să le utilizeze numai în scopurile specificate exact.

Dacă mai târziu nu mai doriți să primiți niciun Newsletter de la noi, puteți revoca consimțământul dvs. în orice moment.

Pentru acest lucru, este suficient sa accesati linkul pentru dezabonare care exista in fiecare Newsletter primit din partea noastra. Aditional, daca doriti, ne puteti indica preferintele dvs. prin e-mail la privacy-dro@deichmann.com, sau prin scrisoare către Deichmann Comercializare Încălţăminte S.R.L., la adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, Et.4, Victoria Park, Sector 1, Bucureşti, CP 013685. Totodată ne puteți comunica revocarea dvs. și telefonic la Hotline Service 0800 / 800 315.

Crearea profilului pseudonim de utilizare pentru analiza web

Pe website-ul nostru sunt colectate și stocate date de către econda Shop Monitor, un serviciu de analiză web a procesorului de comenzi econda GmbH, din care se creează profile de utilizator prin utilizarea de pseudonime. Aceste profile de utilizare servesc analizei comportamentului la vizitare și sunt evaluate pentru îmbunătățirea și crearea personalizată a ofertei noastre.

În acest scop sunt utilizate Cookie-uri, care fac posibilă recunoașterea repetată a unui browser de internet. Cu toate acestea profilele de utilizare nu sunt create cu date despre titularul pseudonimului, fără acordul expres al vizitatorului.

În special adresele IP sunt ascunse imediat după intrare, astfel nefiind posibilă o alocare a profilelor de utilizare unei adrese IP.

Colectarea și stocarea datelor dvs. în scopul analizei web, le puteți revoca în orice moment, cu efect ulterior revocării, prin accesarea link-ului:

https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

Pe website-ul nostru sunt colectate și stocate date de către serviciul de analiză web al procesorului de comenzi AppNexus cu instrumentul Adnexus, din care se creează profile de utilizator prin utilizarea de pseudonime.

Aceste profile de utilizare servesc analizei comportamentului la vizitare și sunt evaluate pentru îmbunătățirea și crearea personalizată a ofertei noastre.

Pentru acest lucru se pot folosi și Cookie-uri. Acestea sunt mici texte, care sunt stocate local pe calculatorul vizitatorului site-ului respectiv și care permit o recunoaștere ulterioara în cazul re-vizitarii website-ului nostru. Profilele de utilizare pseudonimizate nu sunt create cu date cu caracter personal despre titularul pseudonimului, fără acordul expres, dat în mod special de persoana în cauză.

Cookie-uri

Pentru a crea în mod atractiv vizita website-ului nostru și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții, noi utilizăm pe diferite pagini așa-numitele Cookie-uri. Acestea ajută să facă prezența noastră pe internet în general mai ușor de utilizat, mai efectivă și mai sigură și să accelereze navigarea pe platforma noastră. Aici este vorba despre mici fișiere text, care sunt înregistrate în dispozitivul dvs. final. Unele dintre Cookie-urile utilizate de noi sunt șterse după terminarea ședinței browser-ului, deci după închiderea browser-ului (așa numitele Cookie de ședință). Alte Cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. final și ne ajută pe noi sau pe companiile noastre partenere, să vă recunoaștem din nou browser-ul la următoarea vizită (Cookie-uri persistente).

De exemplu: Pentru a putea utiliza coșul nostru de cumpărături, trebuie să permitem Cookie-uri de ședință și Cookie-uri persistente. Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la înregistrarea de Cookie-uri și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea de Cookie-uri in anumite cazuri sau în general. În cazul neacceptării de Cookie-uri funcționalitatea website-ului nostru este limitată.

•    Utilizarea serviciului de analiză web VeInteractive

Acest website utilizează VeInteractive, un serviciu de analiză web al firmei VE GmbH. VeInteractive utilizează așa numitele „Cookie-uri“. Cookie-urile sunt fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dvs. și care fac posibilă o analiză a utilizării website-ului. Informațiile obținute prin Cookie-uri sunt transmise unui server al firmei VeInteractive din Germania și sunt stocate acolo.
Datele dvs. nu sunt prelucrate în afara României şi a Germaniei. La cererea Deichmann, VE GmbH utilizează informațiile, pentru a identifica, a evalua un comportament de utilizare pe website și pentru a presta față de Deichmann  alte servicii legate de utilizarea website-ului sau utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de broswer-ul dvs. prin VeInteractive este scurtată înainte de stocare, astfel încât să nu fie posibilă o identificare nemijlocită a unei persoane concrete. VeInteractive utilizează în plus o recunoaștere proactivă, care încearcă să identifice un vizitator recurent, combinând anumite date, cum ar fi de exemplu rezoluția, browser-ul, plugin-urile utilizate și sistemul de operare, și folosind aceste informatii pentru calculul unei valori de distribuire.
Puteți împiedica stocarea de Cookie-uri prin setarea corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs. Cu toate acestea vă sugerăm faptul, că în acest caz nu veți putea de asemenea folosi pe deplin toate funcțiile acestui website. Va informam ca puteți împiedica colectarea de date, obținute prin Cookie-uri și referitoare la utilizarea Website-ului, de către VE GmbH precum și prelucrarea acestor date de către VE GmbH făcând clic pe următorul link https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out. In acest link este înregistrată o „Opt-Out-Cookie”, care împiedică colectarea pe viitor a datelor dvs. în cazul vizitării website-ului nostru.

•    Tracking Pixel

Tracking-Pixel îndeplinesc funcții asemănătoare Cookie-urilor, insa nu pot fi observate de către utilizator. Noi introducem Tracking-Pixel în cadrul funcționalității e-shopului, pentru măsurarea comportamentului electronic al utilizatorilor, si în Newsletter-e, pentru configurarea ofertelor în Remarketing. Aceste date sunt anonime și nu sunt corelate cu date personale de pe calculatorul utilizatorului sau cu orice bancă de date. Pentru a împiedica web-bugs pe site-urile noastre, puteți utiliza instrumente cum ar fi de exemplu webwasher, bugnosys sau AdBlock (pentru browser-ul Firefox). Pentru a împiedica web-bugs în Newsletter-ele noastre, vă rugăm să vă setați programul de mail astfel încât în mesaje să nu fie indicat nici un HTML. Web-bugs sunt împiedicate și dacă dvs. vă citiți e-mail-urile offline.

Protecția datelor și utilizarea Facebook

Pe aceste pagini de internet se utilizează plug-ins ai rețelei sociale facebook.com, care sunt activate de Facebook Inc., cu adresa 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Când accesați paginile noastre de internet prevăzute cu astfel de plug-ins, se stabilește o conexiune cu serverele Facebook și, în acest fel, plug-in-ul apare pe pagina de internet prin comunicarea la browser-ul dvs. Prin acest lucru se transmite serverului  Facebook care sunt paginile noastre de internet pe care Dvs. le-ați vizitat. Dacă în acel moment sunteți conectat ca membru Facebook, atunci Facebook va aloca această informație contului Dvs. personal de utilizator Facebook. La utilizarea funcțiilor plug-in (de ex. click  pe butonul  ”Îmi place”, lansarea unui comentariu ), aceste informații vor fi și ele alocate contului Dvs. de Facebook. Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze date referitoare la accesul Dvs.  pe paginile noastre de internet, trebuie atunci ca, înainte de a vizita paginile noastre, să vă deconectați de la Facebook .

Noi nu avem nicio influență asupra volumului de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in și prin urmare, vă informăm în linie corespunzătoare nivelului cunoștințelor noastre.  Informații mai detaliate privind colectarea și utilizarea datelor prin Facebook, despre drepturile Dvs. în această chestiune, despre posibilitățile de protejare a sferei Dvs. private – găsiți în Instrucțiunile de protejare a datelor emise de Facebook , la adresa www.facebook.com/about/privacy/

La utilizarea Facebook, datele tehnice necesare ale utilizatorului  sunt transmise către Facebook. Toate acțiunile pe care utilizatorul le efectuează în cadrul portalului Facebook sunt vizibile pentru Facebook și pot fi urmărite trasabil de Facebook.

Instrumentul metapeople Metalyzer

Pe pagina noastră web se folosește un instrument de Tracking și rapoarte : metalyzer aparținând metapeople GmbH, Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Germany (numită în continuare „metapeople“) .  Prin intermediul acesteia  putem măsura și livra anumite date de marketing online. În plus dorim astfel să ne îmbunătățim pagina în funcție de cerințele dvs. și să o optimizăm în permanentă.  Cu acest scop se folosesc Cookies și tehnologia pixel.

Aceste lucruri sunt permise conform  Art. 6  aliniat. 1 S. 1 lit. f  GDPR.

În procesul de derulare a reclamelor, a interpretării comportamentului de click-uri și a ratei de conversie sunt prelucrate și salvate date precum: informații despre folosirea paginii, ID campanie, ID prestator de servicii, ID conversie, click, partener, comandă, produs, data și ora accesării serverului, URL referrer, utilizator- agent, adresã IP, date localizare, MLIDs (Cookies), touchpoints, valută.

Puteți împiedeca instalarea cookies prin setarea corespunzătoare a browswer-ului. Dorim, însă, să vă menționăm că în acest caz anumite funcții ale site-ului web nu vor fi accesibile în totalitate.

Ca variantă alternativă la setarea browser-ului, în special în cazul telefoanelor mobile, puteți dezactiva metalyzer, accesând linkul: https://metapeople.com/opting-out-of-cookies/

Astfel se creează un Opt-Out Cookie, care împiedecă înregistrarea datelor dumneavoastră atunci când vizitați site-ul. Cookie-ul Opt-Out este valabil numai în acest Browser și numai pentru website-ul nostru și va fi setat pe aparatul dumneavoastră. Dacă ștergeți Cookie-urile din acest Browser va trebui să setați din nou Cookie-ul Opt-Out.
Mai multe informații cu privire la Protecția Datelor în legătură cu metalyzer găsiți în Protecția datelor metapeople (https://metapeople.com/datenschutz/).

4. Siguranţa

Siguranța pe internet

Deichmann utilizează prin broswer-ul dvs. măsuri standard de siguranță - așa numitele codificări SSL. Codificarea datelor de utilizare are loc prin SSL. Codificarea datelor de utilizare are loc cu certificate SSL (Clasa 2) codificare 256 bit la 2048 bit lungime maximă de codificare. Recunoașteți domeniile protejate de SSL după simbolul de lacăt din browser-ul dvs. Legăturile sigure pot fi de regulă recunoscute prin adresa dvs., care începe cu „https://”. Dacă faceți dublu clic pe simbolul lacăt, atunci primiți informații detaliate cu privire la certificatul de siguranță. Datele dvs. personale ne sunt transmise în mod sigur prin această codificare. Acest lucru este valabil pentru comenzile dvs. dar și pentru logare. In fapt nimeni nu poate garanta o protecție absolută, insa, cu toate acestea, noi asigurăm website-ul nostru și alte sisteme pe care le folosim, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau distribuirii datelor dvs. de către persoane neautorizate.

 

Securitatea datelor

Am luat măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, manipulării și accesării neautorizate. Toți angajații noștri sunt obligați să păstreze secretul datelor, adică gestionarea confidențială a datelor cu caracter personal. Măsurile noastre de siguranță sunt revizuite în permanență în linie cu dezvoltarea tehnologică.

5. Actualizarea și modificarea

Părți ale declarației privind protecția datelor pot fi modificate sau actualizate de către noi. Vă rugăm să verificați de fiecare dată declarația privind protecția datelor înainte de a utiliza ofertele noastre, pentru a fi la curent în caz de posibile modificări sau actualizări.

6. Prevederi legale

6.1. Legislația aplicabilă: RGPD și legislația națională

Prelucrarea datelor dvs. personale, făcute cunoscute firmei Deichmann Comercializare Încălțăminte SRL, este reglementată de RGPD, Legea nr. 677/2001 și Legea nr. 506/2004 în versiunile lor actualizate. Colectarea, prelucrarea, utilizarea și transmiterea datelor (în continuare: utilizarea datelor) este efectuata in baza prevederilor RGPD sau a unei alte prevederi legale sau in baza acordului expres al persoanei în cauză.

6.2. Actualizarea acestor condiții de utilizare

Pe baza noutăților tehnice și juridice ce apar permanent vom fi în măsură să modificăm, respectiv să actualizăm, din când în când condițiile de utilizare alăturate. Drept urmare va rugam sa verificați pagina noastră de web înainte de fiecare utilizare, pentru a fi informați despre cea mai actuala versiune a condițiilor de utilizare aplicabile pe website-ul nostru.

6.3. Drepturi de autor și alte drepturi de protecție

Toate conținuturile website-ului nostru, inclusiv textele, imaginile, reprezentările grafice, fișierele audio și video sunt proprietatea noastră - în măsura în care acest lucru nu este menționat altfel în mod expres. Aceste conținuturi protejate de drepturi de autor pot fi utilizate fără aprobare numai în scopuri private, adică nu în scopuri publice sau comerciale (Download-uri, reproduceri). Modificările, traducerile sau alte prelucrări ale conținuturilor necesită aprobarea anterioară în scris din partea Deichmann. Utilizarea neaprobată sau abuzivă a tuturor mărcilor înregistrate și logo-urilor firmei este interzisă. Vă sugerăm faptul, că o încălcare a drepturilor noastre de autor sau a altor drepturi de protecție ar putea genera consecințe de drept civil și/sau penal.

6.4. Excluderea răspunderii

Pe website-ul nostru se pot găsi hyperlink-uri către website-uri străine ale altor ofertanți. Firmei Deichmann îi sunt necunoscute conținuturile website-urilor străine. Drept urmare Deichmann nu acordă nici o garanție și nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele conținuturi ilegale sau alte încălcări juridice de pe website-urile ofertanților străini. Informațiile de pe acest website au fost reunite și verificate cu toată grija. Totuși nu ne putem asuma nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, deplinătatea și/sau calitatea acestora. Acest website servește informării generale și în nici un caz nu înlocuiește o consiliere de specialitate. Deichmann nu își asumă nici o răspundere pentru acțiunile, care au fost realizate pe baza acestui website. Utilizarea acestui Website și descărcarea de date are loc pe risc propriu. Deichmann nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din aceasta, în special la datele de bază, hardware-ul și/sau software-ul utilizatorului.

6.5. Date de contact Deichmann 

Dacă aveți întrebări cu privire la declarația noastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: privacy-dro@deichmann.com

Soluționare Litigii Online (SOL)

Comisia Europeană a creat o platformă on line pentru soluționarea extrajudiciarã a litigiilor. Această platformă poate fi accesata prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Declinare a responsabilității

Platforma SOL nu conține în prezent entități de soluționare pentru anumite sectoare și pentru următoarele țări: Croația, Luxemburg, Polonia, România, Spania. Prin urmare, este posibil să nu puteți utiliza acest site pentru a soluționa un litigiu cu un comerciant care are sediul într-una dintre aceste țări.