Pretraga filijala Lista sa filijalama

Često postavljena pitanja (FAQ)

 • Da li mogu onlajn da vršim pretragu nekog proizvoda po filijalama?

  pogledati zatvoriti

  Deichmann Vam nudi posebnu servisnu uslugu. U meniju "Pretraga filijala" imate mogućnost da pretražite Vaš željeni artikal po veličini u Vama najbližim filijalama. Unesite jednostavno broj pošte, broj artikla i željenu veličinu i pokrenite pretragu. Ako je u rezultatu pretrage prikazan veći broj filijala, onda jednostavno odaberite filijalu koju želite. Dotična filijala će na karti biti naznačena znakom (logo) preduzeća Deichmann. Klikom na logo filijale prikazaće Vam se sve bitne informacije o filijali.

  U ostalom: pretragu filijala je moguće pozvati i preko pojedinačnog proizvoda!

 • Da li postoji razlika u ceni između onlajn prodavnice i filijala?

  pogledati zatvoriti

  U redovni okolnostima nema razlike u ceni između onlajn prodavnice i ponudama u filijalama. Međutim, postoji mogućnost da razlika postoji kada su u pitanju akcije koje su vremenski ograničene, t.j. u okviru akcije sa popustima, koje se nude ili samo u filijalama ili samo samo u onlajn prodavnici. Ali uvek su Važeće one cene koje su navedene uz artikal.

 • Šta označavaju pojedine oznake na proizvodima?

  pogledati zatvoriti

  XXL: Ovaj artikal je dostupan i u vanstandardnim velikim brojevima.

  XXS: Ovaj artikal je dostupan i u vanstandardnim malim brojevima.

  Posebna cena: Ovaj artikal Vam Deichmann nudi po ekskluzivno niskoj ceni.

  Akcija 50 % niža cena: Ovaj artikal je u ograničenom periodu ponudu po upola nižoj ceni.

 • Da li mogu ponovo da se vratim na artikal koji sam prethodno gledao?

  pogledati zatvoriti

  Da ne biste izgubili pregled, sakupljamo informacije o tome koje ste proizvode prethodno pogledali. Dotične proizvode možete da nađete uvek početnoj stranici ili na stranici sa detaljima o proizvodima u okviru "poslednje pretraženi proizvodi".

 • Šta je znači SSL način kodiranja?

  pogledati zatvoriti

  SSL je moderan internet sigurnosni standard sa dva glavna cilja:
  Autentifikacija (utvrđivanje identiteta) stanica koje međusobno komuniciraju i garantovanje statusa poverljivosti podataka (kodiranje). Za prenos ličnih podataka Deichmann koristi SSL ("Secure Socket Layer") način kodiranja. SSL je postupak koji je razvila firma Netscape, koji podržavaju svi brauzeri (browser), odn. internet pretraživači. Pri tom se WWW-Server-u (npr. http://www.deichmann.com) dodeljuje elektronski isprave (digitalni sertifikat), kojeg izdaje zvanično mesto za izdavanje sertifikata (npr. www.trustcenter.de). Na osnovu ove isprave brauzer je u mogućnosti da u svakom trenutku proveri kom preduzeću pripada WWW-Server. Zatim se svi podaci koji se šalju između nas i Vas kodiraju tako, da je nemoguće da ih neko treći može čitati ili menjati.

  Za ovu svrhu naš WWW-server i Vaš brauzer koriste zajednički kod, koji važi samo jednokratno dok traje odgovarajuća komunikacija i koji se kasnije više ne može koristiti. Na taj način je zagarantovana poverljivosti Vaših ličnih podataka. Ovaj način prenosa podataka možete prepoznati preko simbola u vidu katanca ili ključa u Vašem brauzeru. Internet stranice koje kodiraju svoje sadržaje koriste prefiks "https" umesto samo "http".

 • Podešavanja u veb brauzeru (internet pretraživač)?

  pogledati zatvoriti

  Internet stranice preduzeća Deichmann optimizovane su za rezoluciju veličine 1024x768 piksela. preporučujemo upotrebu brauzera "Mozilla Firefox" (od verzije 3 ili novije), kao i "Microsoft Internet Explorer" (verzija 7 ili novija) i "Safari" (od verzije 3 ili novije). Ako koristite neki drugi brauzer može doći do vizuelnih odstupanja. Instalacije (eventualno samo plagin za brauzer) programa "Adobe Flash" i aktivacija "Javascript"-a neophodne su za ispravno prikazivanje internet stranica i izričito se preporučuju.

  Za pregled PDF dokumenata neophodan je čitač "Adobe Reader" kojeg možete preuzeti na adresi: http://get.adobe.com/de/reader/

 • Zašto se internet stranice otvaraju tako sporo?

  pogledati zatvoriti

  Brzina prenosa podataka preko interneta, koja je potrebna za otvaranje stranica, je se zbog tehničkih okvirnih uslova veoma različita. Prenos podataka zavisi od opreme i uređaja koje koristite za pristup internetu (kao npr. modem, ISDN kartica, modem za kablovski internet, fiksna telefonija), od internet provajdera, opšteg opterećenja mreže a svakako zavisi i od trenutnog broja pristupanja na sistem preduzeća Deichmann.

   

 • Kako mogu da odštampam stranicu na kojoj se trenutno nalazim?

  pogledati zatvoriti

  U načelu možete da odštampate svaku stranicu unutar veb stranice Deichmann i to preko funkcije za štampanje ili kombinacijom tastera Strg (Ctrl) + P na Vašoj tastaturi. Na mnogi mestima smo za Vas postavili stranice koje su optimizovane za štampanje. Jednostavno kliknite na ponuđenu opciju za štampanje dotične stranice. Zatim stižete na optimizovanu stranicu koju možete da odštampate preko Vašeg brauzera ili kombinacijom tastera Strg (Ctrl) + P. Ako Vaš brauzer podržava "Javascript", onda je ova funkcija delimično automatizovana.

prema gore