Pretraga filijala Lista sa filijalama

Novo i ponovno otvaranje

Deichmann-ova mreža filijala u Srbiji neprestano raste. Pored otvaranja novih filijala stalno se preuređuju i usavršavaju postojeće filijale po najnovijim standrardima. Ovde možete da nađete sledeće termine otvaranja.

Radujemo se da možemo da Vas pozdravimo u našim novim filijalama.

Novo otvaranje / preseljenje:
Otvoranje 11.10.2012.
Novi Sad, Sentandrejski Put 11.
Download Flyer

Ponovno otvaranje:
/

prema gore