Dataskydd

Det är viktigt för Deichmann att våra kunder och leverantörer känner sig trygga när de lämnar personuppgifter till oss. Nedan finns våra riktlinjer för behandling och skyddande av dina personliga data.

Persondatapolitik och säkerhet

Som en del av vår personuppgiftspolicy vill vi gärna informera dig om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter. Om du använder Deichmanns app är du samtidigt införstådd med att vi skickar push-notiser.

Frågor angående detta kan ställas till oss via onlineshop-se@deichmann.com.

Önskar du skriva ut en komplett version av gällande dataskyddsregler kan du göra det här:

Insamling, förvaring och användning av personuppgifter

Personuppgifter avser ”Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” (GDPR art. 4, punkt 1). Statistisk eller anonym data som vi samlar in när du t.ex. besöker vår onlineshop kan inte kopplas till dig som person och faller därför inte under ovanstående förordning.

Vi bryr oss om din personliga integritet. Personrelaterad data samlas in, behandlas och används av Deichmann enligt gällande svensk lagstiftning med hänsyn till dataskyddsförordningen.

Det kan vara nödvändigt att redigera och spara dina uppgifter för att kunna skicka information till dig angående din beställning. Deichmann använder dessa uppgifter i den utsträckning som anses nödvändig för att det ömsesidiga avtalet ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt.

Generellt kan Deichmann garantera att ingen personrelaterad data registreras utanför ramarna för vår onlineshop utan att vi på förhand har bett om ditt samtycke. Du bestämmer själv i vilken omfattning t.ex. i samband med registreringen på sidan eller liknande önskar ge sådana uppgifter.

Som kund ska du också själv förvara dina uppgifter säkert. Välj därför ett lösenord som ingen annan känner till och dela det inte med någon. Misstänker du att någon obehörig känner till ditt lösenord ska du genast ändra det.

För statistiska ändamål utvärderar vi data i anonym form t.ex. vilka länkar som det klickas på i vårt nyhetsbrev. Denna information kan inte kopplas till specifika personer.

Utöver detta analyserar vi också din personliga klickhistorik för att kunna optimera de erbjudanden vi skickar till dig i nyhetsbrevet. Vi samlar in och använder den information du ger oss i förbindelse med t.ex. kontaktformulär eller email för att precisera dina behov.

För Deichmann kan det vara nödvändigt att överföra din personliga data till en tredje part för ytterligare databehandling. Denna data kan t.ex. användas i samband med utskick av nyhetsbrev till dig eller diverse tävlingar. Deichmann kräver från tredje parter att de behandlar din personliga data uteslutande i överensstämmelse med våra direktiv och persondatapolitik, den avtalade beställningen samt GDPR.

Deichmann garanterar att din personliga data inte blir såld eller uthyrd till tredje part. Vi förbehåller oss dock rätten att ge vidare dina uppgifter, om lagen eller rättsliga instanser kräver det.

Användning av personlig data till marknadsföring och marknadsundersökningar

Den personliga datan kan komma att användas för att skicka ut marknadsföringsmaterial till dig gällande våra produkter och andra erbjudanden samt information om diverse tävlingar och evenemang.

Vi kommer då att kontakta dig via de kanaler som du gett ditt samtycke till, t.ex. via email, telefon eller via post till din hemadress.

Genom att handla online och registrera dig som kund ger du oss din adress.

Nyhetsbrev
Om du önskar det, skickar vi ut information om vårt breda sortiment och service eller göra dig uppmärksam på intressanta erbjudanden. Vårt nyhetsbrev utkommer 4-8 gånger i månaden.

Om vi använder andra företag för att hantera och skicka ut vårt nyhetsbrev är även de förpliktade att skydda din data i överensstämmelse med GDPR och får endast använda informationen till det överenskomna ändamål.

Anonyma användarprofiler till webbanalys

På vår webbsida samlar eConda Shop Monitor, en tysk webbanalystjänst, in data. Utifrån denna data upprättas användare med hjälp av pseudonymer. Dessa profiler används för att analysera besökarens beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy våra tjänster.

För detta ändamål används cookies för att aktivera igenkänning av webbläsaren.

Användarprofilerna slås dock inte samman med datan från pseudonymprofilerna utan att besökaren gett sitt uttryckliga samtycke. IP-adresserna blir anonymiserade direkt efter mottagandet så det inte blir möjligt att knyta användarprofilerna till IP-adresserna.

Du kan när som helst bestrida denna datainsamling och förvaringen av den. Detta kan du göra via följande länk: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/.

Internetsäkerhet

SSL (Secure Socket Layer)

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

När du gör en beställning överförs personliga uppgifter till oss. För att dessa inte skall komma i fel händer krypterar vi dem med SSL-metoden. Det är den för tillfället mest använda och säkraste överföringsmetoden på internet. Den används varje gång känslig data överförs.

SSL (Secure-Socket-Layer)
Med SSL (Secure-Socket-Layer)-metoden skyddas data som en kund skickar till en firmaserver via internet. SSL ger trefaldigt skydd:

- De in-data som ska överföras krypteras.
- Det säkerställs att formuläret endast kan skickas tillbaka till den server den är öppnad ifrån.
- Det kontrolleras att data är mottagna i komplett och oändrad form.

Du känner igen SSL-skyddade sidor med hjälp av låsikonen i din webbläsare. Säkrade förbindelser kan du som regel identifiera på en adress som börjar med ”https://”. Genom att dubbelklicka på låsikonen får du fler upplysningar om säkerhetscertifikatet. Ingen kan dock garantera absolut skydd. Genom tekniska åtgärder skyddar vi vår hemsida och våra andra system mot förlust, destruering, ej auktoriserad tillgång, ändring eller distribution av dina data.

Överföring av personlig data till tjänsteleverantörer

Dina uppgifter skickas vidare till vår logistikpartner (PostNord) i den grad som är nödvändig för att leverera din beställning. Dina uppgifter används uteslutande till att hantera försändelsen.

I förbindelse med betalningen överför vi dina betalningsdata till den bank som är ansvarig för betalningen, till PayPal eller andra betalningsoperatörer.

Utöver detta sker det inte någon ytterligare överföring av dina data till en tredje part eller blir använd i marknadsföringssyfte.

När beställningen avslutats blir dina data blockerade för vidare bruk och raderad enligt bokföringslagen.

Lagstiftning

GDPR och personuppgiftsförordningen
Behandling och insamling av information om dig hanteras enligt GDPR och personuppgiftsförordningen. Den insamlade informationen används i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagstiftning eller samtycke.

Uppdatering av villkor
På grund av tekniska och juridiska uppdateringar kan det löpande finnas ändringar som du ska godkänna när du besöker vår hemsida.

Upphovsrätt
All innehåll på vår hemsida som text, bilder, grafik, ljud och videofiler tillhör oss, om inget annat uppges. Innehållet får användas för privat bruk utan att vårt medgivande på förhand inhämtats. Offentlig eller kommersiell användning (nedladdning, reproduktion) är inte tillåten. Ändringar, översättelser eller annan behandling av innehållet kräver ett skriftligt medgivande som på förhand inhämtats från Deichmann.
Ej auktoriserad eller felaktig användning av Deichmanns registrerade varumärke och logo är inte tillåten. Överträdelse av upphovsrätten kan leda till rättsliga åtgärder.

Ansvarsfriskrivning
Hemsidan är till allmän information och ersätter inte personlig eller saklig rådgivning. Anvädning av hemsidan och nedladdning av data sker på eget ansvar. Deichmann tar inte ansvar för eventuell skada på användarens datafiler, hård- och/eller mjukvara.

Kontakta Deichmann
Om du har frågor angående vår persondatapolitik kan du kontakta oss via e-mail: onlineshop-se@deichmann.com, med ”Persondataförordning” i ämnesfältet.

Information i överensstämmelse med artikel 13 i GDPR

Ansvarig för datainsamlingen:
Deichmann Sko, Vesterbrogade 6D, 1620 Köpenhamn V


Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig:
Mikkel Linck
E-mail: mikkel_linck@deichmann.com


Följande personuppgifter samlas in i beställningsprocessen:
För- och efternamn, adress, e-mail, telefonnummer, köpbeteende.


Personuppgifter behandlas och samlas in till följande ändamål:
Behandling av onlineköp, evaluering av kundernas klick- och köpbeteende samt personlig marknadsföring som beskrivet i detalj ovanför.


Rättslig grund för personuppgiftsbehandling:
GDPR Art. 6.1

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är en part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.


Mottagare av personuppgifter:
Medarbetare med ansvar för försäljning, logistik och marknadsföring samt leverantörer och samarbetspartners.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter eller alternativa kriterier för att fastsätta denna varaktighet: Så länge det finns juridiska transaktioner och till dess att utförandet av handeln är avklarad. Vad gäller nyhetsbrevet så gäller varaktigheten så länge vi har samtycke från mottagaren.

Lagstiftning för personer berörda av databehandlingen.
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas samt få dem rättade, raderade eller att behandlingen av dessa uppgifter begränsas. Vid frågor vänligen hänvänd dig till ovan nämnda dataskyddsansvarig.

Om databehandlingen uteslutande är baserad på GDPR artikel 6, punkt 1, a) dvs. du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål, kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.
Vid köp av varor i vår onlineshop (ingående av avtal) krävs vissa personuppgifter enligt GDPR artikel 6, punkt 1, b) Du är därför förpliktad att ge oss de nödvändiga personuppgifter. Det går inte att handla i vår onlineshop vid avsaknad av frigivning av denna data.