Deichmann, prodaja obutve, d.o.o.

Naslov: Dunajska cesta 151
SI-1000 Ljubljana
  
Telefon: 00386 - 1 239 63 40
Telefaks: 00386 - 1 239 63 47
E-pošta: service-sl@deichmann.com
  
UID številka: Sl 91913730
Companies register no.: 2198673000
  
  
Sedež podjetja: Ljubljana
Vodilni direktorji:

Georg Müller
Biljana Stojanova
Boris Kopič
Veit Volker Weiland

  
Oblikovanje in tehnično svetovanje:

getit GmbH
Emil-Figge-Straße 76-80
44227 Dortmund
www.getit.de