Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

Kullanım Koşulları

Bu sitede sunulan hizmetler Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. Sitenin yasal sahibi Deichmann olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Deichmann’a aittir.
Deichmann işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

Sözleşme Tanımları

Site: Deichmann tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduðu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
Üye: Deichmann'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Deichmann tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler, kooperatifler ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.
Kullanıcı: Deichmann web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Sitede ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Deichmann arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Deichmann'ın, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
İşbu hizmetin kapsamı müşterinin tek seferde yapacağı 1000 TL’lik alışveriş ile sınırlıdır.
Deichmann'ın, site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Deichmann’a ait www.deichmann.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Deichmann adına teslimidir.
Deichmann, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Deichmann tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Deichmann, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Ürün Bilgisi

Sitede bulunan ürünlerin büyük bölümü Türkiye genelinde ve yurtdışındaki belirli Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait mağazalarda bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir. Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu deðildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir. Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Genel Yükümlülükler

Site üzerinden, Deichmann’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Deichmann’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve üyelerin kendi sorumluluğundadır.
Kullanıcı ve Üye, sitedeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan(solucan), truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Deichmann sorumlu değildir.
Deichmann, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Deichmann, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Deichmann'ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Deichmann çalışanlarının ve yöneticilerinin, Deichmann yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Deichmann, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve bahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Deichmann ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Deichmann’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu sitenin sahibi Deichmann’dır. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, Deichmann markası ve diğer markalar, genel görünüm ve dizayn, www.deichmann.com alan adı, logo, ikon, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Deichmann’ın ya da Deichmann’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Ayrıca Deichmann bu internet sitesindeki tüm, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.
İşbu
sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Deichmann ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Deichmann hizmetlerini, Deichmann bilgilerini ve Deichmann’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Deichmann’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Deichmann’ın yazılı izni ile mümkündür.
Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecekti
r.
Deichmann, s
ite üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Deichmann aynı zamanda; Kullanıcı ve Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığımız şirketler ve servis sağlayıcıları ile şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmaları amacıyla paylaşılabilir.

İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Deichmann tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Deichmann; Deichmann hizmetleri, Deichmann bilgileri, Deichmann telif haklarına tâbi çalışmaları, Deichmann ticari markaları, Deichmann ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Deichmann, siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile Deichmann'ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
Ayrıca işbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Deichmann tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Deichmann hesabının gerek Deichmann’ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Deichmann’ın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Deichmann, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.
 

Sözleşmenin Devri

Deichmann, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullancı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Yürürlük ve kabul

İşbu "KULLANIM KOŞULLARI", Deichmann tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Deichmann, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Deichmann işbu "KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek durumlar için Deichmann'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "KULLANIM KOŞULLARI"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Deichmann'ın, Kullanıcı ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, www.deichmann.com web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır.Verilerinizi -hem teknoloji hem de insanların verilere erişimi bakımından- yüksek derecede korumalı çeşitli veritabanlarında depoluyoruz. Bu veritabanlarının maliki Deichmann Schuhe isimli ana şirketimizdir; verilerin depolandığı yer Almanya’dır. DEICHMANN burada belirtilen durum dışında yurt dışına veri aktarımı yapmamaktadr.
Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, ünvanınız, şirket veya kuruluşunuzun adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş tanımınızla, şirketinizle ve kredi kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir. Belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığınız şirketler ve servis sağlayıcıları, şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmak amacıyla kişisel bilgilerinize erişebilir. Bu çalışanlar ve şirketlerin gizlilik ve güvenlik kısıtlamaları bulunmaktadır.
Kişisel bilgilerinizi kaydettiğinizde ya da başka bir şekilde, örneğin telefonla, e-mail ile vs. verdiğinizde ya da bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak için online olarak ya da Türkiye’deki perakende mağazalarımızın birinde kayıt formu doldurduğunuzda kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu işlemlerin sonucu olarak, isminiz, e-mail ve posta adresleriniz, adres ve telefonlarınız, ürün ilgi bilgisi ve mali bilgiler ve bazı durumlarda da düşünceleriniz ve kişisel tercihleriniz gibi kişisel bilgilerinizi bize verebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Deichmann ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde veya 
www.deichmann.com adresi belirtilen e-postaları izlemek için tıkladığınızda özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.
Verilerinizi aşağıdaki nedenlerle işliyoruz.
- Kişisel verileriniz sizinle yapmış olduğumuz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işlememiz gereklidir.
- Size en uygun kişisel hizmeti sunmak istiyoruz ve bu nedenle verilerinizi “meşru menfaat” temelinde kullanabiliriz. Doğal olarak gizliliğinizi garanti ediyoruz. Meşru menfaatlerimiz bu gizlilik beyanında tarif edilmektedir. 
- Deichmann web sitesinin ve sitedeki “hesabım” kısmının ziyaret edilmesi, Deichmann uygulamasının kullanımı, haberler ve e-mailler, (win) aktiviteleri, sosyal medya, yorumlar ve kullanıcı
memnuniyet anketleri, müşteri hizmetleri ile iletişim ile güvenlik ve kameraları aracılığı ile veri işleme bakımından Deichmann’ın meşru menfaati bulunmaktadır.
- Belli işlemler için sizin açık rızanız bulunmaktadır. Bazı durumlarda, verilerinizi kullanmamız için bizi açık olarak yetkilendirirsiniz. Bu örneğin, bültene kaydınızda uygulanmaktadır.
- Belli durumlarda ise veri işlemek bakımından hukuki olarak zorunluluğumuz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin kullanımı için hukuki zorunluluklar oluşabilir; hileden şüphenilmesi hali buna bir örnektir.
- Bazı durumlar için veri işlenmesi kanunun açıkça öngörmesinden kaynaklıdır.
Yetkili kamu makamlarının yaptığı soruşturmalar çerçevesinde talep edilmesi halinde de kanunlarda açıkça öngörülme nedeniyle verilerinizi soruşturma yapan makama aktarmak durumda kalabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Deichmann, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altında bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri internet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.
Belirli hallerde verilerinizi üçüncü kişilere sağlamaktayız. (Gerekli olduğu hallerde) Hiçbir şekilde verilerinizi üçüncü kişilere satmamız söz konusu değildir. Birlikte çalışmakta olduğumuz, üçüncü kişiler verilerinizi ancak ilgili hizmetlerin sağlanması için kullanabilirler (Örneğin,sipariş verdiğiniz ürünün size gönderilmesi amacıyla kargo firmasına verilerinizin aktarılması). 
Çerez kullanarak topladığımız bilgiler çerezlerle bağlantılı taraflarla paylaşılabilir. Bu konuyu çerezler hakkındaki politikamızdaki beyanlarımızdan takip edebilirsiniz.
Bilgilerinizin verilmesi için, kamu kuruluşları veya başka taraflar tarafından hukuki olarak yükümlü kılındığımızda, yalnızca gerekli bilgileri paylaşırız.

 

Çerezler nelerdir? Türkiye imtiyaz sahipleri çerezleri Türkiye’nin web sitesinde nasıl kullanır?

Web sitemizi ziyaret etmeyi cazip hale getirmek ve bazı fonksiyonların kullanılmasını sağlamak için, çeşitli sayfalarda çerezler kullanılmaktadır. Bunlar, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirme ve platformumuzda gezinmeyi hızlandırmaya yarar. Bunlar cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır.
“Çerezler” www.deichmann.com web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek için kullanılabilir. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz.

CONTENT SQUARE ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemiz bir web analitik servisi olan Content Square özelliğini kullanmaktadır. Web sitemizin ayrı ayrı siteleri görüntülendiğinde, aşağıdaki veriler kaydedilir:
• Kullanıcıdan görüntülenen sistemin IP adresinin iki baytı
• Çağrı sisteminin işletim yazılımı hakkında bilgi
• Aranan web sitesi
• Kullanıcının aradığı web sitesine ulaştığı web sitesi (yönlendirme URL'si)
• Aranan siteden çağrılan alt siteler
• Web sitesinde kalma süresi
• Sitemizdeki ziyaretinizin tarihi ve saati
• Web sitesi öğeleriyle etkileşimler hakkında bilgi (tıklamalar, fare konumu, kaydırma, gezme, bulanıklaştırma, netleme, anonimleştirilmiş HTML içeriği)
• Ürünle ilgili işlem tarihleri (işlem numarası, toplam tutar, vergi toplamı, teslim edilen miktar, ürün toplamı, ürün kimliği, ürün adı, ürün kategorisi)
• Kullanılan cihazın ekran çözünürlüğü
ContentSquare, bu bilgileri web site kullanımınızı analiz etmek, web sitemizin işletmecisi için web site faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak, web sitemizdeki internet kullanımınızla ilgili daha fazla hizmet vermek için kullanır. Bu kullanım takma adlar/gizli isimler ile gerçekleşir.
ContentSquare'in yukarıda açıklandığı gibi kullanıcı davranışlarınız hakkında bir fikir sahibi olmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda devre dışı bırakma eklentisini entegre edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://optout.content-square.net/

GOOGLE ANALYTICS ÇEREZ KULLANIMI

Bu web sitesi, kullanıcıların web sitesi kullanımını analiz etmek için Google Inc. tarafından sağlanan "Google Analytics" hizmetini kullanmaktadır.
Çerezler tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Bu web sitesi de anonimleştirilmiş IP’lere erişmektedir. Kullanıcıların IP adresleri AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üye devletlerinde kısaltılmıştır. Bu azalma, IP adresinizin kişisel referansını ortadan kaldırır. Web sitesi operatörlerinin Google Inc.’e girdikleri anlaşma şartları uyarınca, toplanan bilgileri, web sitesi etkinliği değerlendirmesini derlemek ve internet ile ilgili hizmetler sunmak için kullanırlar.
Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezin cihazınızda saklanmasını önleme seçeneğiniz vardır. Tarayıcınız çerezlere izin vermiyorsa, bu web sitesinin tüm işlevlerine herhangi bir kısıtlama olmadan erişebileceğinizin garantisi yoktur. Ayrıca, çerezler tarafından toplanan bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google Inc.’e gönderilmesini ve Google Inc. tarafından kullanılmasını önlemek için bir tarayıcı eklentisini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı sizi ilgili eklentiye yönlendirir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr Google Inc tarafından veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

ARTEFACT ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemizde, bir çerez ürünü olan Artefact eser izleme aracını kullanmaktayız. Bu araç ile kullanıcı verileri pazarlama ve optimizasyon amacıyla toplanır ve işlenir. Bu veriler sahte kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Artefact'in web sunucusu, web sitelerimizin her ziyaretçisi hakkında aşağıdaki bilgileri saklar: İnternet servis sağlayıcınızın adı (ISS), bizi ziyaret ettiği web sitesi, ziyaret ettiği diğer web siteleri ve her biri için harcadıkları tarih ve saat. Toplanan veriler adınızı, adresinizi veya e-posta adresinizi içermez ve bu nedenle herhangi bir kişisel tanımlamaya izin vermez. Tarayıcınızın çerez ayarları aracılığıyla Artefact takibinin kullanımını önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinin tamamen kullanılamayabileceğini unutmayın.

VE INTERACTIVE ÇEREZ KULLANIMI

Kişisel bilgilerinizi, hedefli pazarlama kampanyaları sunmamıza ve sitemizdeki deneyimlerinizi kişiselleştirmemize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Bu sağlayıcılar arasında Ve Global UK Limited bulunmaktadır.
Ve tarafından kullanılan teknolojilerle ilgili daha fazla bilgiye Ve’nin çerez politikasından ulaşılabilir. Kişisel verilerin toplanma amaçları Ve’nin ‘gizlilik politikasında listelenmiştir. Genel olarak Ve, çerezlerin kullanımı yoluyla, kullanıcıların kişisel verilerini, özellikle iletişim bilgilerini ve davranışsal verilerini toplar. Ve kişisel verileri, kullanıcıların kişisel önceliklerini ve kullanıcının web tecrübelerini kişiselleştirmek için kullanır.. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca Ve ve Deichmann kişisel verilerinin toplanmasında ortak sorumludur. Detayları ve verilerin işlenmesini önlemek için mevcut seçenekleri gizlilik politikasında bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Ve ile veri toplamayı devre dışı bırakabilirsiniz https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out
http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface 

CRITEO ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemiz reklam amaçlı çerezleri/reklam kimliklerini kullanır. Bu, reklamlarımızı bağlı kuruluş web sitelerinde, uygulamalarda ve e-postalarda ürünlerimizle ilgilenen ziyaretçilere göstermemizi sağlar. Yeniden hedefleme teknolojileri, çerezleri veya promosyon kimliklerini kullanır ve önceki göz atma davranışınıza göre reklam görüntüler. Bu ilgi alanına dayalı reklamcılığı reddetmek için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin: http://www.networkadvertising.org/choices/    http://www.youronlinechoices.com/
Teknik tanımlayıcılar gibi bilgileri web sitemizdeki kayıt bilgilerinizden ya da  CRM sistemimizden güvenilir reklam ortakları ile paylaşabiliriz. Bu, cihazlarınızı ve/veya ortamlarınızı birbirine bağlar ve kullandığınız cihaz ve ortamlarla ilgili kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu bağlantı yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen yukarıda belirtilen platformlarda bulacağınız gizlilik politikasına veya aşağıdaki açıklamalara bakın. http://www.criteo.com/privacy

DYNAMIC YIELD KULLANIMI

Bu web sitesi, bir tavsiye aracı olan Dynamic Yield hizmetini kullanmaktadır. Online hizmetimiz, web sitemizi ziyaretinizi özel öneriler ve içeriklerle kişiselleştirilmiş bir deneyim haline getirmek için Dynamic Yield öneri aracıyla optimize edilmiştir. Bunu yaparken sistem, karşılaştırılabilir veya tematik olarak ilgili ürünleri veya ilgili bulabileceğiniz diğer içerikleri önermek için önceden ziyaret ettiğiniz sitelerin içeriğini kullanır.
Dynamic Yield web sitemizdeki kullanıcı etkinliğinizle ilgili takma ad bilgileri toplar. Bu süreçte, rasgele oluşturulmuş bir kimlik (takma ad) altında yalnızca takma isimlendirilmiş bilgilerin kaydedildiği çerezler kullanılır. IP adresleriniz yalnızca anonim olarak kaydedilir. Kişisel olarak tanımlanamaz ve daha sonraki bir tarih için kullanılamaz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Dynamic Yield ile veri toplamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yaparsanız, web sitemizi ziyaretlerinizle ilgili gelecekte veri toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi oluşturulur. Kullandığımız izleme (veri toplama) teknolojileri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin üst bölümünde yer alan "son güncelleştirme tarihi" kısmını da değiştiririz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.