Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu Site'de sunulan hizmetler Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır ve Site'nin yasal sahibi Deichmann olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Deichmann’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını Deichmann gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Deichmann işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Sözleşme tanımları

Site: Deichmann tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
Üye: Deichmann'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Deichmann tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

Kullanıcı: Deichmann web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Deichmann arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Deichmann'ın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
İşbu hizmetin kapsamı müşterinin tek seferde yapacağı 1000 TL’lik alışveriş ile sınırlıdır.

Deichmann'ın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Deichmann’a ait www.deichmann.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Deichmann adına teslimidir.

Deichmann, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Deichmann tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Deichmann, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Ürün Bilgisi

Sitede bulunan ürünlerin büyük bölümü Türkiye genelinde ve yurtdışındaki belirli Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait mağazalarda bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir.

Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Genel Yükümlülükler

Site üzerinden, Deichmann’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Deichmann’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Deichmann bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Deichmann’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Deichmann'ın Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı ve Üye, Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan(solucan), truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın ve Üye'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Deichmann sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı'nın ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Deichmann sorumlu değildir.

Deichmann, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Deichmann, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Deichmann'ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Deichmann çalışanlarının ve yöneticilerinin, Deichmann yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Deichmann, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Deichmann ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Deichmann’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu Site'nin sahibi Deichmann’dır. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, Deichmann Markası ve diğer Markalar, genel görünüm ve dizayn, www.deichmann.com alan adı, logo, ikon, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu Deichmann’ın ya da Deichmann’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Ayrıca Deichmann bu internet sitesindeki tüm, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.
İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Deichmann ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Deichmann hizmetlerini, Deichmann bilgilerini ve Deichmann’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Deichmann’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Deichmann’ın yazılı izni ile mümkündür.
Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
Deichmann, Site üzerinden Kullanıcı’lar ve Üye'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Deichmann aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’lara ve Üye'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Deichmann için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Deichmann’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı’ların ve Üye'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Deichmann tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Deichmann; Deichmann hizmetleri, Deichmann bilgileri, Deichmann telif haklarına tâbi çalışmaları, Deichmann ticari markaları, Deichmann ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Deichmann, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Deichmann, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Deichmann'ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Ayrıca işbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Deichmann tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Deichmann hesabının gerek Deichmann’ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Deichmann’ın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Deichmann, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

Sözleşmenin Devri

Deichmann, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullancı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Yürürlük ve kabul

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI", Deichmann tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Deichmann, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Deichmann işbu " KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Deichmann açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Deichmann'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI "ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Deichmann'ın, Kullanıcı ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, www.deichmann.com web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır.
Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, ünvanınız, şirket veya kuruluşunuzun adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş tanımınızla, şirketinizle ve kredi kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir.

Belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığınız şirketler ve servis sağlayıcıları, şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmak amacıyla kişisel bilgilerinize erişebilir. Bu çalışanlar ve şirketlerin gizlilik ve güvenlik kısıtlamaları bulunmaktadır. Ancak işbu gizlilik ve güvenlik kısıtlamalarına rağmen kişisel bilgilerinizin herhangi bir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşların izinsiz erişimine veya kullanımına açılması halinde Deichmann'a rücu edilmeyeceği ve Deichmann'dan herhangi bir zarar talebinde bulunumayacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

Kişisel bilgilerinizi kaydettiğinizde ya da başka bir şekilde, örneğin telefonla, e-mail ile vs. verdiğinizde ya da bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak için online olarak ya da Türkiye’deki perakende mağazalarımızın birinde kayıt formu doldurursanız kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu işlemlerin sonucu olarak, isminiz, e-mail ve posta adresleriniz, telefon numara(lar)ınız, adres ve telefonlarınız, ürün ilgi bilgisi ve mali bilgiler ve bazı durumlarda da düşünceleriniz ve kişisel tercihleriniz gibi kişisel bilgilerinizi bize verebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Deichmann ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde veya www.deichmann.com adresi belirtilen e-postaları izlemek için tıkladığınızda özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

Deichmann, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Deichmann ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Deichmann haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; Deichmann çalışanlarının veya aracılarının, Deichmann ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Deichmann, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altında bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

Kişisel bilgilerinizi kim ile paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi, hedefli pazarlama kampanyaları sunmamıza ve sitemizdeki deneyimlerinizi kişiselleştirmemize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Bu sağlayıcılar arasında Ve Global UK Limited bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini görmek için Ve’nin gizlilik politikasını aşağıda bulabilirsiniz.
 

Biz Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin; bundan böyle ‘’Ve’’) hizmetlerini kullanıyoruz. Ve, bu hizmetleri sağlarken, web sitelerimizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerini topluyor. Ve, bu amaç için, çerezler ve buna benzer başkaca teknolojiler kullanıyor. Ve tarafından kullanılan teknolojilerle ilgili daha fazla bilgiye Ve’nin ‘çerez politikası’ndan ulaşılabilir. Kişisel verilerin toplanma amaçları Ve’nin ‘gizlilik politikası’nda listelenmiştir. Genel olarak Ve, çerezlerin kullanımı yoluyla, kullanıcıların kişisel verilerini, özellikle iletişim bilgilerini ve davranışsal verilerini toplar. Ve kişisel verileri, kullanıcıların kişisel önceliklerini ve kullanıcının Web tecrübelerini kişiselleştirmek hakkında sonuç elde etmek için kullanıyor, örneğin müşteri Web sitelerinin ziyaretinde kişisel önerileri göstererek ya da kullanıcının müşteri Web sitesinin kişiselleştirilmesi ya da müşteri veya üçüncü Web sitelerinin ziyaretinde kişisel reklamların gösterilmesi. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca Ve ve biz kişisel verilerinin toplanmasında ortak sorumluyuz. Detayları ‘gizlilik politikası’nda bulabilirsiniz.

 
Son kullanıcılar Ve aracılığıyla çeşitli yollarla kişisel verilerin işlenmesini önleyebilirler. Verilerin işlenmesini önlemek için mevcut seçenekleri Ve’nin ‘gizlilik politikas’ında bulabilirsiniz, yanı sıra burada https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out devre dışı bırakma butonunun kullanılabilir, veya burada http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface IAB Europe'un devre dışı bırakma mekanizması kullanılabilir.

 

Çerezler nelerdir? Türkiye imtiyaz sahipleri çerezleri Türkiye’nin web sitesinde nasıl kullanır?

“Çerezler” www.deichmann.com web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek için kullanılabilir. Çerezler bir web sitesi tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarılan küçük veri dosyalarıdır. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir. Çerezlerin kullanımı müşterilerine daha iyi hizmet etmek için çoğu büyük site tarafından benimsenen yaygın bir uygulamadır. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin üst bölümünde yer alan "son güncelleştirme tarihi" kısmını da değiştiririz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.