Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu Site'de sunulan hizmetler Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır ve Site'nin yasal sahibi Deichmann olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Deichmann’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını Deichmann gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Deichmann işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Sözleşme tanımları

Site: Deichmann tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
Üye: Deichmann'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Deichmann tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

Kullanıcı: Deichmann web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Deichmann arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Deichmann'ın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
İşbu hizmetin kapsamı müşterinin tek seferde yapacağı 1000 TL’lik alışveriş ile sınırlıdır.

Deichmann'ın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Deichmann’a ait www.deichmann.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Deichmann adına teslimidir.

Deichmann, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Deichmann tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Deichmann, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Ürün Bilgisi

Sitede bulunan ürünlerin büyük bölümü Türkiye genelinde ve yurtdışındaki belirli Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait mağazalarda bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir.

Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Genel Yükümlülükler

Site üzerinden, Deichmann’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Deichmann’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Deichmann bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Deichmann’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Deichmann'ın Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı ve Üye, Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan(solucan), truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın ve Üye'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Deichmann sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı'nın ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Deichmann sorumlu değildir.

Deichmann, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Deichmann, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Deichmann'ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Deichmann çalışanlarının ve yöneticilerinin, Deichmann yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Deichmann, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Deichmann ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Deichmann’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu Site'nin sahibi Deichmann’dır. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, Deichmann Markası ve diğer Markalar, genel görünüm ve dizayn, www.deichmann.com alan adı, logo, ikon, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu Deichmann’ın ya da Deichmann’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Ayrıca Deichmann bu internet sitesindeki tüm, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.
İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Deichmann ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Deichmann hizmetlerini, Deichmann bilgilerini ve Deichmann’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Deichmann’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Deichmann’ın yazılı izni ile mümkündür.
Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
Deichmann, Site üzerinden Kullanıcı’lar ve Üye'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Deichmann aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’lara ve Üye'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Deichmann için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Deichmann’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı’ların ve Üye'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Deichmann tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Deichmann; Deichmann hizmetleri, Deichmann bilgileri, Deichmann telif haklarına tâbi çalışmaları, Deichmann ticari markaları, Deichmann ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Deichmann, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Deichmann, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Deichmann'ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Ayrıca işbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Deichmann tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Deichmann hesabının gerek Deichmann’ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Deichmann’ın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Deichmann, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

Sözleşmenin Devri

Deichmann, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullancı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Yürürlük ve kabul

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI", Deichmann tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Deichmann, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Deichmann işbu " KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Deichmann açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Deichmann'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI "ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Deichmann'ın, Kullanıcı ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, www.deichmann.com web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.Deichmann Türkiye Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilerinizi toplamaktadır.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır.Verilerinizi -hem teknoloji hem de insanların verilere erişimi bakımından- yüksek derecede korumalı çeşitli veritabanlarında depoluyoruz. Bu veritabanlarının maliki Deichmann Schuhe isimli ana şirketimizdir; verilerin depolandığı yer Almanya’dır. DEICHMANN burada belirtilen durum dışında yurt dışına veri aktarımı yapmamaktadır.

Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, ünvanınız, şirket veya kuruluşunuzun adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş tanımınızla, şirketinizle ve kredi kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir.

Belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığınız şirketler ve servis sağlayıcıları, şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmak amacıyla kişisel bilgilerinize erişebilir. Bu çalışanlar ve şirketlerin gizlilik ve güvenlik kısıtlamaları bulunmaktadır.

Kişisel bilgilerinizi kaydettiğinizde ya da başka bir şekilde, örneğin telefonla, e-mail ile vs. verdiğinizde ya da bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak için online olarak ya da Türkiye’deki perakende mağazalarımızın birinde kayıt formu doldurursanız kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu işlemlerin sonucu olarak, isminiz, e-mail ve posta adresleriniz, telefon numara(lar)ınız, adres ve telefonlarınız, ürün ilgi bilgisi ve mali bilgiler ve bazı durumlarda da düşünceleriniz ve kişisel tercihleriniz gibi kişisel bilgilerinizi bize verebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Deichmann ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde veya www.deichmann.com adresi belirtilen e-postaları izlemek için tıkladığınızda özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Tabi Tutmak için Hukuki Dayanak
Verilerinizi aşağıdaki nedenlerle işliyoruz.
- Kişisel verileriniz sizinle yapmış olduğumuz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işlememiz gereklidir.
- Belli bazı durumlarda verilerinizin işlenmesinde haklı bir menfaatimiz bulunmaktadır. Size en uygun kişisel hizmeti sunmak istiyoruz ve bu nedenle verilerinizi “meşru menfaat” temelinde kullanabiliriz. Doğal olarak gizliliğinizi garanti ediyoruz. Meşru menfaatlerimiz bu gizlilik beyanında tarif edilmektedir.
DEICHMANN’ın, DEICHMANN çalışanlarının haklarının korunması için kişisel veri işlememiz gereklidir. 
- Deichmann web sitesinin ve sitedeki “hesabım” kısmının ziyaret edilmesi, Deichmann uygulamasının kullanımı, haberler ve e-mailler, (win) aktiviteleri, sosyal medya, yorumlar ve kullanıcı tatmin anketleri, müşteri hizmetleri ile iletişim ile güvenlik ve kameraları aracılığı ile veri işleme bakımından Deichmann’ın meşru menfaati bulunmaktadır.
- Belli işlemler için sizin açık rızanız bulunmaktadır. Bazı durumlarda, verilerinizi kullanmamız için bizi açık olarak yetkilendirirsiniz. Bu örneğin, bültene kaydınızda uygulanmaktadır.
- Belli durumlarda ise veri işlemek bakımından hukuki olarak zorunluluğumuz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin kullanımı için hukuki zorunluluklar oluşabilir; hileden şüphenilmesi hali buna bir örnektir.
- Bazı durumlar için veri işlenmesi kanunun açıkça öngörmesinden kaynaklıdır.
Yetkili kamu makamlarının yaptığı soruşturmalar çerçevesinde talep edilmesi  halinde de kanunlarda açıkça öngörülme nedeniyle verilerinizi soruşturma yapan makama aktarmak durumda kalabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Deichmann, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altında bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

Kişisel bilgilerinizi kim ile paylaşıyoruz?

Belirli hallerde verilerinizi üçüncü kişilere sağlamaktayız. (Gerekli olduğu hallerde) Hiçbir şekilde verilerinizi üçüncü kişilere satmamız söz konusu değildir. Birlikte çalışmakta olduğumuz, üçüncü kişiler verilerinizi ancak ilgili hizmetlerin sağlanması için kullanabilirler (Örneğin,sipariş verdiğiniz ürünün size gönderilmesi amacıyla kargo firmasına verilerinizin aktarılması). 

Çerez kullanarak topladığımız bilgiler çerezlerle bağlantılı taraflarla paylaşılabilir. Bu konuyu çerezler hakkındaki politikamızdaki beyanlarımızdan takip edebilirsiniz.
Bilgilerinizin verilmesi için, kamu kuruluşları veya başka taraflar tarafından hukuki olarak yükümlü kılındığımızda, yalnızca gerekli bilgileri paylaşırız.

 

Çerezler nelerdir? Türkiye imtiyaz sahipleri çerezleri Türkiye’nin web sitesinde nasıl kullanır?

“Çerezler” www.deichmann.com web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek için kullanılabilir. Çerezler bir web sitesi tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarılan küçük veri dosyalarıdır. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir. Çerezlerin kullanımı müşterilerine daha iyi hizmet etmek için çoğu büyük site tarafından benimsenen yaygın bir uygulamadır. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz.

CONTENT SQUARE ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemiz Content Square S.A.S firmasından bir web analitik servisi olan Content Square özelliğini kullanmaktadır.Bu özellik “Çerezler” olarak adlandırılmıştır.Bunlar, web sitenizin kullanımının analizini sağlayan, bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyalarıdır.
Web sitemizin ayrı ayrı siteleri görüntülendiğinde, aşağıdaki veriler kaydedilir:
• Kullanıcıdan görüntülenen sistemin IP adresinin iki baytı
• Çağrı sisteminin işletim yazılımı hakkında bilgi
• Aranan web sitesi
• Kullanıcının aradığı web sitesine ulaştığı web sitesi (yönlendirme URL'si)
• Aranan siteden çağrılan alt siteler
• Web sitesinde kalma süresi
• Sitemizdeki ziyaretinizin tarihi ve saati
• Web sitesi öğeleriyle etkileşimler hakkında bilgi (tıklamalar, fare konumu, kaydırma, gezme, bulanıklaştırma, netleme, anonimleştirilmiş HTML içeriği)
• Ürünle ilgili işlem tarihleri (işlem numarası, toplam tutar, vergi toplamı, teslim edilen miktar, ürün toplamı, ürün kimliği, ürün adı, ürün kategorisi)
• Kullanılan cihazın ekran çözünürlüğü
ContentSquare, bu bilgileri web site kullanımınızı analiz etmek, web sitemizin işletmecisi için web site faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak, web sitemizdeki internet kullanımınızla ilgili daha fazla hizmet vermek için kullanır. Bu kullanım takma adlar/gizli isimler ile gerçekleşir.
ContentSquare'in yukarıda açıklandığı gibi kullanıcı davranışlarınız hakkında bir fikir sahibi olmasını istemiyorsanız, Tarayıcınızda devre dışı bırakma eklentisini entegre edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://optout.content-square.net/

 

GOOGLE ANALYTICS ÇEREZ KULLANIMI

Bu web sitesi, kullanıcıların web sitesi kullanımını analiz etmek için Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sağlanan "Google Analytics" hizmetini kullanmaktadır.
Bu servis internet ‘çerezleri’ kullanır. Çerezler tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Bu web sitesi de anonimleştirilmiş IP’lere erişmektedir. Kullanıcıların IP adresleri AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üye devletlerinde kısaltılmıştır. Bu azalma, IP adresinizin kişisel referansını ortadan kaldırır. Web sitesi operatörlerinin Google Inc.’e girdikleri anlaşma şartları uyarınca, toplanan bilgileri, web sitesi etkinliği ve web sitesi etkinliği değerlendirmesini derlemek ve İnternet ile ilgili hizmetler sunmak için kullanırlar.
Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezin cihazınızda saklanmasını önleme seçeneğiniz vardır. Tarayıcınız çerezlere izin vermiyorsa, bu web sitesinin tüm işlevlerine herhangi bir kısıtlama olmadan erişebileceğinizin garantisi yoktur.
Ayrıca, çerezler tarafından toplanan bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google Inc.’e gönderilmesini ve Google Inc. tarafından kullanılmasını önlemek için bir tarayıcı eklentisini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı sizi ilgili eklentiye yönlendirir:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr
Google Inc tarafından veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

 

ARTEFACT ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemizde, Artefact Germany GmbH, Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Almanya'nın (aşağıda "Artefact" olarak adlandırılan) bir çerez ürünü olan bir eser izleme aracı kullanıyoruz. Bu araç ile kullanıcı verileri pazarlama ve optimizasyon amacıyla toplanır ve işlenir. Bu veriler sahte kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Artefact'in web sunucusu, web sitelerimizin her ziyaretçisi hakkında aşağıdaki bilgileri saklar: İnternet servis sağlayıcınızın adı (ISS), bizi ziyaret ettiği web sitesi, ziyaret ettiği diğer web siteleri ve her biri için harcadıkları tarih ve saat. Toplanan veriler adınızı, adresinizi veya e-posta adresinizi içermez ve bu nedenle herhangi bir kişisel tanımlamaya izin vermez.

Tarayıcınızın çerez ayarları aracılığıyla Artefact takibinin kullanımını önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinin tamamen kullanılamayabileceğini unutmayın.

 

VE INTERACTIVE ÇEREZ KULLANIMI

Kişisel bilgilerinizi, hedefli pazarlama kampanyaları sunmamıza ve sitemizdeki deneyimlerinizi kişiselleştirmemize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Bu sağlayıcılar arasında Ve Global UK Limited bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini görmek için Ve’nin gizlilik politikasını aşağıda bulabilirsiniz.
 
Biz Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin; bundan böyle ‘’Ve’’) hizmetlerini kullanıyoruz. Ve, bu hizmetleri sağlarken, web sitelerimizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerini topluyor. Ve, bu amaç için, çerezler ve buna benzer başkaca teknolojiler kullanıyor. Ve tarafından kullanılan teknolojilerle ilgili daha fazla bilgiye Ve’nin ‘çerez politikası’ndan ulaşılabilir.
Kişisel verilerin toplanma amaçları Ve’nin ‘gizlilik politikası’nda listelenmiştir. Genel olarak Ve, çerezlerin kullanımı yoluyla, kullanıcıların kişisel verilerini, özellikle iletişim bilgilerini ve davranışsal verilerini toplar. Ve kişisel verileri, kullanıcıların kişisel önceliklerini ve kullanıcının Web tecrübelerini kişiselleştirmek hakkında sonuç elde etmek için kullanıyor, örneğin müşteri Web sitelerinin ziyaretinde kişisel önerileri göstererek ya da kullanıcının müşteri Web sitesinin kişiselleştirilmesi ya da müşteri veya üçüncü Web sitelerinin ziyaretinde kişisel reklamların gösterilmesi. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca Ve ve biz kişisel verilerinin toplanmasında ortak sorumluyuz. Detayları ‘gizlilik politikası’nda bulabilirsiniz.
 
Son kullanıcılar Ve aracılığıyla çeşitli yollarla kişisel verilerin işlenmesini önleyebilirler. Verilerin işlenmesini önlemek için mevcut seçenekleri Ve’nin ‘gizlilik politikas’ında bulabilirsiniz, yanı sıra burada https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out devre dışı bırakma butonunun kullanılabilir, veya burada http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface IAB Europe'un devre dışı bırakma mekanizması kullanılabilir.
 

CRITEO ÇEREZ KULLANIMI

Web sitemizi ziyaret etmeyi cazip hale getirmek ve bazı fonksiyonların kullanılmasını sağlamak için, çeşitli sayfalarda çerezler kullanılmaktadır. Bunlar, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirme ve platformumuzda gezinmeyi hızlandırmaya yarar. Bunlar cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin bazıları tarayıcı oturumunun bitiminden sonra, yani tarayıcınızı kapattıktan sonra (oturum çerezleri adı verilen) silinir. Diğer çerezler cihazınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde (kalıcı çerezler) tarayıcımızı tanımamıza veya bağlı kuruluşumuza izin verir.

Criteo servisinin kullanımı

Web sitemiz reklam amaçlı çerezleri / reklam kimliklerini kullanır. Bu, reklamlarımızı bağlı kuruluş web sitelerinde, uygulamalarda ve e-postalarda ürünlerimizle ilgilenen ziyaretçilere göstermemizi sağlar. Yeniden hedefleme teknolojileri, çerezleri veya promosyon kimliklerini kullanır ve önceki göz atma davranışınıza göre reklam görüntüler. Bu ilgi alanına dayalı reklamcılığı reddetmek için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Teknik tanımlayıcılar gibi bilgileri web sitemizdeki kayıt bilgilerinizden ya da CRM sistemimizden güvenilir reklam ortakları ile paylaşabiliriz. Bu, cihazlarınızı ve / veya ortamlarınızı birbirine bağlar ve kullandığınız cihaz ve ortamlarla ilgili kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu bağlantı yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen yukarıda belirtilen platformlarda bulacağınız gizlilik politikasına veya aşağıdaki açıklamalara bakın.

Criteo Gizlilik Politikası: http://www.criteo.com/privacy

Dynamic Yield Kullanımı
Bu web sitesi, Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin)
tarafından bir tavsiye aracı olan Dynamic Yield hizmetlerini
kullanmaktadır.
Online
hizmetimiz, web sitemizi ziyaretinizi özel öneriler ve
içeriklerle kişiselleştirilmiş bir deneyim haline getirmek için Dynamic Yield
öneri aracıyla optimize edilmiştir.
Bunu yaparken
sistem,
karşılaştırılabilir veya tematik olarak
ilgili
ürünleri veya
ilgili
bulabileceğiniz diğer içerikleri önermek için önceden ziyaret ettiğiniz
sitelerin içeriğini kullanır.
Dynamic Yield
, web sitemizdeki kullanıcı
etkinliğinizle ilgili takma ad bilgileri toplar. Bu süreçte, rasgele
oluşturulmuş bir kimlik (takma a
d) altında yalnızca takma
isimlendirilmiş bilgilerin kaydedildiği çerezler kullanılır. IP
adresleriniz yalnızca anonim olarak kaydedilir. Kişisel olarak
tanımlanamaz ve daha
sonraki bir tarih için kullanılamaz. Aşağıdaki
bağlantıya tıklayarak
Dynamic Yield
ile veri toplamayı devre dışı
bırakabilirsiniz. Bunu yaparsanız, web sitemizi ziyaretlerinizle ilgili
gelecekte veri toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi
oluşturulur: XXX
Kullandığımız izleme
(veri toplama)
teknolojileri hakkında daha fazla
bilgiyi aşağıdaki
bağlantıda bulabilirsiniz:
https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin üst bölümünde yer alan "son güncelleştirme tarihi" kısmını da değiştiririz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.