Adresa:

Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Telefon: 060 32 11 307

E-Mail: service-ba@deichmann.com

ID broj: 4201813030004

PDV broj: 201813030004

Izvršni direktori:

Boris Kopič

Biljana Stojanova

Martin Fischer