Deichmann trgovina obućom d.o.o.

Adresa:

Ulica Rudolfa Kolaka 14 10040 Zagreb Hrvatska

Telefon: 00386 - 1 239 63 40

Telefaks: 00386 - 1 239 63 47

E-Mail:

service-hr@deichmann.com

PDV ID.BR.: HR60959154399

Companies register no.: 080590178

Izvršni direktori:

Georg Müller

Biljana Stojanova

Boris Kopič

Martin Fischer