faq-banner-desktop-2048x250

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

Reklamacije možete prijaviti:

usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Mesta za reklamacije: - prodajno mesto gde je roba kupljena

- pisanim putem na adresu društva: DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM SRB d.o.o. adresa Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd

- elektronskim putem na e-mail adresu: customer-service-dsr@deichmann.com

- telefonskim putem na telefon 00381 1 435 05 30 (svaki dan od ponedeljka do petka između 9 i 12 sati, osim praznika).

VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. U slučaju da smatrate da su Vaša prava kao Potrošača ugrožena, imate pravo da pokrenete sudski ili vansudski postupak za rešavanje potrošačkog spora.

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova, osim u sledećim slučajevima: - za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac, - kod neposrednih pregovora između potrošača i trgovca, - prilikom nastojanja sudija da spor u toku sudskog postupka reše mirenjem strana, - u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača, i - u sporovima čija vrednost prelazi 500.000 dinara.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova kojima se Potrošač može obratiti postoji na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije na sledećem linku https://mtt.gov.rs/informacije/zastita-potrosaca/. Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, što znači da Potrošač u svakom trenutku može da se odluči da prekine ovaj postupak i zaštiti svoja prava pokretanjem postupka pred nadležnim sudom. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

POKLON KARTICE

Koliko dugo važe poklon-kartice Deichmann i gde možete da ih iskoristite?

Poklon-kartica Deichmann važi pet godina od prijema. Možete je iskoristiti prilikom kupovine bilo kog proizvoda u prodavnici Deichmann u bilo kojoj poslovnici u državi u kojoj je kartica izdata. Iznos na kartici može da se iskoristi za više kupovina, pri čemu je iskorišćeni iznos skinut s kartice, a preostali iznos na kartici može da se iskoristi za sledeću kupovinu. Poklon-kartica je prenosiva i može je unovčiti bilo ko.

Poklon-kartica ne može da se zameni za gotovinu, ne sme biti išarana ili oštećena. Ako je oštećena u tolikoj meri da je oštećen bar-kod pa ga nije moguće pročitati, takvu karticu nije moguće upotrebiti. Takođe nije moguće upotrebiti karticu ako se pokaže da je krivotvorena. Deichmann ne prihvata nikakvu odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu poklon-karticu.

PRETRAGA

Da li u Deichmann-u postoji mogućnost plaćanja na rate?

U Deichmann-u postoji mogućnost plaćanja na tri rate. Važi za kartice Mastercard, Visa i American Express, koje je izdala Banca Intesa.

Da li mogu onlajn da vršim pretragu nekog proizvoda po filijalama?

Deichmann Vam nudi posebnu servisnu uslugu. U meniju "Pretraga filijala" imate mogućnost da pretražite Vaš željeni artikal po veličini u Vama najbližim filijalama. Unesite jednostavno broj pošte, broj artikla i željenu veličinu i pokrenite pretragu. Ako je u rezultatu pretrage prikazan veći broj filijala, onda jednostavno odaberite filijalu koju želite. Dotična filijala će na karti biti naznačena znakom (logo) preduzeća Deichmann. Klikom na logo filijale prikazaće Vam se sve bitne informacije o filijali.

U ostalom: pretragu filijala je moguće pozvati i preko pojedinačnog proizvoda!

Šta označavaju pojedine oznake na proizvodima?

XXL: Ovaj artikal je dostupan i u vanstandardnim velikim brojevima.

XXS: Ovaj artikal je dostupan i u vanstandardnim malim brojevima.

Posebna cena: Ovaj artikal Vam Deichmann nudi po ekskluzivno niskoj ceni.

Akcija 50 % niža cena: Ovaj artikal je u ograničenom periodu ponudu po upola nižoj ceni.

Da li mogu ponovo da se vratim na artikal koji sam prethodno gledao?

Da ne biste izgubili pregled, sakupljamo informacije o tome koje ste proizvode prethodno pogledali. Dotične proizvode možete da nađete uvek početnoj stranici ili na stranici sa detaljima o proizvodima u okviru "poslednje pretraženi proizvodi".

ZAŠTITA PODATAKA + TEHNIKA

Šta je znači SSL način kodiranja?

SSL je moderan internet sigurnosni standard sa dva glavna cilja: Autentifikacija (utvrđivanje identiteta) stanica koje međusobno komuniciraju i garantovanje statusa poverljivosti podataka (kodiranje). Za prenos ličnih podataka Deichmann koristi SSL ("Secure Socket Layer") način kodiranja. SSL je postupak koji je razvila firma Netscape, koji podržavaju svi brauzeri (browser), odn. internet pretraživači. Pri tom se WWW-Server-u (npr. http://www.deichmann.com) dodeljuje elektronski isprave (digitalni sertifikat), kojeg izdaje zvanično mesto za izdavanje sertifikata (npr. www.trustcenter.de). Na osnovu ove isprave brauzer je u mogućnosti da u svakom trenutku proveri kom preduzeću pripada WWW-Server. Zatim se svi podaci koji se šalju između nas i Vas kodiraju tako, da je nemoguće da ih neko treći može čitati ili menjati.

Za ovu svrhu naš WWW-server i Vaš brauzer koriste zajednički kod, koji važi samo jednokratno dok traje odgovarajuća komunikacija i koji se kasnije više ne može koristiti. Na taj način je zagarantovana poverljivosti Vaših ličnih podataka. Ovaj način prenosa podataka možete prepoznati preko simbola u vidu katanca ili ključa u Vašem brauzeru. Internet stranice koje kodiraju svoje sadržaje koriste prefiks "https" umesto samo "http".

Podešavanja u veb brauzeru (internet pretraživač)?

Internet stranice preduzeća Deichmann optimizovane su za rezoluciju veličine 1024x768 piksela. preporučujemo upotrebu brauzera "Mozilla Firefox" (od verzije 3 ili novije), kao i "Microsoft Internet Explorer" (verzija 7 ili novija) i "Safari" (od verzije 3 ili novije). Ako koristite neki drugi brauzer može doći do vizuelnih odstupanja. Instalacije (eventualno samo plagin za brauzer) programa "Adobe Flash" i aktivacija "Javascript"-a neophodne su za ispravno prikazivanje internet stranica i izričito se preporučuju.

Za pregled PDF dokumenata neophodan je čitač "Adobe Reader" kojeg možete preuzeti na adresi: http://get.adobe.com/de/reader/

Zašto se internet stranice otvaraju tako sporo?

Brzina prenosa podataka preko interneta, koja je potrebna za otvaranje stranica, je se zbog tehničkih okvirnih uslova veoma različita. Prenos podataka zavisi od opreme i uređaja koje koristite za pristup internetu (kao npr. modem, ISDN kartica, modem za kablovski internet, fiksna telefonija), od internet provajdera, opšteg opterećenja mreže a svakako zavisi i od trenutnog broja pristupanja na sistem preduzeća Deichmann.

Kako mogu da odštampam stranicu na kojoj se trenutno nalazim?

U načelu možete da odštampate svaku stranicu unutar veb stranice Deichmann i to preko funkcije za štampanje ili kombinacijom tastera Strg (Ctrl) + P na Vašoj tastaturi. Na mnogi mestima smo za Vas postavili stranice koje su optimizovane za štampanje. Jednostavno kliknite na ponuđenu opciju za štampanje dotične stranice. Zatim stižete na optimizovanu stranicu koju možete da odštampate preko Vašeg brauzera ili kombinacijom tastera Strg (Ctrl) + P. Ako Vaš brauzer podržava "Javascript", onda je ova funkcija delimično automatizovana.