Adresa

Bulevar Mihajla Pupina 4 11070 Novi Beograd

Telefon 00381 - 11 - 43 50 530

Faks 00381 - 11 - 43 50 531

E-Mail: service-sr@deichmann.com

Companies register no. 20614048

UID broj 106491636

Sedište društva Essen

Direktori sektora poslovođstva

Boris Kopič Biljana Stojanova Martin Fischer