OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o. (Rukovalac) postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (»Sl. glasnik RS« br. 87/2018) – »Zakon« .

U ovom Obaveštenju o privatnosti Vas obaveštavamo na koji način obezbeđujemo zaštitu podataka o ličnosti koje ste nam dostavili.

U DEICHMANNU je zaštita i bezbednost podataka o ličnosti veoma važna.

Pažljivo ćemo čuvati sve podatke o ličnosti koje ste nam dali i to u našim internim bazama podataka o ličnosti na internim serverima i nećemo ih prosleđivati bez Vašeg pristanka, osim sledećim primaocima:

• poslovnim partnerima koji obrađuju podatke o ličnosti u ime DEICHMANNA (npr. Call centar, štamparske kuće, reklamne agencije, drugi eksterni saradnici u reklamne svrhe) i povezanim društvima: • organima vlasti na osnovu njihovog obrazloženog pisanog zahteva u svrhu sprovođenja određenog postupka.

Trajanje obrade podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo trajno, odnosno najviše 30 dana od dana kada podnesete zahtev za brisanje podataka o ličnosti ili opozovete pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Zahtev za brisanje i opoziv pristanaka za obradu podataka o ličnosti

Kad god želite, možete da podnesete zahtev za brisanje ili opozovete pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti – da se odjavite sa liste za prijem informacija putem e-pošte service-sr@deichmann.com ili privacy-sr@deichmann.com, a ujedno možete da obaveste i o promeni Vaši podataka o ličnosti . Isto to možete da učinite slanjem zahteva putem pošte na adresu n: DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd, Srbija. Ako podnesete zahtev za brisanje brisanje Vaših podataka o ličnosti ili opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za brisanje/opoziva pristanka..

Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom.

Rukovalac: DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti: Tonček Kranjc, zaposlen u društvu Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija; e-mail: privacy-sr@deichmann.com

Koje podatke o ličnosti obradujemo?

Deichmann trgovina obućom d.o.o.DEICHMANN prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce na web stranici www.volimocipele.rs ili www.deichmann.com.

Za tačnost podataka o ličnosti koje dajete DEICHMANN-u ste sami odgovorni. DEICHMANN nije odgovoran ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke o ličnosti. Unosom podataka o ličnosti (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci o ličnosti) izričito se slažete da možemo prikupiti i obraditi te lične podatke.

DEICHMANN koristi Vaše podatke o ličnosti obrađuje samo u, unapred određene svrhe u ovom Obaveštenju o privatnosti..

Primeri kada DEICHMANN koristi Vaše lične podatke

Vaše podatke o ličnosti možemo da dostavimo samo onim odeljenjima u DECHMANNU saradnicima ili ugovornim partnerima pružaocima uslugaili partnerima na tržištu koji DEICHMANNU pružaju usluge.

DEICHMANN brine da se podaci o ličnosti obrađuju samo u u svrhe za koje ste dali Vaš pristanak i da se s njima postupa poverljivo.

DEICHMANN obrađuje Vaše podatke o ličnosti samo u meri u kojoj je to predviđeno važećim propisima i slučajevima kada postupa po nalogu suda ili drugih državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.

DEICHMANN Vaše podatke o ličnosti dostavlja drugim firmama da bi nam pomogle da sprovodemo obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe i to samo na osnovu Vaš pristanka..

Svrhe u koje obrađujemo Vašepodatke o ličnosti i pravni osnovi obrade:

Prilagođavanje sadržaja internet stranice Vašim potrebama

Stalno pokušavamo da poboljšamo ponudu i da kreiramo internet ponudu kako bismo u što večoj meru privukli Vašu pažnju. Samo ako znamo koji delovi internet stranice DEICHMANNA su najčešće i najduže posećivani, možemo da prilagodimo njihov sadržaj prema Vašim potrebama. Što smo više u mogućnosti da razumemo Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internet stranicama.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona. Vaš pristanak može da povučete tako što će da odbijete korišćenje analitičkih kolačića.

DEICHMANN obrađuje podatke o ličnosti samo u meri koliko je to potrebno za tehničko upravljanje internet stranica. Ovu obradu vršimo na osnovu našeg legitimnog interesa za upravljamo našom internet stranicom, odnosno na osnovu člana 12 stav 1 tačka 6 Zakona.,

Korišćenjem internet stranica http://www.volimocipele.rs i www.deichmann.com korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti da na tim stranicama redovno prati moguće promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Internet, vesti, slanje e-pošte, potražnja

Ako to želite, mi ili DEICHMANN-OV partner možemo Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili Vas obaveštavati o zanimljivim ponudama. Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama, novim proizvodima i novim uslugama; šaljemo ih e-poštom, SMS-om ili na Viber. Ako više ne želite primati takva obaveštenja, možete se odjaviti na našim internet stranicama.

Prijavite se na e-vesti

Korisnici se mogu pretplatiti na e-biltene, pomoću kojih Vas Deichmann onlajn obaveštava o novoj ponudi i drugim maloprodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na biltene dolazite na popis primalaca e-vesti. Za prijavu na e-vesti Deichmann, prodaja obuće, d.o.o. prikuplja sledeće podatke: e-mail. E-vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o. šalju se putem online aplikacije Teradata e-Circle. Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona. Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti klikom na „odjaviti e-mail obaveštenja” u obaveštenijima ili putem e-pošte na deichmann-obuca@deichmann.com ili privacy-sr@deichmann.com , gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili uvid u iste. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd.

Prijava na obaveštenja putem SMS-a

Korisnici se mogu prijaviti za SMS obaveštenja tako da Vas Deichmann informiše o novostima u prodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na SMS obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca SMS poruka. Za SMS obaveštenja DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o.prikuplja sledeće informacije: telefonski broj. SMS vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.šalje putem SMS aplikacije. DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratnog SMS-a „odjava” ili putem e-pošte na deichmann-obuca@deichmann.com, gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com .

Prijava na obaveštenja putem Vibera

Korisnici se mogu prijaviti na Viber obaveštenja tako da Vas Deichmann informiše o novostima u onlajn i drugim prodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na Viber obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca Viber poruka. Za Viber DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o.prikuplja sledeće informacije: telefonski broj. Viber vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.šalje putem Viber aplikacije. DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona. Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratne Viber poruke „odjava” ili putem e-pošte na deichmann-obuca@deichmann.com, gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com .

Učestvovanje o nagradnim igrama Obrada podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulisana je važećim pravilima o nagradnim igrama odnosno o pojedinoj nagradnoj igri.

Pružanje mrežne i informacione bezbednosti

Kako bismo se zaštitili od hibernetičkih napada i aktivnosti usmerenih na prevaru, koristimo vatrozidove. U vezi sa tim se obrađuju lični podaci (IP adresa, vreme prve posete internet stranice).

Pravna osnova za obradu:

a) Dozvola

Dozvola osoba da se njihovi lični podaci obrađuju u jednu ili više navedenih svrha.

b) Izvršenje ugovora sa licima čije podatke obrađujemo i preduzimanje radnji na njihov zahtev u cilju zaključenja ugovora

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u cilju preduzimanja radnji na Vaš zahtev u cilju zaključenja ugovora i izvršenja ugovora koje smo zaključili sa Vama. Ukoliko nam ne dostavite podatke o ličnosti koje od Vas tražimo nećemo moći da zaključimo i da izvršimo ugovor sa Vama.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je član 12 stav 1 tačka 2 Zakona.

c) Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza, na osnovu člana 12 stav 1 tačka 3 Zakona.

d) Ostvarivanje našeg legimnog interesa

Obrađujemo podatke u svrhu ostvarivanja našeg legitimnog interesa, odnosno na osnovu člana 12 stav 1 6 Zakona i u cilju: • Konsultovanja i razmene informacija sa agencijama za procenu bonitetnih rizika i rizika neispunjavanja obaveza; • Provera i optimizacija postupaka, analiza potreba i direktnih kontakata sa kupcima, kao i mere za poslovanje i dalji razvoj usluga i proizvoda; • Oglašavanje vlastitih proizvoda, procena kupaca, istraživanje tržišta i javnog mnjenja, ako ne kršite GDPR prilikom korišćenja podataka; • U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu i sprovođenje zakonskih prava; • Kontaktiranja (npr. e-poštom, telefonom, poštom) za pitanja o kvalitetu usluge i zadovoljstvu korisnika; • Održavavanja bezbednostimreže i podataka o liönosti; • U administrativne svrhe na nivou Deichmann Grupe.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Imate pravo da uvid u Vaše podatke o ličnosti i pravo na kopiju podataka o ličnosti. Na zahtev ćemo Vas obavestiti u odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i mogućim primaocima i drugim informacijama u vezi sa obradom Vaših podataka koje smo na osnovu zakona u obavezi da Vam pružimo. Takođe imate pravo prenosivost Vaših podataka o ličnosti kada ih obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili u svrhu zaključenja ili izvršenja ugovora koje smo zakjučili sa Vama, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor u slučaju obrade podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa i pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti.

Vaša prava možete da ostvarite tako što ćete poslati zahtev na e-mail na sledeće e-mail adrese: deichmann-obuca@deichmann.com privacy-sr@deichmann.com ili slanjem zahteva putem pošte na adresu Rukovaoca: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko smatrate da Rukovalac vrši obradu koja je protivna Zakonu, imate pravo da podnesete prijavu nadležnom organu:

Poverenik za infornacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar Kralja Aleksandra 15 11 000 Beograd e-mail: office@poverenik.rs

Šta su podaci o ličnosti?

Podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora uelektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.. To uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri prijavi.

Opis softverskih alata koje koristimo na internet stranici

Deichmann e-novosti

Prilikom naručivanja naših Deichmann e-novosti/SMS/Viber obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali da bismo putem e-pošte mogli da Vas obavestimo o sadržaju i proizvodima naše ponude. Da bismo optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procenićemo koje ste linkove kliknuli u e-novostima/SMS/Viber.

Upotreba Criteo usluge

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće ili reklamne ID-eve za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati naše oglase posetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim veb-sajtovima, aplikacijama i e-porukama. Tehnologije remarketinga koriste kolačiće ili onlajn ID-eve i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite da prekinete oglašavanje, idite na sledeće veb-sajtove:

http://www.networkadvertising.org/choices/ http://www.youronlinechoices.com/

Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podelimo informacije kao što su tehničke oznake iz Vaših podataka prilikom prijave na naš veb-sajt. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i pružiti Vam nesmetan korisnički doživljaj sa uređajima i u okruženjima koja upotrebljavate.

Politika zaštite podataka Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

Slanje e-biltena:

Za slanje e-biltena koristimo tzv. "DoubleOpt-In" postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-biltene na Vašu adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena. Zatim ćemo Vam poslati obaveštenje na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite da primate e-bilten klikom na link u ovoj e-pošti.

Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom i slanje e-biltena, one su takođe odgovorne za zaštitu Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom. Ako više ne želite da primate e-bilten, možete da opozovete Vaš pristanak u bilo kom trenutku. Poruka putem obrasca za kontakt ili, na primer e-poštom na service-dsr@deichmann.com, ili slanjem opisa poštom na adresu Rukovaoca Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com Naravno, link za otkazivanje pretplate je dostupan u svakom e-biltenu.

Kolačići

Kako bismo posetu našoj veb-stranici učinili privlačnom i omogućili upotrebu određenih funkcija, na raznim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Njih koristimo kako bismo svoju veb-stranicu uopšte učinili jednostavnijom za upotrebu, efikasnijom i sigurnijom i ubrzali navigaciju na svojoj platformi. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju. Neki se kolačići koje koristimo ponovo brišu posle završetka sesije pretraživača, tj. pošto zatvorite pretraživač (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućuju nama ili našim partnerskim firmama da prepoznaju vaš pretraživač prilikom sledeće posete (trajni kolačići). Evo jednog primera: Da biste mogli koristiti našu stranicu posvećenu karijerama, moraju biti omogućeni kolačići sesije i trajni kolačići. Svoj pretraživač možete postaviti tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića i da pojedinačno odlučujete da li želite da ih prihvatite ili isključite prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšte. Ako ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost naše veb-stranice biće ograničena.

Koriste se sledeće kategorije kolačića: • Kolačići koji su potrebni za rad naše veb-stranice: Ovi su kolačići neophodni za rad i funkcionalnost veb-stranice. Oni pomažu da veb-stranica bude tehnički dostupna i upotrebljiva i nude osnovne funkcionalnosti, kao što su navigacija na veb-stranici, ispravan prikaz stranice u pretraživaču interneta ili upravljanje pristankom. Bez ovih kolačića veb-stranica ne može ispravno da funkcioniše. • Funkcionalni kolačići / kolačići za analizu Ovi se kolačići koriste za merenje prometa na internetu i za analizu ponašanja korisnika. Oni nam pomažu da bolje razumemo upotrebu naše veb-stranice i poboljšamo svoje usluge. Pravni osnov za upotrebu funkcionalnih kolačića je Vaš pristanak (član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 87/2018) - Zakon. Ako kolačiće koristimo na osnovu Vašeg pristanka, možete u bilo kom trenutku da opozovete Vaš pristanak, s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pristanak možete da opozovete tako što će te ovde da prilagodite svoje postavke kolačića: Resetujte postavke kolačića. Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene pre opoziva.

Google Analytics

Koristimo uslugu Google Analytics društva Google Ireland Limited („Google”). Pridržavamo se trenutno primenljivih uslova korišćenja usluge Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/) kao i uslova Ugovora društva Google o obradi naloga (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/), a ako se Vaši podaci o ličnosti obrađuju u trećoj zemlji, u kojoj se ne obezbeđuje primeran nivo zaštite podataka o ličnosti s društvom Google LLC smo zaključili Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU u skladu s čl. 46 st. 2 tač. c) OUZP-a (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Prema čl. 10.3 Ugovora društva Google o obradi naloga (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) preneseni podaci čuvaju se na sledećim lokacijama (takozvane „data center locations” / lokacije centara podataka): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Iz tog razloga uslugu Google Analytics koristimo samo ako Vi pristanete na prenos podataka na napred navedene lokacije centara podataka: U nekim slučajevima države u kojima se nalaze centri podataka ili iz kojih se vrši obrada ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa članom 64 stav 2 Zakona. Na primer, SAD se trenutno ne smatra državom koja obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka o ličnosti. Prenos u ovakve države povezan je sa rizicima za Vaše podatke o ličnosti, pogotovo jer se američkim telima javne vlasti ne može onemogućiti pristup podacima kada se oni prenose u SAD. Istina je da se ti rizici ne mogu isključiti zaključenjem Standardnih ugovornih klauzula između društva Deichmann SRB i obrađivača u SAD. Ipak, odredbe Ugovora društva Google o obradi naloga (usp. s https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ u delu „Appendix 2”) sadrže veliki broj tehničkih i organizacionih mera koje za cilj imaju da osiguraju bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Molimo da pri davanju pristanka uzmete u obzir naprednavedene okolnosti.

Osnovne informacije o Google-ovoj obradi Vaših podataka o ličnosti možete pronaći ovde: https://policies.google.com/privacy?hl=sr . Ako pristanete na njenu upotrebu, koristićemo uslugu analize mreže Google Analytics. Google Analytics od Vas prikuplja pseudonimizovane podatke o korišćenju naše veb-stranice, uključujući vašu skraćenu IP adresu, i koristi kolačiće. Podaci o Vašoj upotrebi veb-stranice generisani kolačićima (uključujući vašu skraćenu IP adresu) prenose se na Google-ov server na napred navedenim lokacijama centara podataka i tamo se čuvaju. Google će koristiti ove podatke za procenu vaše upotrebe veb-stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb-stranici i za generisanje daljih analiza i procena povezanih sa upotrebom naše veb-stranice i interneta. Google ove podatke može da poveže i sa drugim podacima o vama, poput istorije vašeg pretraživanja, Vašeg ličnog računa, podataka o upotrebi drugih uređaja i drugih podataka koje je Google sačuvao o vama. Google ove podatke može preneti i trećim stranama ako je to zakonski propisano (npr. državnim telima) ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime društva Google. Podaci koje čuva Google Analytics čuvaju se u periodu od 14 meseci. Posle isteka tog perioda Google Analytics čuva samo objedinjene statističke podatke. Upotreba usluge Google Analytics zasniva se na Vašem pristanku (čl. 12 st. 1 tač. 1) Zakona. Takođe, u bilo kom trenutku možete da opozovete Vaš pristanak podešavanjem postavki kolačića ovde: Resetujte postavke kolačića. Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene do vašeg opoziva. Osim toga, možete upotrebiti dodatak za pretraživač kako biste sprečili da se podaci prikupljeni kolačićima (uključujući vašu IP adresu) šalju društvu Google i da ih ono koristi. Sledeći link vodi vas do odgovarajućeg dodatka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Dodatne informacije o tome kako društvo Google koristi podatke možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr

Google Tag Manager

Ova veb-stranica koristi Google Tag Manager. Pomoću ove usluge oznakama veb-stranice može se upravljati putem interfejsa. Google Tool Manager samo sprovodi oznake. To znači: ne koriste se kolačići i ne prikupljaju se lični podaci. Google Tool Manager pokreće druge oznake koje onda mogu prikupljati podatke. Međutim, Google Tag Manager ne pristupa tim podacima. Ako je deaktiviranje sprovedeno na nivou domena ili kolačića, ono je na snazi za sve oznake za praćenje ako se te oznake sprovode pomoću usluge Google Tag Manager.

• Korišćenje Akanoo onlajn analize usluge

Ovaj veb-sajt koristi Akanoo, uslugu analize interneta firme Akanoo GmbH. Akanoo koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašem računaru i omogućavaju nam analizu korišćenja veb-sajta. Informacije generisane kolačićem prenose se na server firme Akanoo GmbH u Nemačkoj i tamo se čuvaju.

Obrada podataka o ličnosti se ne vrši izvan Nemačke. Na zahtev firme Deichmann SE, Akanoo GmbH će koristiti podatke za prikupljanje i procenu ponašanja posetilaca na veb-sajtu i za obavljanje drugih usluga za korišćenje veb-sajta i korišćenje interneta za Deichmann SE. IP adresa koju je Akanoo preneo sa Vašeg pregledača, skratiće se pre spremanja, tako da direktna identifikacija određene osobe nije moguća. Akanoo koristi heuristiku koja pokušava da identifikuje posetioca sa prethodne posete, tako da se za određene informacije, kao što su rezolucija, pretraživač, dodaci i sistem delovanja kombinuju i pretvaraju se u hash vrednost. Možete da sprečite čuvanje kolačića odabirom odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pretraživača. Međutim, upozoravamo Vas da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb-sajta u punom obimu. Možete da sprečite prikupljanje podataka koje proizvode kolačići i koji se odnose na Vaše korišćenje veb-sajta za Akanoo GmbH, kao i obrade tih podataka o ličnosti od strane firme Akanoo GmbH, klikom na sledeći link https://akanoo.com/manager/optOut. Time se postavlja takozvani kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka o ličnosti kada posetite tu veb-lokaciju.

• Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primećuje. Pomoću piksela za praćenje unutar funkcije prodavnice provodimo merenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u remarketingu. Ove informacije su anonimne i nisu povezane sa podacima o lićnosti na korisničkom računaru ili bazi podataka. Kako biste blokirali veb-bugove na našim stranicama, možete da koristite alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock (za Firefox pretraživač). Da biste sprečili veb-bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u porukama ne prikazuje HTML. Ako e-poštu čitate van mreže, veb-bugova nema.

Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje (ako je moguće pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-biltenima koristimo piksele za praćenje koji mogu pratiti procene Vaših klikova, na kojem ste delu e-biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su Vam dodeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe, posebno u obliku e-biltena, reklamnih obaveštenja na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da poboljšamo onlajn ponudu. Uvek možete da opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih profila, na primer na našem veb-sajtu da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite funkciju praćenja. Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korišćenje Facebook-a

Na ovim veb-sajtovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ako na veb-sajtu sa ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostaviće se veza sa Facebook serverima, a prikazaće se obaveštenje o dodacima (plugins) na pregledaču na veb-sajtu. Na taj način će se prenositi podaci na Facebook server koje ste naše veb-sajtove posetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebook-a, Facebook će ove podatke dodeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebook-u. Kada upotrebljavate funkcije kao što je klik na „like“, slanje komentara, takve se informacije takođe dodeljuju Vašem korisničkom računu na Facebook-u. Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na internetu, morate da se odjavite sa Facebook-a pre nego što posetite našu stranicu. Nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas obaveštavamo prema našim saznanjima. Više informacija o obradi podataka o ličnosti od strane Facebook i o Vašim pravima možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na Facebook-u na www.facebook.com/about/privacy/ Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za Facebook i mogu da se prate na Facebook-u.

Facebook Custom Audiences

Ako nam za to date svoj pristanak, ova veb-stranica koristi funkcije usluge „Facebook Custom Audiences”. Time se uz pomoć funkcije Facebook-Pixels (ili uporedivih funkcija za prenos podataka o događajima ili podacima za kontakt putem interfejsa u aplikacijama) Fejsbuku omogućuje da posetioce naše internet ponude odredi kao ciljne grupe za prikaz oglasa (tzv. „Facebook-Ads”). Kao rezultat toga trebalo bi da Vam se Fejsbuk oglasi koje mi postavimo prikazuju samo na Fejsbuku i unutar usluga partnera koji sarađuju sa Fejsbukom (tzv. „Audience Network”, dodatne informacije o tome dostupne su na https://www.facebook.com/audiencenetwork/) ako ste takođe pokazali interesovanje za našu internet ponudu ili ako imate određene karakteristike (npr. zanimanje za određene teme ili proizvode koje se može otkriti na temelju veb-stranica koje posećujete) koje prenosimo na Fejsbuk (ovaj postupak rezultira razvrstavanjem vašeg profila u određene grupe poznate kao „Custom Audiences”). Pomoću funkcije Facebook-Pixels, takođe želimo da osiguramo da naši Fejsbuk oglasi odgovaraju vašem interesu za ciljanim oglasima i ne deluju naporno. Uz pomoć funkcije Facebook-Pixels takođe možemo proveriti efikasnost Fejsbuk oglasa za statističke svrhe i istraživanje tržišta tako što proverimo jeste li nakon klika na Fejsbuk oglas preusmereni na našu veb-stranicu (takozvano „merenje konverzije”). U tom kontekstu, društvo Facebook Ireland Ltd. obrađuje sledeće vrste podataka: • Podaci o upotrebi (npr. posećene veb-stranice, zanimanje za sadržaje, vreme pristupa); • Metapodaci/podaci o komunikaciji (npr. podaci o uređajima, IP adrese); • Podaci o događajima (Fejsbuk) („podaci o događajima” su podaci koji se od nas mogu preneti na Fejsbuk, na primer putem funkcije Facebook-Pixel (putem aplikacija ili na druge načine) i odnose se na osobe ili njihove postupke. Takvi podaci uključuju, na primer, podatke o posetama veb-stranicama, interakcijama sa sadržajima, funkcijama, instalaciji aplikacija, kupovini proizvoda, itd.; podaci o događajima obrađuju se kako bi se stvorile ciljne grupe za sadržaje i informacije o oglasima (Custom Audiences); podaci o događajima ne sadrže stvarne sadržaje (kao što su pisani komentari), podatke o prijavi i podatke o kontaktima (tj. imena, adrese e-pošte i telefonske brojeve). Fejsbuk briše podatke o događajima posle najviše dve godine, a ciljne grupe formirane na temelju njih brišu se brisanjem našeg Fejsbuk računa).

Time se sprovode sledeće svrhe: Marketing, profili sa informacijama koje se odnose na korisnike (izrada korisničkih profila), remarketing (ciljano obraćanje posetiocima ili kupcima vlastite veb-stranice na drugim veb-stranicama), merenje konverzije (merenje efikasnosti marketinških mera), formiranje ciljnih grupa (određivanje ciljne grupe relevantne za marketinške svrhe ili drugo izdavanje sadržaja). Odgovorni smo zajedno s društvom Facebook Ireland Ltd. za prikupljanje ili primanje „podataka o događajima” u okviru prenosa podataka (ali ne i za dalju obradu) koje Fejsbuk, pomoću funkcije Facebook-Pixels i uporedivih funkcija (npr. interfejsi) koje se sprovode u našoj internet ponudi, prikuplja ili u kontekstu prenosa prima u sledeće svrhe: • Prikaz sadržaja / informacija o oglasima koji odgovaraju pretpostavljenim interesima korisnika; • Slanje komercijalnih poruka i obaveštenja povezanih sa transakcijama (npr. obraćanje korisnicima putem usluge Facebook Messenger); • Poboljšanje slanja oglasa i personalizacija funkcija i sadržaja (npr. poboljšanje otkrivanja koji sadržaji ili informacije o oglasima verovatno odgovaraju interesima korisnika). U tu svrhu zaključili smo ugovor s društvom Facebook Ireland o zajedničkoj odgovornosti za obradu podataka, koji se može pogledati ovdehttps://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ako nam Fejsbuk pruža izmerene vrednosti, analize i izveštaje (koji su objedinjeni, tj. ne pružaju podatke o pojedinačnim korisnicima i anonimizovani su za nas), obrada se ne odvija u okviru zajedničke odgovornosti, nego na osnovu Ugovora o obradi naloga („Usluge obrade podataka”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ), „Uslova sigurnosti podataka”(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) kao i, s obzirom na obradu u SAD, na temelju standardnih ugovornih klauzula („Dodatak o prenosu podataka između EU i Fejsbuka”, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Prema odredbama Dodatka o prenosu podataka između EU i Fejsbuka https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum o obradi podataka sa Fejsbukom obrada Vaših podataka o ličnosti može se da se vrši i u državama koje je obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti zemljama poput SAD. Iz tog razloga funkciju Facebook Custom Audiences koristimo samo ako i Vi pristanete na moguće prenose. Neke države u kojima se nalaze centri podataka ili iz kojih se vrši obrada nemaju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa članom 64 stav 2 Zakona. Na primer, SAD se trenutno ne smatra državom koja obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka. Prenos u ovakve države zemlje povezan je sa rizicima za Vaše podatke o ličnosti, pogotovo jer se američkim telima javne vlasti ne može onemogućiti pristup podacima kada se oni prenose u SAD. Istina je da se ti rizici ne mogu isključiti jednostavnim sklapanjem standardnih ugovornih klauzula između društva Deichmann i obrađivača ili rukovalaca obrade podataka u ovoj zemlji. Ipak, u tom kontekstu Fejsbuk koristi maskiranje IP-a (pseudonimizovanje IP adrese) kao sigurnosnu meru kao i ovdenavedene dodatne mere: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms . Molimo da pri davanju pristanka uzmete u obzir napred navedene okolnosti. Korišćenje funkcije Facebook Custom Audiences temelji se na Vašem pristanku (čl. 12 st. 1 tač. 1) Zakona . Takođe, u bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak podešavanjem postavki kolačića ovde: Resetujte postavke kolačića. Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene do vašeg opoziva. Ovde možete pronaći dodatne informacije o uslovima obrade podataka u okviru funkcije Facebook Custom Audiences: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Facebook Single-Sign-on / Connect

Postupak Facebook Single-Sign-On omogućava vam da se pomoću svog Fejsbuk korisničkog računa prijavite i u okviru naše internet ponude. Preduslov za postupak Single-Sign-On je da ste registrovani na Fejsbuku i da unesete pristupne podatke koje na njemu koristite u ponuđeni internet obrazac ili da ste već prijavljeni na Fejsbuk i potvrdite registraciju za prijavu Single-Sign-On putem tipke. Provera autentičnosti se vrši direktno na Fejsbuku. Kao deo takve provere autentičnosti dobijamo korisnički ID s informacijom da taj korisnički ID upotrebljavate na Fejsbuku i da taj ID ne možemo koristiti u druge svrhe (takozvani „User Handle”). Lozinka koju unesete kao deo postupka Single-Sign-On kod pružaoca usluge Single-Sign-On nije nam vidljiva niti je čuvamo. Napominjemo da Fejsbuk može automatski da uskladi podatke koje smo sačuvali s vašim Fejsbuk korisničkim nalogom. U tu svrhu sklopili smo ugovor s društvom Facebook Ireland o zajedničkoj odgovornosti za obradu podataka.Osim toga se primenjuju i „Uslovi sigurnosti podataka” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) kao i, s obzirom na obradu u SAD, standardne ugovorne klauzule („Dodatak o prenosu podataka između EU i Fejsbukahttps://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Obrada Vaših podataka o ličnosti može da se vrši i u državama koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnost poput SAD. Iz tog razloga funkciju Facebook Custom Audiences koristimo samo ako i vi pristanete na moguće prenose. Neke države u kojima se nalaze centri podataka ili iz kojih se vrši obrada nemaju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu u skladu sa članom 64 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Na primer, SAD se trenutno ne smatra državom koja obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka o ličnosti. Prenos u ovakve države povezan je sa rizicima za Vaše podatke o ličnosti, pogotovo jer se američkim telima javne vlasti ne može onemogućiti pristup podacima kada se oni prenose u SAD. Istina je da se ti rizici ne mogu isključiti jednostavnim sklapanjem standardnih ugovornih klauzula između društva Deichmann i izvršilaca ili rukovalaca u takvoj državi. Ipak, u tom kontekstu Fejsbuk koristi maskiranje IP-a (pseudonimizacija IP adrese) kao bezbednosnu meru, kao i ovde navedene dodatne mere: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. Molimo da pri davanju pristanka uzmete u obzir naprednavedene okolnosti. Korišćenje funkcije Facebook Single-Sign-on / Connect zasniva se se na vašem pristanku (čl. 12 st. 1 tač. 1 Zakona). Takođe, u bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak podešavanjem postavki kolačića ovde: Resetujte postavke kolačića. Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene do vašeg opoziva.

Bezbednost podataka o ličnosti

Mrežna bezbednost

Preko Vašeg pretraživača Deichmann primenjuje standardne sigurnosne mere - takozvano SSL kodiranje. Kodiranje korisničkih podataka vrši se sertifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitnoj maksimalnoj dužini ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://". Kad dvaput kliknete na simbol katanca, dobićete više informacija o sigurnosnom sertifikatu. Vaši podaci o ličnosti će kod nas biti bezbedno preneti zahvaljujući tom kodiranju. Doduše, niko ne može da garantuje apsolutnu sigurnost. Ali tehničkim i organizacionim merama naš veb-sajt i ostale sisteme osiguravamo od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili pristupama Vašim podacima o ličnosti od strane trećih neovlašćenih lica.

Zaštita podataka o ličnosti

Preduzeli smo tehničke i organizione mere kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od gubitka, uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa poverljivim informacijama, što znači poverljivo rukovanje podacima o ličnosti. Naše bezbednosne mere nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Delovi Obaveštenja o privatnosti mogu da se menjaju ili ažuriraju. Pre upotrebe naših ponuda proverite važeće obaveštenje o privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima

Autorska i druga prava

Sav sadržaj naših veb-sajtova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke, osim ako nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez odobrenja samo u privatne svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za izmene, prevode i druge obrade sadržaja unapred je potrebno pismeno dopuštenje Deichmann-a. Neovlašćena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa firme Deichmann je zabranjena. Stoga upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za posledicu da ima krivičnu prijavu.

Isključena odgovornost

Na našim veb-sajtovima može dođe do hiperveze na druge veb-sajtove drugih pružalaca usluga. Deichmann ne zna sadržaj stranih veb-sajtova. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili informacije na ovom veb-sajtu. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Ovaj veb-sajt je za opšte informacije i ni u kojem slučaju ne zamenjuje stručno mišljenje. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ovog veb-sajta. Korišćenje veb-sajta i prenos podataka se vrši na Vaš rizik. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver korisnika.

Kontakt sa Deichmannom

Ako imate pitanja u vezi da obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom „Zaštita podataka” na sledeću e-mail adresu: privacy-sr@deichmann.com, ili nas kontaktirajte.

Rukovalac je: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd. Lice za zaštitu podataka o ličnosti je rukovodilac Odeljenja za pravo i razvoj kod društva Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tonček Krajnc; e-pošta: privacy-sr@deichmann.com.