Klikni a vyzvedni v prodejně zdarmaDoručení zdarma**Vrácení zdarma***

Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

V rámci těchto Zásad o ochraně osobních údajů bychom (DEICHMANN-OBUV s. r. o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika) Vás rádi informovali o způsobu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) v souvislosti s používáním našich webových stránek a souvisejících funkcí, jakož i našich prezencí na sociálních sítích.

Deichmann zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém je to povoleno podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, např. pokud jste udělili svůj souhlas ke konkrétnímu použití při registraci k odběru newsletteru, k účasti v anketách nebo ve výherních soutěžích, nebo pokud nám použití údajů umožňuje jiný právní základ (např. při zpracování Vašich objednávek nebo když nás kontaktujete jinak). V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů jsme pro Vás sepsali podrobnější informace k příslušným zpracováním údajů.

2. Společní správci

Vzhledem k tomu, že DEICHMANN-OBUV s. r. o. je členem mezinárodní skupiny Deichmann, v řadě zpracování osobních údajů, zejména (ale nejenom) v oblasti E-shopu, stanovuje společnost DEICHMANN-OBUV s. r. o. účely a prostředky zpracování společně se společným správcem Deichmann SE;

Deichmann SE

Deichmannweg 9

45359 Essen

Spolková republika Německo

E-Mail: info@deichmann.com

Z tohoto důvodu také text těchto zásad ochrany osobních údajů obsahově i formálně vychází z předlohy Deichmann SE.

Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle příslušných právních předpisů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

3. Kontakty

Deichmann SE má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na emailové adrese: dsb@deichmann.com.

Kontaktní email společného správce DEICHMANN-OBUV s. r. o.: service-cz@deichmann.com.

4. Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Podle čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) se jedná o veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 odst. 1 GDPR). Mezi osobní údaje patří například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa, i některé další údaje, které nám sdělíte při registraci a při založení Vašeho zákaznického účtu nebo při objednávce bez registrace. Statistické údaje nebo anonymizované údaje, získané kupříkladu při návštěvě našeho internetového obchodu, které nelze přímo spojovat s Vaší osobou, mezi osobní údaje nepatří.

5. Automatizovaný sběr dat

Při návštěvě těchto webových stránek předává připojující se koncové zařízení uživatele z technických důvodů automaticky tyto údaje:

 • typ a verze prohlížeče,

 • používaný operační systém,

 • adresa URL odkazujícího subjektu,

 • název hostitele připojujícího se počítače,

 • čas dotazu na serveru,

 • IP adresa,

 • pokud je aktivován JavaScript, prohlížeč rovněž přenáší rozlišení a barevnou hloubku okna prohlížeče.

Údaje jsou ukládány pro následující účely:

 • zajištění bezpečnosti IT systémů,

 • obrana proti útokům na naši online nabídku a IT systémy,

 • zajištění

  řádného fungování této online nabídky.

IP adresa sepři tom ukládá pouze po dobu 7 dnů.

Ke zpracování osobních údajů podle tohoto článku dochází zejména na základě našich převažujících oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6. Kontaktování

Pokud nám prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo jiným způsobem (telefonicky, e-mailem), zašlete/sdělíte dotaz, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje týkající se dotazu, včetně Vašich kontaktních údajů (zejména Vaše jméno, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo), a to za účelem zpracování dotazu a případných navazujících otázek.

Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na efektivním zpracování Vaší žádosti/Vašeho dotazu, a také v případě žádosti v souvislosti se smlouvou, umožnit navázat a realizovat příslušný smluvní vztah. Pokud jste Vy sami (potenciálním) smluvním partnerem, v případě žádostí týkajících se smluv dochází ke zpracování za účelem navázání a plnění příslušného smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktu s námi, uchováme tak dlouho, dokud nepomine účel jejich uložení/zpracování (např. po dokončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení, a především pak lhůty pro uchovávání, zůstávají tímto nedotčena. Žádosti týkající se smluv nebo žádosti mající potenciální právní relevanci, tak uchováváme po celou dobu obecné (subjektivní) promlčecí lhůty, tedy po dobu tří let (a to od konce roku, ve kterém jsme Vaši žádost obdrželi).

K uložení osobních údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu řádné dokumentace našich podnikatelských aktivit a zajištění našeho právního postavení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě žádostí týkajících se smluv dochází k uchovávání za účelem navázání a plnění příslušného smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) anebo na základě našeho odpovídajícího oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

7. Reklamní účely a průzkum trhu

Kromě jiného Vám nabízíme tyto služby:

 • zasílání newsletteru s aktuální nabídkou/reklamou na produkty,

 • White mail (pošta),

 • účast na výherních soutěžích.

Vaše údaje případně v souvislosti s našimi službami použijeme pro založení a správu uživatelského profilu, abychom Vám mohli zasílat individualizovanou reklamu, u které předpokládáme, že Vás obzvláště zaujme, pokud budou splněny následující podmínky (viz 7.1, 7.2).

K realizaci jmenovaných služeb využíváme také poskytovatele služeb/zpracovatele (viz bod 25.3).

 1. Newsletter Před přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s tím, že smíme používat Vámi sdělené údaje, abychom Vám mohli e-mailem posílat informace o obsahu a produktech našeho sortimentu.

  Pro odesílání newsletteru používáme takzvanou metodu double opt-in, to znamená, že Vám newsletter budeme zasílat až poté, co kliknutím v informačním e-mailu výslovně potvrdíte, abychom službu zasílání newsletteru aktivovali. Pro statistické účely přitom anonymní formou vyhodnocujeme, na jaké odkazy čtenáři newsletteru kliknuli. Není přitom možné určit, jaká konkrétní osoba na daný odkaz klikla. Pro optimalizaci naší nabídky navíc na základě Vašeho souhlasu také personalizovaným způsobem vyhodnocujeme, na jaké odkazy v newsletteru klikáte.

  Poté Vám zašleme potvrzující e-mail a požádáme Vás, abyste kliknutím odkazu obsaženého v tomto e-mailu potvrdili, že chcete náš newsletter odebírat.

  Budou-li zpracováním a zasíláním newsletteru pověřeny jiné společnosti, budou i tyto povinny Vaše údaje chránit v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a využívat je výhradně pro tento přesně vymezený účel.

  Ke zpracování Vašich údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

  Pokud si později nebudete přát dostávat od nás newslettery, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím naší zákaznické linky na telefonním čísle 530 514 600, elektronicky na e-mailové adrese service-cz@deichmann.com, nebo běžnou poštou na adrese: DEICHMANN-OBUV s. r. o., Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno. Zrušit odběr newsletteru (tedy odvolat Váš souhlas) můžete také na identickém místě na našem webu www.deichmann.com, kde jste se zaregistrovali k odběru newsletteru pod nadpisem Zrušit odběr newsletteru. Odkaz pro odhlášení naleznete samozřejmě i v každém newsletteru.

  Ukládáme kromě toho informace, abychom mohli prokázat Váš souhlas. K těmto informacím patří čas souhlasu. K tomuto zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR.

  Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje neprodleně vymažeme. Informace, které jsme uložili na důkaz Vašeho souhlasu, vymažeme po uplynutí jednoho měsíce.

  Další uchovávání za účelem prokázání souhlasu je založeno na našem oprávněném zájmu potřeby řádné dokumentace našich podnikatelských aktivit a pro určení, zajištění nebo obhajobu nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 2. Výherní soutěže Pokud se chcete zúčastnit některé z našich soutěží, předem Vám poskytneme relevantní informace v samostatných zásadách/sděleních o ochraně osobních údajů.

8. Soubory cookie

Pro zvýšení atraktivity návštěvy našich webových stránek a zpřístupnění určitých funkcí používáme na různých stránkách tzv. soubory cookie. Ty slouží k tomu, aby naše prezentace na internetu byla obecně uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, a aby se zrychlila navigace na naší platformě. Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, budou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, smazány (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají na Vašem koncovém zařízení a dávají nám nebo našim partnerským firmám možnost, při Vaší další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč (trvalé soubory cookie).

Zde konkrétní příklad: chcete-li využívat náš nákupní košík, musí být povolené používání relačních a trvalých souborů cookie. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o používání souborů cookie byli informováni, a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí, anebo přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, bude funkčnost našich webových stránek omezena.

Na našich webových stránkách používáme tyto kategorie souborů cookie:

 • Soubory cookie potřebné pro provoz našich webových stránek

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz a funkcionalitu webových stránek. Pomáhají technicky zpřístupnit a používat webové stránky a zajišťují základní a nezbytné funkce, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení webových stránek v internetovém prohlížeči nebo správa souhlasů. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

 • Funkční/analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie se využívají k měření online provozu a k analýze chování. Díky tomu můžeme lépe porozumět tomu, jak jsou naše webové stránky používány, a naše služby pak zdokonalovat.

 • Marketingové cookies

Tyto soubory cookie se využívají k optimalizaci reklamního sdělení. Díky tomu můžeme zákazníkům lépe zobrazovat relevantní obsah/reklamu na našich webových stránkách i a na stránkách třetích stran.

Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie je případný příslušný právní předpis, respektive ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pro účely našich oprávněných zájmů. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v tom, abychom Vám mohli poskytovat technicky optimalizované webové stránky, které jsou uživatelsky přívětivé a přizpůsobené Vašim potřebám, a abychom zajistili bezpečnost našich systémů. V ostatních případech používáme soubory cookie na základě Vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud používáme soubory cookie na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas s platností do budoucna kdykoli odvolat tak, že upravíte nastavení souborů cookie v sekci SPRÁVA SOUBORU COOKIE zde https://www.deichmann.com/CZ/cs/shop/welcome.html#. Vašim odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

9. Služba Google Analytics

Používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Ireland Limited („Google“). Dodržujeme aktuálně platné podmínky používání služby Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/), jakož i podmínky zpracovatelské dohody Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) a pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ve třetí zemi, uzavřeli jsme se společností Google LLC Evropskou komisí schválené standardní smluvní doložky podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Dle bodu 10.3 zpracovatelské dohody Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) dochází k uložení předaných údajů na následujících místech (tzv. „data center locations“/místa datových center): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Z tohoto důvodu použijeme Google Analytics jenom když zároveň souhlasíte s předáním údajů do výše uvedených datových center. V případě některých třetích zemí, ve kterých se datová centra nacházejí nebo ze kterých se zpracování provádí, není na základě rozhodnutí Evropské komise zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů (seznam tzv. bezpečných třetích zemí naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). USA tak v tomto kontextu například v současnosti nejsou považovány za bezpečnou třetí zemi. Předání do - v tomto kontextu - nejistých třetích zemí je pro Vaše osobní údaje spojeno s riziky, zejména proto, že v případě předání do USA nelze vyloučit přístup amerických orgánů. Ačkoli tato rizika nelze vyloučit pouhým uzavřením standardních smluvních doložek mezi Deichmann a zpracovatelem nebo správcem ve třetí zemi, nicméně ustanovení zpracovatelské dohody Google (viz https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ v části „Příloha 2“) obsahují velké množství technických a organizačních opatření, které mají sloužit zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Při poskytnutí svého souhlasu prosíme, přihlédněte k výše uvedeným skutečnostem.

Základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

Pokud jste s použitím souhlasili, používáme webovou analytickou službu Google Analytics. Google Analytics od Vás shromažďuje pseudonymizované údaje o Vašem používání našich webových stránek, včetně Vaší zkrácené IP adresy, a používá soubory cookie. Informace vytvořené soubory cookie o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší zkrácené IP adresy) budou předány a uloženy na server Google ve výše zmíněných datových centrech. Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro nás, a pro sestavování dalších analýz a vyhodnocení souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu. Google může tyto údaje také propojovat s dalšími údaji o Vás, jako je historie vyhledávání, Váš osobní účet, údaje o používání z jiných zařízení a další údaje, které si k Vám Google uložil. Google může tyto informace případně předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákonný předpis (např. státní orgány) nebo pokud dané třetí strany tyto údaje z pověření Google zpracovávají.

Údaje uložené Google Analytics jsou uloženy po dobu 14 měsíců. Po uplynutí této doby uchovává Google Analytics pouze agregované statistiky. K používání služby Google Analytics dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Kromě toho máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že upravíte nastavení souborů cookie zde: https://www.deichmann.com/CZ/cs/shop/welcome.html# Vašim odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Dále můžete plugin-prohlížečem zabránit tomu, aby byly informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie (včetně Vaší IP adresy) na Google odesílány a Googlem používány. Následující link Vás zavede k příslušnému plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Zde najdete další informace o používání údajů Googlem:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz.

10. Google Tag Manager (Správce značek Google)

Tyto webové stránky používají službu Google Tag Manager (správce značek Google). Prostřednictvím této služby lze značky webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní. Google Tool Manager (správce nástrojů Google) implementuje pouze značky. To znamená, že se neshromažďují žádné osobní údaje. Správce nástrojů Google spouští další značky, které naopak mohou údaje shromažďovat. Správce značek Google však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací značky, pokud jsou implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

11. Google Enhanced Conversions

Pokud nám dáte souhlas, použijeme funkci Rozšířené konverze od společnosti Google. To nám umožňuje propagovat naše webové stránky konkrétněji a efektivněji díky kvalitnějším datům.

Rozšířené konverze jsou rozšířením remarketingu Google Ads. Data související se zákazníky, která již byla předem zašifrována, se přenášejí do rozhraní Google jako hodnoty hash pomocí Správce značek Google. Údaje o zákaznících zahrnují vstupní údaje v polích formuláře na našich webových stránkách. Google propojí takto shromážděná data se všemi existujícími daty o používání z vašeho účtu Google, ve kterém jste byli přihlášeni při interakci s reklamou. Informace z vašeho účtu Google se nám nikdy nezobrazují. Od společnosti Google dostáváme pouze souhrnné přehledy konverzí, jejichž přesnost je zvýšena díky použití rozšířených konverzí.

Údaje budou shromažďovány pouze poté, co výslovně souhlasíte a dokončíte zadávání údajů o zákaznících na našich webových stránkách. Poté bude automaticky přiřazen k vašemu účtu Google, pokud jste při interakci s reklamami přihlášeni ke svému účtu Google. Pokud tomu chcete zabránit, můžete se buď odhlásit ze svého účtu Google, nebo neudělit souhlas se službou.

Pokud je nám známo, Google používá data důvěrně a zaručuje ochranu dat. Pokyny, které se vztahují na údaje o zákaznících při používání rozšířených konverzí, naleznete zde. Zde je popsáno, jak Google používá vaše data. V rámci používání Google Enhanced Conversions mohou být osobní údaje přenášeny do třetích zemí (zejména na servery Google LLC v USA), jak je uvedeno v bodě 11.1.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a GDPR, a pokud jsou shromažďovány a zpracovávány údaje uložené v zařízení prostřednictvím štítků, je vyžadován také § 25 odst. 1 TTDSG.

Svůj souhlas můžete odvolat podle informací v 8.

Další informace o Google Enhanced Conversions najdete na: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=cs

12. Funkce Facebook Custom Audiences (vlastní okruh uživatelů)

Jestliže nám k tomu udělíte souhlas, využívají tyto webové stránky funkce „Facebook Custom Audiences“ (vlastní okruh uživatelů). Pomocí Facebook pixelu (nebo srovnatelných funkcí pro předávání údajů o událostech nebo kontaktních informacích pomocí rozhraní v aplikacích) je Facebooku umožněno, určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook reklamy“ (Facebook-Ads)). Tímto způsobem se mají zobrazovat námi zadané reklamy na Facebooku pouze Vám na Facebooku a v rámci služeb partnerů spolupracujících s Facebookem (tzv. „Audience Network“, další informace naleznete na https://www.facebook.com/audiencenetwork/), pokud jste současně projevili zájem o naši online nabídku nebo pokud vykazujete určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo zboží, které jsou patrné z navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tento krok vede k roztřídění Vašeho profilu do určitých skupin, které se označují jako „Custom Audiences“ (vlastní okruh uživatelů)). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly Vašemu zájmu o cílenou reklamu a zabránily obtěžujícímu efektu. Prostřednictvím Facebook pixelu můžeme dále sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu tím, že vidíme, zda jste byli po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „měření konverzí“).

V této souvislosti zpracovává společnost Meta Platforms Ireland Limited následující typy údajů:

 • údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu);

 • metadata / komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy);

 • údaje o událostech (Facebook) („Údaje o událostech“ (Event Data) jsou údaje, které můžeme např. prostřednictvím Facebook pixelů (prostřednictvím aplikací nebo jinými prostředky) předat Facebooku, a týkají se osob nebo jejich aktivit.

Mezi tyto údaje patří například informace o navštívených webových stránkách, interakcích s obsahy, funkcích, instalacích aplikací, nákupech zboží atd.; údaje o událostech se zpracovávají za účelem vytvoření cílových skupin pro obsahy a reklamní informace (Custom Audiences – vlastní okruh uživatelů); údaje o událostech neobsahují vlastní obsah (jako například napsané komentáře), žádné přihlašovací údaje a žádné kontaktní údaje (tj. žádná jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). Údaje o událostech Facebook vymaže po maximálně dvou letech, cílové skupiny z nich vytvořené pak po vymazání našeho účtu na Facebooku).

Sledovány jsou přitom následující účely: marketing, profily s informacemi ohledně uživatelů (vytváření uživatelských profilů), remarketing (cílené oslovování návštěvníků nebo zákazníků vlastních webových stránek na jiných webových stránkách), měření konverzí (měření účinnosti marketingových opatření), vytváření cílových skupin (určení cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiné vytváření obsahů).

Se společností Meta Platforms Ireland Limited jsme společně odpovědni za shromáždění nebo přijetí v rámci přenosu (nikoli však za další zpracování) „Event-dat“ „údajů o událostech“, které společnost Facebook shromažďuje prostřednictvím Facebook pixelu a srovnatelných funkcí (např. rozhraní) prováděných v naší online nabídce nebo které přijme v rámci přenosu pro následující účely:

 • zobrazení obsahů/reklamních informací, které odpovídají předpokládaným zájmům uživatelů;

 • doručování obchodních a transakčních zpráv (např. oslovení uživatelů prostřednictvím služby Facebook Messenger);

 • zlepšení doručování reklam a personalizace funkcí a obsahu (např. zlepšení schopnosti rozpoznat, jaký obsah nebo reklamní informace budou pravděpodobně odpovídat zájmu uživatelů).

Za tímto účelem jsme se společností Meta Platforms Ireland Limited uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti při zpracování údajů, do které lze nahlédnout zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Pokud nám Facebook poskytuje naměřené údaje, analýzy a reporty (které jsou agregované, tj. neobsahují údaje o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), nedochází k tomuto zpracování na základě společné odpovědnosti, nýbrž na základě zpracovatelské smlouvy („Podmínky zpracování údajů“ https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), „Podmínek zabezpečení údajů“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a v případě zpracování v USA na základě standardních smluvních doložek („Dodatek Meta Platforms Ireland Limited o předávání údajů z EU“, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Podle podmínek Dodatku o předávání údajů v EU společnosti Meta Platforms Ireland Limited https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum může ke zpracování Vašich osobních údajů docházet také ve třetích zemích EU, jako například v USA. Z tohoto důvodu používáme Facebook Custom Audiences (vlastní okruh uživatelů) pouze v případě, že souhlasíte s případným předáváním. V případě některých třetích zemí, ve kterých se datová centra nacházejí, nebo ze kterých se zpracování provádí, není na základě rozhodnutí Evropské komise zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů (seznam tzv. bezpečných třetích zemí naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). USA tak v tomto kontextu například v současnosti nejsou považovány za bezpečnou třetí zemi. Předání do - v tomto kontextu - nejistých třetích zemí je pro Vaše osobní údaje spojeno s riziky, zejména proto, že v případě předání do USA nelze vyloučit přístup amerických orgánů. Tato rizika nelze vyloučit jenom uzavřením standardních smluvních doložek mezi Deichmann a zpracovatelem nebo správcem ve třetí zemi, Meta Platforms Ireland Limited nicméně v této souvislosti přijímá jako bezpečnostní opatření maskování IP (pseudonymizaci IP adresy) a další opatření uvedená zde: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. Při poskytnutí svého souhlasu prosíme, přihlédněte k výše uvedeným skutečnostem.

Používání Facebook Custom Audiences (vlastní okruh uživatelů) následuje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Kromě toho máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že upravíte nastavení souborů cookie zdehttps://www.deichmann.com/CZ/cs/shop/welcome.html# Vašim odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Zde naleznete další informace o podmínkách zpracování údajů v souvislosti se službou Facebook Custom Audiences (vlastní okruh uživatelů): https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

13. Emarsys

Za předpokladu, že nám k tomu udělíte svůj souhlas, využíváme technologie společnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Vídeň, Rakousko, abychom mohli personalizovat obsah našich webových stránek a newsletterů vytvářením uživatelských profilů pomocí služby Emarsys Marketing Cloud. K tomuto účelu jsou ukládány všechny údaje shromážděné pomocí databáze Emarsys Web Extend, a to jak prostřednictvím příkazů JavaScript, tak i souborů cookie. U návštěvníků, kteří se přihlásili k odběru newsletteru, používají naše webové stránky příkazy JavaScript ke shromažďování údajů o prohlížení a nákupech. Tyto údaje slouží k rozšíření Vašeho zákaznického profilu, abychom Vám na všech našich kontaktních bodech mohli poskytnout personalizovanou nabídku. Kromě toho ukládáme tyto Vaše osobní údaje a používáme je k zasílání reklam, které jsou přizpůsobeny Vašim osobním preferencím:

 • E-mailová adresa

 • Oslovení

 • Jméno a příjmení

 • Datum narození

 • IP adresa

 • Údaje o objednávce

Při používání služby Emarsys Marketing Cloud mohou společnosti Google a Facebook porovnávat Vaše údaje. V důsledku toho mohou být Vaše údaje zpracovávány i mimo Evropu. S ohledem na již zmiňovaná rizika (viz odstavce o společnosti Google a Facebook v těchto zásadách ochrany osobních údajů) používáme Emarsys pouze v případě, kdy souhlasíte s možným přenosem Vašich údajů do nebezpečných třetích zemí. V případě některých třetích zemí, ve kterých se datová centra nacházejí nebo ve kterých se zpracování provádí, není na základě rozhodnutí Evropské komise zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů (seznam tzv. bezpečných třetích zemí naleznete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). USA tak například v současnosti nejsou považovány za bezpečnou třetí zemi. Předání do nebezpečných třetích zemí je pro Vaše osobní údaje spojeno s riziky, zejména proto, že v případě předání do USA nelze vyloučit přístup amerických orgánů. Ačkoli tato rizika nelze vyloučit pouhým uzavřením standardních smluvních doložek mezi společností Deichmann a zpracovatelem nebo správcem ve třetí zemi, přijímají společnosti Google a Facebook bezpečnostní opatření, aby zajistily ochranu Vašich osobních údajů (viz odstavce o společnosti Google a Facebook v těchto zásadách ochrany osobních údajů). Při poskytování svého souhlasu prosím přihlédněte k výše uvedeným skutečnostem. V této souvislosti zpracováváme Vaše údaje automaticky pouze za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování). Vaše údaje tak například analyzujeme za použití matematicko-statistických metod, abychom mohli reklamu přizpůsobit Vašim individuálním zájmům. Po odhlášení z odběru newsletteru Vám přestaneme newsletter zasílat a Vaše údaje vymažeme. Pokud máte na našich webových stránkách také zákaznický účet, budeme Vaše údaje uchovávat tak dlouho, dokud bude zákaznický účet existovat. Toto však platí pouze v případě, že nejsme ze zákonných důvodů oprávněni uchovávat Vaše údaje pro konkrétní účely, včetně obrany proti právním nárokům. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete odvolat postupem podle pokynů uvedených na adrese https://www.deichmann.com/de-de/newsletter/unsubscribe.

14. Služba Google Ads včetně dynamického remarketingu

Na webových stránkách také používáme to, co je známé jako Google Conversion Tracking, analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Ads umístí na vaše koncové zařízení soubor cookie („konverzní soubor cookie“), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookie ztratí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud navštívíte některé z našich stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že někdo klikl na reklamu a byl tak přesměrován na naši stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookies. V důsledku toho nelze soubory cookie sledovat na webových stránkách různých inzerentů Google Ads. Informace získané pomocí konverzního cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro nás. Jako zákazník Google Ads zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete, aby se informace o Vašem chování na webu zpracovávaly v procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu nezbytný – například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies nebo odmítnout v sekci souhlas se soubory Cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „googleadservices.com“. Kromě toho vám Google ve specifikacích reklamy nabízí možnost deaktivovat používání souborů cookie společností Google pro reklamní účely. Najdete je zde: https://www.google.com/settings/ads. Používáme technologii remarketingu Google. Remarketing se používá k opětovnému zacílení na předchozí uživatele našich webových stránek prostřednictvím cílené reklamy na webových stránkách třetích stran, včetně společnosti Google. Google určuje, kteří uživatelé jsou konkrétně osloveni, dočasným propojením údajů Google Analytics popsaných výše a individuálních ID uživatelů registrovaných u Google, čímž umožňuje adresování napříč zařízeními. Reklama na webových stránkách poskytovatelů třetích stran, včetně společnosti Google, se také provádí pomocí souborů cookies.V používání souborů cookie v budoucnu můžete společnosti Google zabránit provedením příslušných nastavení na webové stránce https://www.google.com/settings/ads. Další informace najdete na https://www.google.com. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

15. Služba RTB House

Služby RTB House používají online identifikátory (např. ID cookie/mobilní reklamní ID), informace týkající se konkrétních prohlížených stránek, produktů zobrazených nebo přidaných do nákupního košíku nebo finálně zakoupených (včetně informace o časech realizace zobrazení, prohlížení nebo nákupu), jakož i technické údaje o zařízení a prohlížeči, aby bylo možné pseudonymizovaným způsobem sledovat Vaše chování při surfování a zasílat Vám tak kontextualizovanou reklamu (bannery, e-maily...) odpovídající Vašim zájmům.

Další informace o technologii retargetingu RTB House naleznete na adrese: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/.

16. Služba Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.

17. Prezence na sociálních sítích

Na našich webových stránkách nepoužíváme pluginy sociálních médií. Pokud naše webové stránky obsahují ikony následujících poskytovatelů sociálních médií, používáme je pouze pro pasivní propojení se stránkami příslušných poskytovatelů.

 • Fanpage na sociální síti Facebook

Firemní profil Deichmann Německo na sociální síti Facebook najdete na adrese https://www.facebook.com/Deichmann/.

Firemní profil Deichmann Česko na sociální síti Facebook najdete na adrese https://www.facebook.com/deichmann.obuv.

Pro uživatele mimo USA a Kanadu je Facebook provozován společností Meta Platforms Ireland Limited. Pro uživatele v USA a Kanadě je provozovatelem Facebooku společnost Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

I když nejste zaregistrováni na sociální síti Facebook a navštívíte naši fanouškovskou stránku (fanpage) na Facebooku, Facebook od Vás může shromažďovat pseudonymní údaje o používání. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě Facebook na https://www.facebook.com/privacy/policy/ a také na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete také informace o možnostech nastavení účtu Facebook.

Společnost Meta Platforms Ireland Limited může možná Vaše údaje sdílet v rámci skupiny Facebook a s dalšími třetími stranami. To může zahrnovat předávání osobních údajů do USA a dalších třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů. V tomto případě Meta Platforms Ireland Limited používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Další informace naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě Facebook.

Kromě toho jsme se společností Meta Platforms Ireland Limited společně odpovědni za zpracování údajů ze služby Insight při návštěvě naší fanouškovské stránky na Facebooku. Pomocí těchto údajů ze služby Insight analyzuje společnost Meta Platforms Ireland Limited chování na naší fanouškovské stránce na Facebooku a poskytuje nám tyto údaje v anonymizované podobě. Za tímto účelem jsme se společností Meta Platforms Ireland Limited uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti při zpracování údajů, do které je možné nahlédnout zde: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V této dohodě se společnost Meta Platforms Ireland Limited mimo jiné zavazuje převzít primární odpovědnost podle GDPR za zpracování údajů ze služby Insight a dodržovat všechny povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním údajů ze služby Insight. Ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného ekonomického zájmu optimalizace a navržení naší fanouškovské stránky na Facebooku dle potřeb, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Rádi bychom Vás také upozornili na následující skutečnosti: pokud jako registrovaný uživatel Facebooku navštívíte naši fanouškovskou stránku na Facebooku nebo jí dáte „like“, společnost Meta Platforms Ireland Limited shromažďuje osobní údaje. Pokud nejste zaregistrováni na Facebooku a navštívíte fanouškovskou stránku Facebooku, může společnost Meta Platforms Ireland Limited shromažďovat pseudonymní údaje o používání.

Meta Platforms Ireland Limited shromažďuje zejména následující informace:

 • spuštění stránky, příspěvku nebo videa ze stránky,

 • přihlášení se k odběru nebo odhlášení odběru stránky,

 • označení stránky nebo příspěvku „To se mi líbí“ nebo „Nelíbí se“,

 • doporučení stránky v příspěvku nebo komentáři,

komentovat, sdílet nebo reagovat na příspěvek na stránce (včetně typu reakce),

skrýt příspěvek na stránce nebo jej nahlásit jako spam,

 • kliknutí z jiné stránky na Facebooku nebo z webové stránky mimo Facebook na odkaz, který vede na danou stránku,

 • najetí myší na jméno nebo profilový obrázek stránky pro zobrazení náhledu obsahu stránky,

 • kliknutí na tlačítko webové stránky, telefonní číslo, tlačítko „naplánovat trasu“ nebo jakékoli jiné tlačítko na stránce,

 • informace o tom, zda jste při návštěvě stránky nebo interakci s ní nebo jejím obsahem přihlášeni prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta Platforms Ireland Limited na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 • Sociální síť Instagram

Firemní profil Deichmann Německo na sociální síti Instagram najdete na adresehttps://www.instagram.com/deichmann_schuhe/.

Firemní profil Deichmann Česko na sociální síti Instagram najdete na adrese https://www.instagram.com/deichmann.cz/.

Pro uživatele mimo USA a Kanadu provozuje sociální síť Instagram společnost Meta Platforms Ireland Limited. Pro uživatele v USA a Kanadě je provozovatelem služby Instagram společnost Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě Instagram na adrese https://help.instagram.com/155833707900388.

 • Kanál YouTube

Firemní profil Deichmann Česko na kanále YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/channel/UC2RZvfhlg1YBxPUDnmfIN6w.

Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku provozuje službu Google společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irská republika, a mimo tuto oblast společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

 • Sociální síť LinkedIn

Firemní profil Deichmann Německo na sociální síti LinkedIn najdete na adrese https://de.linkedin.com/company/deichmann.

Pro uživatele s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku provozuje sociální síť LinkedIn společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn Ireland“). Pro všechny ostatní uživatele je provozovatelem společnost LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn Ireland naleznete zde: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. V těchto zásadách najdete i informace o možnostech nastavení Vašeho LinkedIn profilu.

LinkedIn Ireland předává osobní údaje také do USA a dalších třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů. Příslušné informace naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy. Společnost LinkedIn dle toho pravidelně používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Se společností LinkedIn Ireland jsme navíc společně odpovědni za zpracování tzv. údajů Page Insights při návštěvě naší firemní stránky LinkedIn. Za tímto účelem jsme se společností LinkedIn Ireland uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti při zpracování údajů, do které můžete nahlédnout zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. LinkedIn Ireland se tady mimo jiné zavazuje převzít primární odpovědnost podle GDPR za zpracování údajů Page Insights a dodržovat všechny povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním údajů Page Insights. Ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného ekonomického zájmu optimalizace a navržení našeho firemního profilu na sociální síti LinkedIn dle potřeb, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kromě toho upozorňujeme na následující: Od společnosti LinkedIn Ireland dostáváme v rámci takzvaných Page Insights informace a analýzy nevztahující se ke konkrétní osobě o používání našeho účtu nebo interakcích s našimi příspěvky. Tyto informace nám umožňují analyzovat a optimalizovat efektivitu našich aktivit na sociální síti LinkedIn. Za tímto účelem zpracovává společnost LinkedIn Ireland zejména takové údaje, které jste společnosti LinkedIn Ireland poskytli prostřednictvím informací ve Vašem profilu. To zahrnuje například o následující údaje:

 • údaje o funkci,

 • země,

 • odvětví,

 • seniorita (počet odpracovaných let),

 • velikost společnosti a

 • pracovní status.

Kromě toho bude LinkedIn Ireland zpracovávat informace o tom, jak s naší firemní stránkou na LinkedIn komunikujete, například zda jste sledujícím (Follower) našeho firemního profilu na LinkedIn.

 • Funkce „komunita“

Pokud navštívíte naše prezence na sociálních médiích (např. fanouškovskou stránku na Facebooku), budeme zpracovávat některé Vaše údaje, např. když budete komunikovat s našimi stránkami nebo naším účtem, když dáte like našemu příspěvku nebo jej okomentujete, když odpovíte nebo poskytnete jiný obsah. Ke zpracování osobních údajů dochází v příslušných případech zpravidla na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat Vám příslušné funkce na našich prezencích na sociálních sítích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jakož i na základě Vašeho souhlasu vůči příslušným provozovatelům platforem (např. Facebook Ireland, LinkedIn Ireland), čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo na základě Vašeho smluvního vztahu s provozovateli příslušných platforem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Upozorňujeme na to, že tyto oblasti jsou veřejně přístupné, a veškeré osobní údaje, které zde zveřejníte nebo poskytnete při přihlášení, si mohou prohlížet i ostatní uživatelé. Nemůžeme ovlivnit, jak tyto informace použijí ostatní uživatelé. Zejména nemůžeme zabránit tomu, aby Vám třetí strany zasílaly nevyžádané zprávy.

Obsah zveřejněný v rámci komunit může být uchováván po neomezeně dlouhou dobu. Pokud si přejete, abychom Vámi nastavený obsah odstranili, pošlete nám e-mail na adresu uvedenou v bodě 2 výše.

18. Doporučení produktů

 • Využití služby Dynamic Yield

Tyto webové stránky využívají služeb společnosti Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlín). Díky nástroji na doporučování Dynamic Yield je nabídka našich webových stránek optimalizována tak, aby byla návštěva webových stránek osobním zážitkem díky přesně přizpůsobeným doporučením a obsahu. Využíváme k tomu obsah stránek, které jste již dříve navštívili, abychom Vám doporučili obdobné nebo tematicky příbuzné produkty nebo jiný obsah, který je pro Vás relevantní.

Pokud nám dáte svůj souhlas, bude Dynamic Yield shromažďovat pseudonymizované informace o Vašich uživatelských aktivitách na našich stránkách. Budou při tom používány soubory cookie, pomocí kterých se ukládají výhradně pseudonymizované informace pod náhodně vygenerovaným ID (pseudonymem). Vaše IP adresy jsou ukládány pouze v anonymizované podobě. Přímé propojení s osobou tak není možné.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kromě toho máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že upravíte nastavení souborů cookie zde: https://www.deichmann.com/CZ/cs/shop/welcome.html# Vašim odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Další informace o použité Tracking-technologii najdete na následujícím odkazu: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

 • Tracking Pixel

Soubory Tracking-Pixel fungují podobně jako soubory cookie, ovšem pro uživatele nejsou viditelné. Jestliže udělíte souhlas, jsou nasazeny Tracking-Pixel v rámci funkcionality obchodu k měření uživatelského chování, v rámci newsletteru, k řízení nabídek v remarketingu. Tyto údaje jsou anonymní a nejsou propojeny s osobními údaji v počítači uživatele ani s jakoukoli databází. Chcete-li zablokovat web bugy na našich stránkách, můžete použít např. webwasher, bugnosys nebo AdBlock (pro prohlížeč Firefox). Chcete-li zablokovat web bugy v našem newsletteru, nastavte si program zpráv tak, aby ve zprávách nezobrazoval HTML. Web bugy jsou blokovány také v případě, že své maily čtete v režimu offline.

Individuální doporučení produktů na stránkách https://www.deichmann.com/CZ/cs/shop/welcome.html vychází z Vaší nákupní historie, která zahrnuje zejména sortiment a kategorie produktů, které jste si někdy prohlíželi, vyhledávali nebo zakoupili. Všechny takto získané informace jsou ukládány v anonymizované podobě a jejich propojení s Vaší osobou není možné.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

19. Scayle

Scayle je systém využívající technologii headless eCommerce, který poskytuje společnost About You SE & Co. KG (Domstraße 10, 20095 Hamburg). Společnost Deichmann používá systém Scayle pro poskytování služeb internetového obchodu.

Informace k zásadám ochrany osobních údajů naleznete pod tímto odkazem: https://www.scayle.com/de/datenschutz.

Subprocesory Scayle

 1. Akamai Technologies, Inc. Společnost Deichmann používá službu „Akamai“ k optimalizaci doručování webových stránek a k zabezpečení našich webových serverů pomocí firewallu webových aplikací. Subjektem odpovědným za zpracování Vašich osobních údajů je: Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Německo.

  Následující seznam obsahuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby nebo při jejím používání:

  • Informace o prohlížeči

  • Navštívené stránky

  • Datum a čas návštěvy

  • Operační systém

  • IP adresa

  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, vyvážení zájmů, na základě našeho oprávněného zájmu zajistit nepřetržitou dostupnost našich webových stránek.

  Místem zpracování je Evropská unie a Spojené státy americké (V současné době neexistuje žádné stanovisko Evropské komise, podle kterého by USA obecně poskytovaly dostatečnou úroveň ochrany. Pokud není zajištěna úroveň ochrany osobních údajů na úrovni rovnocenné evropskému standardu, předávání osobních údajů se uskutečňuje prostřednictvím vhodných záruk a na základě standardních smluvních doložek EU o ochraně osobních údajů. Jako dodatečná záruka slouží skutečnost, že osobní údaje zpracovávané v souvislosti se společností Akamai jsou pseudonymizované, a tudíž obzvláště chráněné).

  Životnost používaných souborů cookie trvá do konce příslušné relace. Osobní údaje shromážděné s jejich pomocí jsou vymazány ve chvíli, kdy už nejsou pro účely zpracování potřeba.

  Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

 2. Amazon Web Services Inc. Amazon Web Services (AWS) je služba typu cloud computing, kterou nabízí společnost Amazon.com. Tato služba umožňuje firmám a organizacím provozovat IT infrastrukturu a aplikace v cloudu.

  Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (dále jen „AWS“).

  Podrobnější informace naleznete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

  Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti AWS: (https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr).

  Používání služby AWS je podmíněno Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Základem pro používání služby AWS je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na spolehlivém zobrazování našich webových stránek. Pokud jsme získali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, je zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG (německý zákon o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací a telemédií), pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků na zařízení) v souladu s TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

 3. Datadog Inc. Datadog je služba zaměřená na monitorování skutečných uživatelů a výkonu. Zpracování dat slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Společnost Datadog k tomu na žádost provozovatele těchto webových stránek používá získané informace k vyhodnocování používání webových stránek, sledování výkonu těchto webových stránek, obrazovek aplikací, akcí uživatelů, síťových požadavků a výkonu našeho front-end kódu, sledování průběžných chyb a problémů a sestavování zpráv o činnosti webových stránek.

  Subjektem zpracovávajícím údaje je společnost Datadog, Inc (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA).

  Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace:

  • IP adresa

  • Datum a čas zobrazení stránky

  • Navigace uživatelů (click path)

  • Informace o Vámi používaném prohlížeči a zařízení

  • Navštívené stránky

  • Adresa URL odkazu (webová stránka, ze které jste na naše webové stránky vstoupili)

  • Lokační údaje

  • Nákupní aktivity.

  Datadog používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které slouží k analýze Vašeho používání webových stránek. Zpracování osobních údajů, zejména nastavení souborů cookie, probíhá pouze s Vaším souhlasem. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.

 4. New Relic Inc. NewRelic (New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA) je webová služba sloužící k analýze používání webových stránek. Soubor cookie přenáší informace včetně Vaší IP adresy na server společnosti New Relic v USA. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem optimální prezentace naší online nabídky. Společnost NewRelic používá uložené informace k analýze toho, jak používáte webové stránky, k vytváření zpráv pro provozovatele webových stránek a k nabízení dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu.

  Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na této adrese: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

 5. Functional Software, Inc. Společnost Functional Software, Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107) poskytuje platformu pro evidenci chyb a výpadků softwaru, díky čemuž můžeme zpětně analyzovat a vylepšovat naše webové stránky. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že se jedná o předávání osobních údajů do USA, které je považováno za předávání osobních údajů do třetí země. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Informace o ochraně osobních údajů naleznete pod následujícím odkazem: https://sentry.io/privacy/.

 6. Cloudflare, Inc. Společnost Cloudflare (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) nabízí globální síť pro doručování obsahu (CDN) se systémem DNS. Provoz mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami je tudíž veden přes síť Cloudflare. Služba Cloudflare analyzuje datový provoz s cílem zabránit tomu, aby se k našim serverům dostával potenciálně škodlivý internetový provoz. Služba Cloudflare přitom může používat také soubory cookie nebo jiné technologie k rozpoznání uživatelů internetu, avšak pouze za výše uvedeným účelem.

  Použití služby Cloudflare vychází z našeho oprávněného zájmu na bezchybném a bezpečném poskytování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

20. Platební metody

Vaše platební údaje zpracováváme za účelem provedení plateb, např. při nákupu produktu v našem internetovém obchodě. Podle způsobu platby předáváme Vaše platební údaje třetím stranám (např. v případě platby platební kartou poskytovateli Vaší platební karty).

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro provedení platby, a také čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš převažující oprávněný zájem spočívá v řádném provedení platby.

V našem internetovém obchodě nabízíme v podstatě tyto platební metody:

 1. Platební/kreditní karty Přijímáme tyto platební karty: Visa, American Express a MasterCard.

  Pokud zvolíte tento způsob platby, budete přesměrováni na externí webové stránky (Saferpay) společnosti Worldline Financial Services (Europe) S.A. Tam se zaznamenají údaje o kartě. V případě nutnosti dvoufaktorového ověřování zajistí toto Saferpay.

  Další informace o službě Saferpay naleznete zde: https://worldline.com/en-ch/home/main-navigation/solutions/merchants/solutions-and-services/e-commerce.html.

  Důležité informace na téma bezpečnost:

  Pokud dojde ke zneužití Vaší platební karty neoprávněnou osobou, máte možnost podat námitku u společnosti, která Vaši platební kartu vydala.

  Nejvyšší možné zabezpečení: díky nejmodernějšímu SSL šifrování poskytujeme optimální ochranu Vašich osobních údajů v pokladní zóně našeho internetového obchodu.

  Navíc celou Vaši transakci – při platbě platební kartou – zajišťujeme tím, že je povinné při ní uvádět ověřovací kód karty (CVC2 nebo CVV2). Užitečná informace: tato čísla nejsou uložena na magnetickém proužku Vaší platební karty, a proto se nezobrazují na platebních dokladech.

  Ověřovací kód karty – trojmístný číselný kód – se u karet Visa a MasterCard nachází vpravo nahoře v podpisovém proužku.

  U karty American Express najdete ověřovací kód karty – čtyřmístný číselný kód – na přední straně vpravo nad číslem platební karty.

 2. PayPal Pokud platíte prostřednictvím služby PayPal, budou Vaše platební údaje v rámci provedení platby předány společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Při tom budete identifikováni přihlašovacími údaji Vašeho účtu PayPal.

  Další informace o ochraně údajů naleznete v zásadách ochrany údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.

21. Proces objednávání

Při procesu objednávání s registrací o Vás budou shromážděny následující osobní údaje:

oslovení, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jakož i osobní údaje shromažďované výše popsanými aplikacemi a zpracovateli objednávek/poskytovateli služeb.

Při procesu objednávání bez registrace o Vás budou shromážděny následující osobní údaje:

oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jakož i osobní údaje shromažďované výše popsanými aplikacemi a zpracovateli objednávek/poskytovateli služeb.

Při tom dochází ke s tím spojeným zpracováním za účelem provedení Vašeho nákupu.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V případě Vašeho nákupu zboží v našem internetovém obchodě (uzavření smlouvy) je poskytnutí Vašich osobních údajů nutné. Pokud výše uvedené údaje neposkytnete, není žádný nákup v našem internetovém obchodě možný.

Údaje mohou být v případě potřeby předány oddělení prodeje, zaměstnancům pověřeným logistikou a poskytovatelům/zpracovatelům služeb, kteří byli v této souvislosti pověřeni.

Vaše údaje budou uchovávány v uzamčené podobě až do zpracování příslušné kupní smlouvy a následně po dobu, než neuplynou zákonné lhůty pro uchovávání údajů v souvislosti s uskutečněnými transakcemi.

22. Zákaznický účet

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost se zaregistrovat („Můj účet“), jestliže poskytnete Vaše osobní údaje. Registrace je potřebná, abychom mohli vytvořit Váš zákaznický účet.

Deichmann používá Vaše osobní údaje ke správě Vašeho Deichmann účtu (dále jen „Můj účet“), včetně získávání souhlasů, zjišťování a potvrzování totožnosti uživatele účtu, zamezení neoprávněného přístupu a používání, omezení používání nezletilými osobami, zasílání oznámení a upozornění, přijímání opatření proti zneužití účtu, sledování porušování podmínek používání a zpracování odvolání souhlasu. Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom Vám mohli poskytnout personalizovaný online prožitek, a okamžitě Vám mohli poskytnout informace k Vašemu nákupu.

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro Váš účet dochází na základě Vašeho souhlasu, při vytvoření zákaznického účtu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je nutná pro poskytnutí účtu.

Osobní údaje shromážděné a použité výhradně za účelem poskytnutí Vašeho zákaznického účtu, budou po zrušení účtu vymazány.

23. Internetová bezpečnost

Deichmann používá prostřednictvím Vašeho prohlížeče standardní bezpečnostní opatření – tzv. SSL šifrování. Šifrování uživatelských dat probíhá pomocí SSL – tzv. SSL šifrování. Šifrování uživatelských dat se provádí pomocí SSL certifikátů (třída 2) s 256bitovým šifrováním s maximální délkou klíče 2048 bitů. Oblasti chráněné pomocí SSL poznáte podle symbolu zámku v prohlížeči. Zabezpečená připojení se obvykle poznají podle adresy začínající na „https://“. Pokud dvakrát kliknete na symbol zámku, zobrazí se podrobnější informace o bezpečnostním certifikátu. Vaše osobní údaje bezpečně přenášíme pomocí tohoto šifrování. To se týká Vaší objednávky i Vašeho přihlášení jako zákazníka. Nicméně nikdo nemůže zaručit absolutní ochranu. Naše webové stránky a další systémy nicméně chráníme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami.

24. Zabezpečení údajů

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti o osobních údajích, tedy důvěrného zacházení s osobními údaji. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem.

25. Automatizovaná individuální rozhodnutí nebo opatření k profilování

Při rozhodování nepoužíváme automatizované zpracování ani profilování.

26. Poskytnutí osobních údajů

Bez Vašeho výslovného předchozího souhlasu dochází k předání Vašich osobních údajů v zásadě pouze v následujících případech:

 1. Pokud je to nezbytné pro objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo pro právní dořešení, budou osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám. Stane se tak však pouze v případě, kdy existují důvodná podezření na nezákonné nebo zneužívající chování. K předání může dojít také v případě, kdy to slouží k vymáhání smluv nebo jiných dohod. Ze zákona jsme rovněž povinni poskytnout informace některým orgánům veřejné moci na základě jejich výzvy. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které stíhají správní delikty, za něž se ukládají pokuty, a daňové orgány. K předání těchto údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu potírání zneužívání, stíhání trestných činů a zajišťování, uplatňování a vymáhání nároků, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nebo na základě právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 2. Vaše údaje jsou předány zásilkové službě pověřené doručením zásilky, jestliže je to k doručení zboží nezbytné. Zásilková služba použije Vaše osobní údaje výhradně k realizaci zásilky. Vaše údaje nebudou ani předávány jiným třetím stranám, ani nebudou využívány k reklamním účelům. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání účetních záznamů a daňových dokladů vymazány.

 3. Při poskytování služeb jsme odkázáni na smluvně vázané třetí strany a externí poskytovatele služeb (také „zpracovatelé“). V takových případech budou osobní údaje předány těmto zpracovatelům, abychom jim umožnili další zpracování. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně prověřujeme, abychom zajistili ochranu Vašich práv a svobod. Zpracovatelé smějí údaje používat výlučně k námi stanoveným účelům a zároveň jsou námi smluvně zavázáni k tomu, aby s Vašimi údaji nakládali výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů. K předání těchto údajů zpracovatelům dochází na základě čl. 28 odst. 1 GDPR. Kromě zpracovatelů již uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů využíváme ještě následující kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatelé IT služeb,

  • poskytovatelé cloudových služeb,

  • poskytovatelé softwarových služeb.

 4. V rámci administrativních procesů, jakož i organizace našeho provozu, finančního účetnictví a dodržování zákonných povinností, jako je například archivace, poskytujeme nebo předáváme stejné údaje, které jsme obdrželi v souvislosti s poskytováním našich smluvních plnění, a to případně finančním úřadům, poradcům, jako jsou například daňoví poradci nebo auditoři, a také jiným subjektům pověřeným výběrem poplatků a poskytovatelům platebních služeb. K předání těchto údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění našich podnikatelských aktivit, plnění našich úkolů a poskytování našich služeb, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nebo na základě zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 5. V rámci dalšího rozvoje našeho podnikání může docházet ke změnám ve struktuře skupiny Deichmann, a to změnami právní formy, založením, koupí nebo prodejem dceřiných společností, částí společností nebo součástí společnosti. Při takových transakcích dochází k předávání údajů týkajících se zejména našich zákazníků a kontaktních osob společně s částí společnosti, která je předmětem převodu. Při jakémkoli předávání osobních údajů třetím stranám ve výše popsaném rozsahu zajistíme, aby se tak dělo v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Případné předání osobních údajů je odůvodněno tím, že máme oprávněný zájem přizpůsobit organizační strukturu naší skupiny ekonomickým a právním podmínkám, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

27. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost své osobní údaje poskytovat.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je však v určitém rozsahu nezbytné, abychom Vám na našich webových stránkách mohli poskytovat příslušné funkce, a naše služby. Poskytnutí Vašich údajů je nezbytné zejména proto, abychom mohli přijímat a zpracovávat Vaše dotazy, abychom mohli uzavřít nebo plnit smlouvu, a abychom Vám umožnili využívat funkce komunit v souvislosti s našimi prezencemi na sociálních sítích. Kromě toho je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné pro přijetí a zpracování Vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud je uvedení Vašich osobních údajů nutné, upozorníme Vás na to tím, že je při zadávání označíme jako povinný údaj. Uvedení dalších údajů je dobrovolné. V případě povinných údajů bude mít neposkytnutí těchto údajů za následek, že nebudeme moci poskytovat příslušné funkce a služby, zejména nebudeme moci přijmout a zpracovat Vaše dotazy a/nebo umožnit uzavření nebo plnění smlouvy. Kromě toho nebudete moci využívat funkce komunit na našich prezencích na sociálních sítích. Pokud nám v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání neposkytnete nutné údaje, nebudeme moci Vaši žádost o zaměstnání zohlednit. Pokud se jedná o dobrovolné údaje, jejich neposkytnutí bude vést k tomu, že nebudeme moci příslušné funkce a služby poskytnout, nebo je nebudeme moci poskytnout v obvyklém rozsahu.

28. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme i v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), v tzv. třetích zemích, resp. je předáváme příjemcům v těchto třetích zemích. To se týká i USA. Upozorňujeme na to, že v současné době neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů, podle něhož by tyto třetí země měly obecně odpovídající úroveň ochrany údajů. Proto při navazování smluvních vztahů s příjemci ve třetích zemích používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR nebo se opíráme o Váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. S našimi poskytovateli služeb, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje z našeho pověření („zpracovatelé“), uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích. V případě předávání třetím stranám ve třetích zemích používáme odpovídajícím způsobem standardní smluvní doložky pro předávání třetím stranám jako správcům. Příslušnou kopii těchto standardních smluvních doložek si můžete vyžádat na kontaktní adrese uvedené v bodě 2.

29. Změna účelu

Zpracování Vašich údajů k jiným, než popsaným účelům budou následovat pouze v případě, kdy to povolují právní předpisy nebo kdy jste se změnou účelu zpracování osobních údajů souhlasili. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, Vás budeme před dalším zpracováním o těchto jiných účelech informovat a poskytneme Vám veškeré další relevantní informace.

30. Výmaz Vašich osobních údajů

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, Vaše údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili v souladu s výše uvedenými odstavci.

K dalšímu uchovávání dochází pouze v případě, že je to nezbytné z právních důvodů, zejména pro určení, zajištění nebo obhajobu nároků.

K uchovávání dochází na základě našeho oprávněného zájmu řádné dokumentace našich obchodních aktivit a ochrany našeho právního postavení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud jsou Vaše osobní údaje relevantní pro uzavření nebo plnění smluv, jsou údaje uchovávány za účelem navázání nebo plnění příslušného smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pokud jsme povinni, uchovávat údaje ze zákona, uchováváme Vaše údaje po zákonem stanovenou dobu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Zákonné požadavky na uchovávání mohou vycházet ze lhůt pro uchovávání (archivační lhůty) podle příslušných právních předpisů. Doba uchovávání se podle těchto předpisů obvykle pohybuje někdy i v řádu let, a to často od doby, ve které byl příslušný proces dokončen, např. když jsme závěrečně zpracovali Váš dotaz nebo byla ukončena smlouva.

31. Vaše práva jako subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže popsaná práva. Pro uplatnění svých práv můžete zaslat svou žádost poštou nebo e-mailem na adresy uvedené výše v úvodu těchto zásado ochraně osobních údajů.

 1. Vaše právo jako subjektu údajů na přístup k osobním údajům Máte právo od nás kdykoli na vyžádání získat přístup k informacím o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, v rozsahu čl. 15 GDPR.

 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů V souladu s článkem 16 GDPR máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili osobní údaje, které se Vás týkají, pokud jsou nepřesné.

 3. Právo na výmaz Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, za podmínek popsaných v čl. 17 GDPR. Tyto podmínky stanoví zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a také v případech, kdy byly osobní údaje zpracovány protiprávně, v případě vznesení námitky proti zpracování nebo existence povinnosti výmazu, stanovené právem Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.

 4. Právo na omezení zpracování Máte právo na to, abychom omezili zpracování v souladu s článkem 18 GDPR. Toto právo existuje zejména v případě, pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, a také v případě, že v případě existujícího práva na výmaz požadujete místo výmazu omezení zpracování; dále v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro námi sledované účely, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a také v případě, kdy je zatím sporné, zda bude Vámi vznesená námitka vůči nám shledána jako oprávněná.

 5. Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat od nás osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v souladu s čl. 20 GDPR.

 6. Právo vznést námitku Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, v souladu s článkem 21 GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Po vznesení námitky zpracování zastavíme.

 7. Právo podat stížnost V případě stížností máte právo se obrátit na dozorový úřad v České republice;Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, nebo na dozorový úřad ve Spolkové republice Německo, spolková republika Nordrhein-Westfalen; Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr 2-4, 40213 Düsseldorf, email: poststelle@ldi.nrw.de.

32. Zpracování osobních údajů při výkonu Vašich práv

Závěrem bychom Vás rádi upozornili, že pokud uplatníte svá práva podle článků 15 až 22 GDPR, budeme osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracovávat za účelem realizace těchto práv a abychom o této skutečnosti mohli podat důkaz. Toto zpracování je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 15 až 22 GDPR.

33. Aktualizace a změny

Vyhrazujeme si právo zásady ochrany osobních údajů měnit a aktualizovat podle aktuálně platných právních předpisů nebo při úpravách způsobu zpracování osobních údajů. Než začnete využívat naše služby, seznamte se prosím s našimi zásadami ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o případných změnách nebo aktualizacích.