HjälpLeveransFri retur

Integritetspolicy

1. Allmän information

Inom ramen för denna integritetspolicy vill vi (Deichmann-Sko AB, Vesterbrogade 6D, 1620 Kopenhagen V, Denmark) informera dig om sättet, omfattningen och syftet med behandlingen av dina personuppgifter (nedan kallade "personuppgifter") i samband med användningen av vår webbplats och relaterade funktioner, samt vår närvaro på sociala nätverk.

Deichmann behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, t.ex. om du har gett ditt samtycke till en specifik användning när du registrerar dig för en prenumeration på ett nyhetsbrev, för att delta i undersökningar eller pristävlingar, eller om vi användningen av personuppgifterna möjliggörs av en annan rättslig grund (t.ex. när vi behandlar dina beställningar eller när du kontaktar oss av annat skäl). Genom denna integritetspolicy har vi upprättat detaljerad information om relevant behandlingen av personuppgifter.

2. Gemensamt personuppgiftsansvariga

Med tanke på att Deichmann-Sko AB är medlem i den internationella Deichmann-koncernen, agerar Deichmann-Sko AB tillsammans med Deichmann SE (Deichmannweg 9, 45359 Essen, Tyskland, Email: info@deichmann.com) gemensamt som personuppgiftsansvariga vid behandling av personuppgifter, särskilt (men inte enbart) inom E-butiken. Tillsammans bestämmer de ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter;

Av denna anledning är innehållet och formen på texten i denna integritetspolicy också baserad på Deichmann SE-mallen.

Genom ett specifikt och separat avtal om gemensamt personuppgiftsansvar i enlighet med artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") har de gemensamt personuppgiftsansvariga definierat sin ansvarsfördelning för fullgörandet av skyldigheter enligt GDPR. För mer information om detta gemensamt personuppgiftsansvar, vänligen kontakta oss på ovan nämnda kontaktadress.

3. Kontakter

Deichmann SE har ett utsett dataskyddsombud som kan kontaktas på e-postadressen: dsb@deichmann.com

E-postadress till den gemensamt personuppgiftsansvarige Deichmann-Sko AB: onlineshop-se@deichmann.com

4. Föremål för dataskydd

Föremål för dataskydd är personuppgifter. Enligt artikel 4.1 i GDPR är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Personuppgifter inkluderar till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress samt andra uppgifter som du ger oss vid registrering och när du skapar ditt kundkonto. Statistiska uppgifter eller anonymiserade uppgifter.

5. Automatiserad insamling av uppgifter

När du besöker denna webbplats överför användarens anslutande enhet automatiskt följande uppgifter av tekniska skäl:

 • Webbläsartyp och version,

 • Det operativsystem som används,

 • Webbadressen till den hänvisande enheten,

 • Värdnamnet för den anslutande datorn,

 • Tid för serverfråga,

 • IP-adress,

 • Om JavaScript är aktiverat överför webbläsaren även webbläsarfönstrets upplösning och färgdjup.

Uppgifterna lagras för följande ändamål:

 • säkerställa it-systemens säkerhet,

 • försvar mot attacker mot vårt online-erbjudande och våra IT-system,

 • säkerställa att detta onlineerbjudande fungerar korrekt.

IP-adressen lagras endast i 7 dagar.

Behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna artikel sker huvudsakligen på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR.

6. Kontakt

Om du skickar/kommunicerar en fråga till oss via vårt kontaktformulär eller på annat sätt (via telefon, e-post) kommer vi att behandla dina personuppgifter relaterade till frågan, inklusive dina kontaktuppgifter (särskilt ditt namn, e-postadress och, i förekommande fall, telefonnummer), i syfte att behandla förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor.

Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av din begäran/din förfrågan. Detta gäller även vid en begäran i samband med ett avtal, för att möjliggöra upprättandet och genomförandet av det relevanta avtalsförhållandet. Om du själv är en (potentiell) avtalspartner, när det gäller förfrågningar som rör avtal, sker behandlingen i syfte att upprätta och uppfylla det relevanta avtalsförhållandet (artikel 6.1 b i GDPR).

Vi kommer att behålla de personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss tills syftet med lagringen/behandlingen av dem inte längre föreligger (t.ex. efter att behandlingen av din begäran har slutförts). Tvingande lag och framför allt lagringsperioder, påverkas inte av detta.

Personuppgifter lagras på grundval av vårt berättigade intresse av att ha korrekt dokumentation för vår affärsverksamhet och skyddandet av vår rättsliga status (artikel 6.1 f i GDPR). När det gäller förfrågningar som rör avtal lagras de i syfte att upprätta och fullgöra det relevanta avtalsförhållandet (artikel 6.1 b i GDPR) eller på grundval av vårt motsvarande berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

7. Reklamändamål och marknadsundersökningar

Vi erbjuder dig bland annat följande tjänster:

 • skicka ett nyhetsbrev med aktuella produkterbjudanden/annonser,

 • post,

 • pristävlingar.

Vi kommer att eventuellt använda dina personuppgifter i samband med våra tjänster, för att skapa och hantera en användarprofil så att vi kan skicka dig individualiserad reklam som vi antar kommer att vara av särskilt intresse för dig om vissa villkor är uppfyllda (se 7.1, 7.2).

Vi använder också tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden för att implementera de namngivna tjänsterna (se 26.3).

7.1. Nyhetsbrev

Innan du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi får behandla de personuppgifter du lämnar för att skicka dig information om innehåll och produkter i vårt sortiment via e-post.

För att skicka nyhetsbrevet använder vi den så kallade dubbla opt-in-metoden, vilket innebär att vi skickar nyhetsbrevet till dig först efter att du uttryckligen har bekräftat genom att klicka i informationsmeddelandet för att aktivera tjänsten för att skicka nyhetsbrev. För statistiska ändamål utvärderar vi anonymt vilka länkar läsaren av nyhetsbrevet klickade på. Samtidigt är det inte möjligt att avgöra vilken specifik person som klickade på den givna länken. För att optimera vårt erbjudande, baserat på ditt samtycke, utvärderar vi också på ett personligt sätt vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet.

Vi kommer då att skicka dig ett bekräftelsemejl och be dig bekräfta att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i detta e-postmeddelande.

Om andra företag anförtros behandlingen och utskicket av nyhetsbrevet är de också skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter och använda dem uteslutande för detta exakt definierade ändamål.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke via vår kundlinje på telefonnummer 530 514 600, elektroniskt till e-postadressen service-se@deichmann.com, eller via vanlig post till adressen: Deichmann-Sko AB, C/O Grant Thornton Sweden AB, Box 4295, 211 18 Malmö, Sverige. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet (dvs. återkalla ditt samtycke) på samma ställe på vår webbplats www.deichmann.com där du registrerade dig för nyhetsbrevet under rubriken Avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan naturligtvis också hitta avregistreringslänken i varje nyhetsbrev.

Vi lagrar också personuppgifter för att bevisa ditt samtycke. Denna information inkluderar tidpunkten för samtycket. Denna behandling sker på grundval av artikel 6.1 c) i samband med artikel 7.1 i GDPR.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter omedelbart. Vi kommer att radera de uppgifter vi sparat som bevis på ditt samtycke efter en månad.

Ytterligare lagring i syfte att bevisa samtycke baseras på vårt berättigade intresse av behovet av korrekt dokumentation av vår affärsverksamhet och för att fastställa, säkra eller försvara anspråk (artikel 6.1 f i GDPR).

7.2. Tävlingar om priser

Om du vill delta i en av våra tävlingar kommer vi att ge dig relevant information i förväg i separata policyer/meddelanden om skydd av personuppgifter.

8. Kakor (cookies)

För att öka attraktiviteten att besöka vår webbplats och för att göra vissa funktioner tillgängliga använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa tjänar till att göra vår presentation på Internet mer användarvänlig, effektiv och säker i allmänhet, och att påskynda navigeringen på vår plattform. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. En del av de cookies vi använder kommer att raderas när webbläsarsessionen avslutas, dvs. när webbläsaren stängs (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).

Här är ett specifikt exempel: om du vill använda vår kundvagn måste användningen av sessionscookies och beständiga cookies vara aktiverad. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och individuellt kan bestämma dig för att acceptera dem, eller att acceptera cookies i vissa fall eller att utesluta dem i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas.

Vi använder följande kategorier av cookies på vår webbplats:

 • Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De hjälper till att göra webbplatsen tekniskt tillgänglig och användbar och tillhandahåller grundläggande och nödvändiga funktioner som webbplatsnavigering, korrekt visning av webbplatsen i webbläsaren eller hantering av samtycken. Utan dessa cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.

 • Funktionella/analytiska cookies

Dessa cookies används för att mäta onlinetrafik och analysera beteende. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå hur vår webbplats används och att förbättra våra tjänster.

 • Cookies för marknadsföring

Dessa cookies används för att optimera reklambudskapet. Detta gör det möjligt för oss att bättre visa relevant innehåll/reklam för kunder på vår webbplats och på tredje parts webbplatser.

Den rättsliga grunden för användningen av tekniskt nödvändiga cookies är alla tillämpliga rättsliga bestämmelser samt för våra berättigade intressen, artikel 6.1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i synnerhet i att förse dig med tekniskt optimerade webbplatser som är användarvänliga och skräddarsydda efter dina behov, och att säkerställa säkerheten i våra system. I andra fall använder vi cookies baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Om vi använder cookies baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida giltighet genom att justera cookieinställningarna i avsnittet COOKIEHANTERING här på www.deichmann.com. Ditt återkallande av samtycke kommer inte att påverka behandling baserat på samtycke innan det återkallas.

9. Google Analytics

Vi använder Google Analytics som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Vi följer de för närvarande gällande användarvillkoren för Google Analytics-tjänsten (https://www.google.com/analytics/terms/) samt villkoren i Googles personuppgiftsbiträdesavtal ( https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) och om dina personuppgifter behandlas i ett tredje land har vi ingått en standardavtalsklausul med Google LLC som godkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c) GDPR (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Enligt paragraf 10.3 i Googles personuppgiftsbiträdesavtal (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) lagras de överförda uppgifterna på följande platser (så kallade "datacenterplatser"): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Av denna anledning kommer vi endast att använda Google Analytics om du också samtycker till överföring av personuppgifter till de ovannämnda datacentren. När det gäller vissa tredjeländer där datacentren är belägna eller från vilka behandlingen utförs, på grundval av Europeiska kommissionens beslut, säkerställs inte en adekvat nivå av dataskydd (en lista över så kallade säkra tredjeländer finns på: https://ec.europa.eu /info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_se). Överföring till - i detta sammanhang - osäkra tredjeländer är förenat med risker för dina personuppgifter. Även om dessa risker inte kan uteslutas enbart genom att ingå standardavtalsklausuler mellan Deichmann och ett personuppgiftsbiträde eller en personuppgiftsansvarig i ett tredjeland, innehåller bestämmelserna i Googles personuppgiftsbiträdesavtal (se https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ i avsnittet "Bilaga 2") tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. När du ger ditt samtycke, vänligen ta hänsyn till ovanstående information.

Grundläggande information om Googles behandling av dina personuppgifter finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Om du har samtyckt till dess användning använder vi webbanalystjänsten Google Analytics. Google Analytics samlar in pseudonymiserade uppgifter från dig om din användning av vår webbplats, inklusive personuppgifter (din förkortade IP-adress), och använder cookies. Uppgifterna som genereras av cookies om din användning av webbplatsen, inklusive personuppgifter (din IP-adress) kommer att överföras till och lagras på en Google-server i de ovannämnda datacentren. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och för att sammanställa ytterligare analyser och utvärderingar relaterade till användningen av vår webbplats och Internet. Google kan också länka dessa uppgifter till personuppgifter, t.ex. sökhistorik, ditt personliga konto, användningsdata från andra enheter och andra uppgifter som Google har sparat åt dig. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag (t.ex. statliga myndigheter) eller om dessa tredje parter behandlar uppgifterna för Googles räkning.

Data som lagras av Google Analytics lagras i 14 månader. Efter denna period sparar Google Analytics endast aggregerad statistik. Användningen av Google Analytics-tjänsten baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Dessutom har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke genom att justera dina cookieinställningar här: www.deichmann.com. Ditt återkallande kommer inte att påverka behandlingen före återkallandet av samtycket.

Du kan också förhindra att de uppgifter, inklusive personuppgifter (din IP-adress) som samlas in via cookies skickas till Google och används av Google med webbläsarens plugin. Följande länk tar dig till relevant plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Du hittar mer information om Googles användning av personuppgifter här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

10. Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder tjänsten Google Tag Manager. Genom denna tjänst kan webbplatstaggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Brand Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå gäller det fortfarande för alla spårningstaggar om de implementeras med hjälp av Google Tag Manager.

11. Google Enhanced Conversions

Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att använda funktionen Förbättrade konverteringar från Google. Detta gör att vi kan marknadsföra vår webbplats mer specifikt och effektivt tack vare data av högre kvalitet.

Förbättrade konverteringar är en förlängning av Google Ads remarketing. Kundrelaterad data som redan har krypterats i förväg överförs till ett Google-gränssnitt som hashvärden med hjälp av Google Tag Manager. Kunduppgifterna inkluderar indata i formulärfält på vår webbplats. Google kopplar in data som samlas in på detta sätt med eventuell befintlig användningsdata från ditt Google-konto där du var inloggad när du interagerade med en annons. Informationen från ditt Google-konto är aldrig synlig för oss. Vi får bara sammanställda konverteringsrapporter från Google, som ökar i noggrannhet genom att använda Förbättrade omvandlingar.

Data kommer endast att samlas in när du uttryckligen godkänner och slutför inmatningen av kunddata på vår webbplats. Den tilldelas sedan automatiskt till ditt Google-konto om du är inloggad på ditt Google-konto när du interagerar med annonser. Om du vill förhindra detta kan du antingen logga ut från ditt Google-konto eller inte ge ditt samtycke till tjänsten.

Såvitt vi vet använder Google uppgifterna konfidentiellt och garanterar skyddet av uppgifterna. Du hittar riktlinjerna som gäller för kunddata när du använder Förbättrade konverteringar här. Hur Google använder din data beskrivs här. Som en del av användningen av Google Enhanced Conversions kan personuppgifter överföras till tredje länder (särskilt till Google LLC-servrarna i USA), som visas under 11.1.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav a GDPR, och om data som lagras på enheten via taggarna samlas in och behandlas krävs också 25 § Stycke 1 TTDSG.

Du kan återkalla ditt samtycke enligt informationen under 8.

Du kan hitta mer information om Google Enhanced Conversions på: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=se

12. Facebooks Custom Audiences

Om du ger oss ditt samtycke använder denna webbplats funktionen "Facebook Custom Audiences". Med hjälp av Facebook-pixeln (eller jämförbara funktioner för överföring av händelsedata eller kontaktinformation via gränssnittet i applikationerna) kan Facebook utse besökarna på vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser" (Facebook-annonser). På så sätt bör Facebook-annonser som vi anger endast visas för dig på Facebook och inom tjänster från partners som samarbetar med Facebook (det så kallade "Audience Network", mer information finns på https://www.facebook.com/audiencenetwork/), om du samtidigt har visat intresse för vårt online-erbjudande eller om du visar vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller varor som framgår av de webbplatser du besöker), som vi vidarebefordrar till Facebook (detta steg leder till klassificeringen av din profil i vissa grupper, som kallas "Custom Audiences"). Med Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser matchar ditt intresse för riktad annonsering och förhindra den irriterande effekten. Genom Facebook-pixeln kan vi ytterligare övervaka effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om du har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konverteringsmätning").

I detta sammanhang behandlar Meta Platforms Ireland Limited följande typer av uppgifter inklusive personuppgifter:

 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttid),

 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser),

 • Händelsedata (Facebook) ("Händelsedata" är uppgifter som vi kan överföra till Facebook, t.ex. via Facebook-pixlar (via applikationer eller på annat sätt), och som relaterar till personer eller deras aktiviteter.

Dessa uppgifter inkluderar till exempel information om besökta webbplatser, interaktioner med innehåll, funktioner, installation av applikationer, köp av varor etc.; händelsedata behandlas för att skapa målgrupper för innehåll och reklaminformation (Custom Audiences - egen användarkrets); Händelsedata innehåller inget proprietärt innehåll (t.ex. skriftliga kommentarer), ingen inloggningsinformation och ingen kontaktinformation (dvs. inga namn, e-postadresser och telefonnummer). Facebook raderar händelsedata efter högst två år, målgrupper som skapats från dem efter att vi raderat vårt Facebook-konto).

Följande syften övervakas: marknadsföring, profiler med uppgifter om användare (skapande av användarprofiler), återmarknadsföring (riktad inriktning av besökare eller kunder på den egna webbplatsen på andra webbplatser), konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet), skapande av målgrupper (bestämning av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annat innehållsskapande).

Med Meta Platforms Ireland Limited är vi gemensamt ansvariga för insamling eller mottagande vid överföring (men inte för vidarebehandling) av "händelsedata" som Facebook samlar in via Facebook-pixeln och jämförbara funktioner (t.ex. gränssnitt) som utförs i vårt onlineerbjudande eller som Facebook tar emot som en del av överföringen för följande ändamål:

 • visning av innehåll/reklaminformation som motsvarar användarnas förmodade intressen;

 • leverera affärs- och transaktionsmeddelanden (t.ex. kontakta användare via Facebook Messenger);

 • förbättra annonsvisningen och anpassa funktioner och innehåll (t.ex. förbättra förmågan att känna igen vilket innehåll eller vilken reklaminformation som sannolikt är av intresse för användarna).

För detta ändamål har vi ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Meta Platforms Ireland Limited, som kan ses här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Om Facebook förser oss med uppmätta data, analyser och rapporter (som är aggregerade, dvs. inte innehåller uppgifter om enskilda användare och är anonyma för oss), sker denna behandling inte på grundval av gemensamt personuppgiftsansvar, utan på grundval av ett personuppgiftsbiträdesavtal ("Villkor för databehandling" https ://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), "Datasäkerhetsterm" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och på grundval av standardavtalsklausuler (Meta Platforms Ireland Limited EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Enligt villkoren i Meta Platforms Ireland Limiteds tillägg om dataöverföring inom EU https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum kan dina personuppgifter även behandlas i tredjeländer inom EU. Av denna anledning använder vi endast Facebook Custom Audiences om du samtycker till den eventuella överföringen. När det gäller vissa tredjeländer där datacentren är belägna eller från vilka behandlingen utförs, på grundval av Europeiska kommissionens beslut, säkerställs inte en adekvat nivå av dataskydd (en förteckning över så kallade säkra tredjeländer finns på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv). Överföring till - i detta sammanhang - osäkra tredjeländer är förenat med risker för dina personuppgifter. Dessa risker kan inte uteslutas endast genom att ingå standardavtalsklausuler mellan Deichmann och personuppgiftsbiträdet eller den personuppgiftsansvarige i ett tredjeland, men Meta Platforms Ireland Limited använder IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen) och andra åtgärder som anges här: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. När du ger ditt samtycke, vänligen ta hänsyn till ovanstående information.

 • Användningen av Facebook Custom Audiences (din egen krets av användare) sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

 • Dessutom har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke genom att justera cookie-inställningarna här på www.deichmann.com. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet av samtycket.

 • Här hittar du mer information om villkoren för personuppgiftsbehandling i samband med Facebook Custom Audiences-tjänsten: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

13. Emarsys

Förutsatt att du ger oss ditt samtycke använder vi tekniken från Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wien, Österrike för att anpassa innehållet på vår webbplats och nyhetsbrev genom att skapa användarprofiler med hjälp av Emarsys Marketing Cloud-tjänsten. För detta ändamål lagras all data som samlas in med hjälp av databasen Emarsys Web Extend, både genom JavaScript-kommandon och cookies.

För besökare som har registrerat sig för nyhetsbrevet använder vår webbplats JavaScript-kommandon för att samla in webbläsar- och köpdata. Dessa uppgifter används för att utöka din kundprofil så att vi kan ge dig ett personligt erbjudande på alla våra kontaktpunkter. Dessutom lagrar vi dina personuppgifter och använder dem för att skicka annonser till dig som är skräddarsydda efter dina personliga preferenser:

 • E-postadress

 • Adress

 • För- och efternamn

 • Födelsedatum

 • IP-adress

 • Detaljer om beställningen

När du använder Emarsys Marketing Cloud-tjänsten kan Google och Facebook jämföra dina personuppgifter. Som ett resultat av detta kan dina personuppgifter även komma att behandlas utanför Europa. När det gäller de redan nämnda riskerna (se punkterna om Google och Facebook i denna integritetspolicy) använder vi endast Emarsys om du samtycker till eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje land för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå. När det gäller vissa tredjeländer där datacentren är belägna eller där behandlingen utförs, baserat på Europeiska kommissionens beslut, säkerställs inte en adekvat nivå av dataskydd (listan över så kallade säkra tredjeländer finns på: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Överföring till tredjeländer för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå är förknippat med risker för dina personuppgifter. Även om dessa risker inte kan elimineras enbart genom att ingå standardavtalsklausuler mellan Deichmann och ett personuppgiftsbiträde eller en personuppgiftsansvarig i ett tredje land, vidtar Google och Facebook säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter (se avsnitten om Google och Facebook i denna integritetspolicy). Vänligen ta hänsyn till ovanstående information när du ger ditt samtycke. I detta sammanhang behandlar vi dina uppgifter automatiskt endast i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering).

När du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet kommer vi att sluta skicka nyhetsbrevet till dig och radera dina personuppgifter. Om du dessutom har ett kundkonto på vår webbplats kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge kundkontot existerar. Detta gäller dock endast om vi inte har laglig rätt att lagra dina personuppgifter för specifika ändamål, inklusive försvar mot rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna på https://www.deichmann.com/sv-se/newsletter/unsubscribe.

Ditt återkallande kommer inte att påverka behandlingen före återkallandet av samtycket.

14. Google Ads-tjänsten (inklusive dynamisk återmarknadsföring)

På webbplatsen använder vi också så kallad Google Conversion Tracking, en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ads placerar en cookie ("konverteringscookie") på din slutenhet om du kom till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare personligen. Om du besöker en av våra sidor och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att någon klickade på en annons och omdirigerades till vår sida. Varje Google Ads-kund får en egen uppsättning cookies. Som ett resultat av detta kan cookies inte spåras på olika Google Ads-annonsörers webbplatser. Informationen som erhålls av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik åt oss. Som Google Ads-kund spårar vi det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till sidan med taggen för att mäta konverteringar. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Om du inte vill att uppgifter om ditt beteende på webbplatsen ska behandlas i spårningsprocessen kan du också vägra inställningen av cookiefilen som är nödvändig för detta - till exempel genom webbläsarinställningarna, som i allmänhet inaktiverar den automatiska inställningen av cookies, eller vägra avsnittet om samtycke till cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen "googleadservices.com". Dessutom erbjuder Google dig möjligheten att inaktivera Googles användning av cookies för reklamändamål i reklamspecifikationerna. Du hittar dem här: https://www.google.com/settings/ads. Vi använder Googles återmarknadsföringsteknik. Återmarknadsföring används för att rikta in sig på tidigare användare av vår webbplats genom riktad annonsering på tredje parts webbplatser, inklusive Google. Google avgör vilka användare som specifikt adresseras genom att tillfälligt länka Google Analytics-data som beskrivs ovan och de enskilda användar-ID:n som är registrerade hos Google, vilket möjliggör adressering över flera enheter. Annonsering på webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer, inklusive Google, sker också med hjälp av cookies. Du kan förhindra att Google använder cookies i framtiden genom att göra lämpliga inställningar på webbplatsen https://www.google.com/settings/ads. Mer information finns på https://www.google.com. Googles integritetspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/privacypolicy.html#information.

15. Criteo

Vi använder cookies/reklam-ID på vår webbplats i reklamsyfte. Detta gör det möjligt för oss att visa vår reklam på partnerwebbplatser, applikationer och e-postmeddelanden för besökare som är intresserade av våra produkter. Retargeting-teknik använder cookies eller reklam-ID för att visa annonser baserat på ditt tidigare surfbeteende. För att välja bort denna intressebaserade annonsering, besök dessa webbplatser: https://www.networkadvertising.org/choices/ https://www.youronlinechoices.com/

Vi kan dela personuppgifter som tekniska identifierare från dina inloggningsuppgifter på våra webbplatser eller i vårt CRM-system med betrodda annonseringspartners. Detta gör det möjligt för oss att ansluta dina enheter och/eller miljöer och ge dig en sömlös användarupplevelse på de enheter och miljöer du använder. Du kan hitta mer detaljerad information om dessa länkningsalternativ i de nämnda plattformarnas policyer för skydd av personuppgifter eller i förklaringarna nedan:

Användningen av Criteo-teknik baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att justera dina cookieinställningar här: www.deichmann.com.

Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet av samtycket.

För mer information om skydd av personuppgifter i samband med Criteos teknik, se Criteos integritetspolicy på https://www.criteo.com/privacy.

16. Glami

Om du har gett oss ditt samtycke, som en del av våra e-handelsaktiviteter, kommer vi att använda tjänsten Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká Republika) för att utföra prestandaspårning och för att optimera vår produktplacering. Glami registrerar ett hash-ID som genereras av dig samt relevant order uppgifter, inklusive nettoordervärdet, de listade produkterna, ordernumret, antalet fakturaposter och valutan, med hjälp av spårningscookies. Dessutom samlas uppgifter som aktuell URL, sidtitel, referent, produktnamn, artikel-ID, produktidentifierare, sidinnehåll, ordertotalpris och order-ID in.

Dessa spårningscookies är små textfiler som lagras på din enhet och gör det möjligt för Glami att analysera resultatet av våra marknadsföringskampanjer. Observera att Glami inte vidarebefordrar personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Behandlingen sker inom Europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och de cookies som ställs in av Glami har en lagringsperiod på 30 dagar till ett år. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen via vår samtyckesbanner (infoga länken till samtyckesbannern här). Ditt återkallande kommer inte att påverka behandlingen före återkallandet av samtycket. Observera att ändringar av inställningarna för samtyckesbannern måste göras separat för var och en av dina enheter. Mer information om dataskydd i samband med Glami finns i deras riktlinjer för dataskydd på: https://www.glami.de/info/privacy/

17. Freshworks

För att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats använder vi en livechattjänst (Freshchat, Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, USA). Med den här tjänsten vill vi svara effektivt på dina liveförfrågningar. Ditt chattnamn (för- och efternamn) samt personuppgifter och övriga uppgifter som du delar i dina chattmeddelanden samlas in.

Som regel svarar vi på dina frågor direkt i chattverktyget. Du har dock också möjlighet att frivilligt ange din e-postadress och/eller ditt telefonnummer om du föredrar en alternativ kontaktmetod.

För att optimera vår kundservice utför vi statistiska analyser av användarbeteende. Vi använder endast aggregerade datamängder. De insamlade uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in, vilket innebär att din begäran har slutförts. I vilket fall som helst kommer de insamlade uppgifterna att raderas omedelbart så snart antingen du eller vi avslutar chattkonversationen. Undantag kan gälla i de fall lagbestämmelser kräver längre lagring eller om uppgifterna behövs för att skydda eller försvara rättsliga anspråk.

Vi använder cookies för att tillhandahålla chattfunktionen. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarens cache på din enhet. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare för att skilja mellan de olika användarna av chattfunktionen på vår webbplats. Uppgifter och personuppgifter (din IP-adress) som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en server hos chattjänstleverantören och lagras där. Mer information finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.freshworks.com/privacy/

18. Närvaro på sociala nätverk

Vi använder inte plugins för sociala medier på vår webbplats. Om vår webbplats innehåller ikoner för följande leverantörer av sociala medier använder vi dem endast för att passivt länka till respektive leverantörs sidor.

18.1 Fanpage på det sociala nätverket Facebook

Deichmann-Sko AB:s företagsprofil på det sociala nätverket Facebook finns på följande adress https://www.facebook.com/deichmann.obuv.

För användare utanför USA och Kanada drivs Facebook av Meta Platforms Ireland Limited. För användare i USA och Kanada drivs Facebook av Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Även om du inte är registrerad på det sociala nätverket Facebook och besöker vår Facebook-fansida kan Facebook samla in pseudonyma användningsdata från dig. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy/ och även på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. I denna integritetspolicy hittar du också information om dina Facebook-kontoinställningar.

Meta Platforms Ireland Limited kan dela dina personuppgifter inom Facebook-gruppen och med andra tredje parter. Detta kan innefatta överföring av personuppgifter till tredjeländer för vilka det inte finns något beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skydd av personuppgifter. I detta fall använder Meta Platforms Ireland Limited standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46.2 a), c) i GDPR. Mer information finns också i Facebooks integritetspolicy.

Dessutom är vi och Meta Platforms Ireland Limited gemensamt ansvariga för behandlingen av Insight-data när du besöker vår Facebook-fansida. Med hjälp av dessa Insight-data analyserar Meta Platforms Ireland Limited beteendet på vår Facebook-fansida och tillhandahåller dessa data till oss i anonymiserad form. För detta ändamål har vi ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Meta Platforms Ireland Limited, som kan ses här: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. I detta avtal åtar sig Meta Platforms Ireland Limited bland annat att ta på sig huvudansvaret enligt GDPR för behandlingen av Insight-data och att uppfylla alla skyldigheter enligt GDPR i samband med behandlingen av Insight-data. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade ekonomiska intresse av att optimera och utforma vår fansida på Facebook efter behov, artikel 6.1 f i GDPR.

Vi vill också uppmärksamma dig på följande fakta: Om du besöker eller gillar vår Facebook-fansida som registrerad Facebook-användare samlar Meta Platforms Ireland Limited in personuppgifter. Om du inte är registrerad på Facebook och besöker en Facebook-fansida kan Meta Platforms Ireland Limited samla in pseudonyma användningsdata.

Meta Platforms Ireland Limited samlar in följande uppgifter:

 • Starta en sida, ett inlägg eller en video från sidan,

 • Prenumerera eller avregistrera sig från webbplatsen,

 • "Gilla" eller "ogilla" en sida eller ett inlägg;

 • Sidrekommendation i ett inlägg eller en kommentar,

 • Kommentera, dela eller svara på ett inlägg på sidan (inklusive typ av svar),

 • Dölja ett inlägg på sidan eller rapportera det som skräppost,

 • Klickar från en annan sida på Facebook eller från en webbplats utanför Facebook på en länk som leder till den sidan,

 • Hålla muspekaren över sidans namn eller profilbild för att visa en förhandsgranskning av sidans innehåll,

 • Klicka på en webbplatsknapp, telefonnummer, "planera rutt"-knapp eller någon annan knapp på sidan;

 • Information om huruvida du är inloggad via dator eller mobil enhet när du besöker eller interagerar med webbplatsen eller dess innehåll.

Mer information finns i Meta Platforms Ireland Limiteds integritetspolicy på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

18.2. Socialt nätverk Instagram

Deichmann-Sko AB:s företagsprofil på det sociala nätverket Instagram finns på https://www.instagram.com/deichmann.sv /.

För användare utanför USA och Kanada drivs det sociala nätverket Instagram av Meta Platforms Ireland Limited. För användare i USA och Kanada drivs Instagram av Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Mer information finns i Instagrams integritetspolicy på https://help.instagram.com/155833707900388.

18.3. YouTube-kanal

Deichmann-Sko AB:s profil på YouTube-kanalen finns på https://www.youtube.com/channel/UC2RZvfhlg1YBxPUDnmfIN6w.

För användare i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz drivs Google-tjänsten av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, och utanför detta område av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Mer information finns i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

18.4. LinkedIn socialt nätverk

Du hittar företagsprofilen för Deichmann-Sko AB på det sociala nätverket LinkedIn på https://de.linkedin.com/company/deichmann.

För användare som är bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz drivs det sociala nätverket LinkedIn av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nedan kallat "LinkedIn Ireland"). För alla andra användare är operatören LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn Irelands integritetspolicy finns här: https://sv.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. I dessa policyer hittar du också information om alternativen för att konfigurera din LinkedIn-profil.

LinkedIn Ireland överför också personuppgifter till tredjeländer utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för vilka det inte finns något beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skydd av personuppgifter. Relevant information finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy. LinkedIn använder därför regelbundet standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR.

Dessutom är vi gemensamt ansvariga med LinkedIn Ireland för behandlingen av så kallade Page Insights-data när du besöker vår LinkedIn-företagssida. För detta ändamål har vi ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med LinkedIn Ireland, som du kan läsa här: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. LinkedIn Ireland åtar sig härmed bland annat att ta på sig huvudansvaret enligt GDPR för behandlingen av Page Insights personuppgifter och att uppfylla alla skyldigheter enligt GDPR i samband med behandlingen av Page Insights personuppgifter. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade ekonomiska intresse av optimering och utformning av vår företagsprofil på det sociala nätverket LinkedIn enligt behov, artikel 6.1 f i GDPR.

Observera dessutom följande: Från LinkedIn Ireland får vi icke-personligt identifierbara uppgifter och analyser om användningen av vårt konto eller interaktioner med våra inlägg i så kallad Page Insights. Denna information gör det möjligt för oss att analysera och optimera effektiviteten av våra aktiviteter på det sociala nätverket LinkedIn. För detta ändamål behandlar LinkedIn Ireland i synnerhet de personuppgifter som du har lämnat till LinkedIn Ireland genom uppgifterna i din profil. Detta inkluderar till exempel följande uppgifter:

 • Uppgifter om funktionen

 • Land

 • Industri

 • Tjänsteår (antal tjänsteår)

 • Företagets storlek A

 • Anställningsstatus

Dessutom kommer LinkedIn Ireland att behandla personuppgifter om hur du interagerar med vår företagssida på LinkedIn, till exempel om du är en följare av vår företagsprofil på LinkedIn.

18.5 Gemenskapsfunktion

Om du besöker vår närvaro på sociala medier (t.ex. Facebook-fansida) kommer vi att behandla en del av dina personuppgifter, t.ex. när du interagerar med våra sidor eller vårt konto, när du gillar eller kommenterar vårt inlägg, när du svarar eller tillhandahåller annat innehåll. Personuppgifter behandlas i relevanta fall som regel på grundval av vårt berättigade intresse av att förse dig med relevanta funktioner för vår närvaro på sociala nätverk (artikel 6.1 f i GDPR), samt på grundval av ditt samtycke till de relevanta plattformsoperatörerna (t.ex. Facebook Ireland, LinkedIn Ireland), artikel 6.1 a) i GDPR, eller på grundval av ditt avtalsförhållande med operatörerna av de relevanta plattformarna (artikel 6.1 b i GDPR).

Observera att dessa områden är tillgängliga för allmänheten och att alla personuppgifter som du lägger upp här eller lämnar när du loggar in kan ses av andra användare. Vi kan inte kontrollera hur andra användare använder denna information. I synnerhet kan vi inte hindra tredje part från att skicka oönskade meddelanden till dig.

Innehåll som publiceras i grupper kan behållas på obestämd tid. Om du vill att vi ska ta bort det innehåll du har ställt in, skicka oss ett e-postmeddelande till den adress som anges i punkt 2 ovan.

19. Rekommendationer av produkten

19.1 Användning av tjänsten Dynamic Yield

Denna webbplats använder tjänster från Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin). Tack vare rekommendationsmotorn Dynamic Yield är vårt webbplatserbjudande optimerat för att göra besöket på webbplatsen till en personlig upplevelse med exakt skräddarsydda rekommendationer och innehåll. För detta använder vi innehållet på sidor som du tidigare har besökt för att rekommendera liknande eller tematiskt relaterade produkter eller annat innehåll som är relevant för dig.

Om du ger oss ditt samtycke kommer Dynamic Yield att samla in pseudonymiserade uppgifter om dina användaraktiviteter på vår webbplats. Cookies kommer att användas för att lagra uteslutande pseudonymiserade uppgifter under ett slumpmässigt genererat ID (pseudonym). Dina IP-adresser lagras endast i anonymiserad form. En direkt förbindelse med en person är alltså inte möjlig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 a i GDPR.

Dessutom har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke genom att justera dina cookieinställningar här: www.deichmann.com. Ditt återkallande kommer inte att påverka behandlingen före återkallandet av samtycket.

Du hittar mer information om den spårningsteknik som används på följande länk: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

19.2. Spårningspixlar

Tracking-Pixel-filer fungerar på samma sätt som cookies, men är inte synliga för användaren. Om du ger ditt samtycke används spårningspixlar i butikens funktioner för att mäta användarbeteende, i nyhetsbrevet för att hantera erbjudanden inom återmarknadsföring. Dessa uppgifter är anonyma och är inte kopplade till personuppgifter på användarens dator eller till någon databas. Om du vill blockera webbuggar på vår webbplats kan du använda t.ex. webwasher, bugnosys eller AdBlock (för webbläsaren Firefox). Om du vill blockera webbuggar i vårt nyhetsbrev ställer du in ditt meddelandeprogram så att HTML inte visas i dina meddelanden. Webbbuggar blockeras också om du läser din e-post i offlineläge.

Individuella produktrekommendationer på webbplatsen https://www.deichmann.com/sv-se/ baseras på din köphistorik, vilket i synnerhet inkluderar utbudet och kategorierna av produkter som du någonsin har tittat på, sökt efter eller köpt. All information som erhålls på detta sätt lagras i anonymiserad form och det är inte möjligt att koppla den till din person.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 a i GDPR.

Ditt återkallande kommer inte att påverka behandlingen före återkallandet av samtycket.

20. Scayle

Scayle är ett headless e-handelssystem som tillhandahålls av About You SE & Co. KG (Domstraße 10, 20095 Hamburg). Deichmann använder Scayle-systemet för att tillhandahålla onlinebutikstjänster.

Information om integritetspolicyn finns under denna länk: https://www.scayle.com/de/datenschutz.

Scayle underbiträden

20.1. Akamai Technologies, Inc.

Deichmann använder tjänsten "Akamai" för att optimera webbplatsleveransen och för att säkra våra webbservrar med en brandvägg för webbaserade applikationer. Personuppgiftsansvarig är: Akamai Technologies GmbH, Parkring 20–22, 85748 Garching, Tyskland.

Följande lista innehåller all information inklusive personuppgifter som samlas in via eller när du använder den här tjänsten:

 • Information om webbläsare

 • Besökta sidor

 • Datum och tid för besöket

 • Operativsystem

 • IP-adress

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 f) GDPR, intresseavvägning, baserat på vårt berättigade intresse av att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av vår webbplats.

Platsen för behandling är Europeiska unionen och USA. Om nivån på skyddet av personuppgifter inte säkerställs på en nivå som motsvarar den europeiska standarden, sker överföringen av personuppgifter genom lämpliga skyddsåtgärder och på grundval av EU:s standardavtalsklausuler om skydd av personuppgifter. Som en ytterligare garanti är det faktum att personuppgifter som behandlas i samband med Akamai är pseudonymiserade och därför särskilt skyddade.

Livslängden för de cookies som används varar till slutet av den relevanta sessionen. Personuppgifter som samlats in med deras hjälp raderas när de inte längre behövs för behandlingsändamål.

För att läsa personuppgiftsbiträdets integritetspolicy, klicka här: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

20.2. Amazon Web Services Inc.

Amazon Web Services (AWS) är en molntjänst som erbjuds av Amazon.com. Denna tjänst gör det möjligt för företag och organisationer att köra IT-infrastruktur och applikationer i molnet.

Leverantören är Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (nedan kallad "AWS").

Mer detaljerad information hittar du här: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

För mer information om behandling av personuppgifter, se AWS integritetspolicy: ( https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr).

Användningen av AWS-tjänsten baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Grunden för att använda AWS-tjänsten är artikel 6.1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas på ett tillförlitligt sätt. Om vi har fått ditt samtycke till behandling av personuppgifter sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a) i GDPR, som även omfattar lagring av cookies eller tillgång till uppgifter i användarens terminalenhet (t.ex. skanning av fingeravtryck på enheten). Detta samtycke kan återkallas när som helst.

20.3. Datadog Inc.

Datadog är en tjänst som fokuserar på övervakning av verkliga användare och prestanda. Behandlingen används för att analysera dessa webbplatser och deras besökare. På begäran av operatören av denna webbplats använder Datadog de erhållna uppgifterna för att utvärdera användningen av webbplatsen, övervaka webbplatsens prestanda, applikationsskärmar, användaråtgärder, nätverkskrav och prestandan för vår front-end-kod, övervaka pågående fel och problem och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter.

Personuppgiftsansvarig är Datadog, Inc (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA).

Bland annat kan följande information samlas in:

 • IP-adress

 • Datum och tid då sidan visades

 • Användarnavigering (klicka på sökväg)

 • Information om webbläsaren och enheten du använder

 • Besökta sidor

 • Länk-URL (webbsida från vilken du kom till vår webbplats)

 • Uppgifter om platsen

 • Shoppingaktiviteter

Datadog använder tekniker som cookies, webbläsarens webblagring och spårningspixlar för att analysera din användning av webbplatsen. Behandlingen av personuppgifter, särskilt inställningen av cookies, sker endast med ditt samtycke. Mer detaljerad information om användarvillkoren och skyddet av personuppgifter finns här: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.

20.4. New Relic Inc.

NewRelic (New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA) är en webbtjänst som används för att analysera webbplatsanvändning. Cookien överför uppgifter inklusive personuppgifter (din IP-adress), till en New Relic-server i USA. Personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR för att på bästa sätt presentera vårt onlineerbjudande. NewRelic använder den lagrade informationen för att analysera hur du använder webbplatsen, för att skapa rapporter för webbplatsoperatörer och för att erbjuda andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning.

Mer information finns i deras integritetspolicy: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

20.5. Funktionell programvara, Inc.

Functional Software, Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107) tillhandahåller en plattform för rapportering av programvarufel och avbrott så att vi i efterhand kan analysera och förbättra vår webbplats. Observera att detta är en överföring av personuppgifter till USA, vilket betraktas som en överföring av personuppgifter till ett tredje land. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 f i GDPR.

Du hittar information om skydd av personuppgifter under följande länk: https://sentry.io/privacy/.

20.6. Cloudflare, Inc.

Cloudflare (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) erbjuder ett globalt innehållsleveransnätverk (CDN) med DNS. Trafik mellan din webbläsare och vår webbplats sker därför via Cloudflare-nätverket. Cloudflare analyserar datatrafik för att förhindra att potentiellt skadlig internettrafik når våra servrar. Samtidigt kan Cloudflare också använda cookies eller annan teknik för att känna igen internetanvändare, men endast för ovannämnda ändamål.

Användningen av Cloudflare-tjänsten baseras på vårt berättigade intresse av ett felfritt och säkert tillhandahållande av vår webbplats (artikel 6.1 f i GDPR).

Mer information om Cloudflares integritetspolicy finns här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

21. Betalningssätt

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att göra betalningar, t.ex. när du köper en produkt i vår webbutik. Beroende på betalningsmetod överför vi dina personuppgifter till tredje part (t.ex. vid betalning med betalkort till din betalkortsleverantör).

Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är artikel 6.1 b i GDPR, om behandlingen är nödvändig för att genomföra betalningen, samt artikel 6.1 f i GDPR, där vårt övervägande berättigade intresse ligger i att betalningen genomförs på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder följande betalningsmetoder i vår webbutik:

21.1. Betalning/kreditkort

Vi accepterar följande betalkort: Visa, American Express och MasterCard.

Om du väljer denna betalningsmetod kommer du att omdirigeras till den externa webbplatsen (Saferpay) för Six Payment Services AG. Kortuppgifterna registreras där. Om tvåfaktorsautentisering krävs kommer Saferpay att tillhandahålla detta.

Mer information om Saferpay hittar du här: https://www.six-payment-services.com/en/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html.

Viktig säkerhetsinformation:

Om ditt kreditkort missbrukas av en obehörig person har du möjlighet att lämna in en invändning till det företag som utfärdade ditt kreditkort.

Högsta möjliga säkerhet: tack vare toppmodern SSL-kryptering ger vi optimalt skydd av dina personuppgifter i kassan i vår webbutik.

Dessutom säkerställer vi hela din transaktion - när du betalar med kreditkort - genom att göra det obligatoriskt att ange kortets verifieringskod (CVC2 eller CVV2). Användbar information: Dessa nummer lagras inte på magnetremsan på ditt betalkort och visas därför inte på betalningsdokument.

Kortverifieringskoden – en tresiffrig numerisk kod – finns i det övre högra hörnet av signaturremsan för Visa- och MasterCard-kort.

Med American Express-kortet hittar du kortets verifieringskod - en fyrsiffrig numerisk kod - på framsidan till höger ovanför betalkortsnumret.

21.2. PayPal

Om du betalar via PayPal kommer dina personuppgifter att överföras till PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal") som en del av betalningsprocessen. Du kommer att identifieras av dina PayPal kontouppgifter.

Mer information om dataskydd finns i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.

22. Beställning

Under beställningsprocessen kommer följande personuppgifter att samlas in om dig:

namn, efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer samt personuppgifter som samlas in av ovan beskrivna applikationer och orderbehandlare/tjänsteleverantörer.

När du gör det sker behandlingen i syfte att göra ditt köp.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i GDPR. När det gäller ditt köp av varor i vår webbutik (ingående av ett avtal) är det nödvändigt att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte lämnar ovanstående personuppgifter är det inte möjligt att köpa i vår webbutik.

Vid behov kan personuppgifterna vidarebefordras till försäljningsavdelningen, anställda som ansvarar för logistik och tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden som har auktoriserats i detta avseende.

Dina personuppgifter kommer att förvaras i en säker och låst form tills det relevanta köpeavtalet behandlas och därefter tills de lagstadgade perioderna för lagring av personuppgifter i samband med de genomförda transaktionerna löper ut.

23. Kundkonto

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att registrera ett Deichmann-konto om du lämnar dina personuppgifter (nedan kallat "kontot").

Deichmann använder dina personuppgifter för att hantera kontot, inklusive att inhämta samtycken, fastställa och bekräfta kontoanvändarens identitet, förhindra obehörig åtkomst och användning, begränsa användningen av minderåriga, skicka meddelanden och varningar, vidta åtgärder mot missbrukskonto, spåra brott mot användarvillkoren och behandla återkallande av samtycke. Vi använder också dina personuppgifter för att ge dig en personlig onlineupplevelse och för att omedelbart ge dig information om ditt köp.

Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto sker baserat på ditt samtycke när du skapar ett kundkonto. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR.

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för att tillhandahålla kontot.

Personuppgifter som samlas in och används enbart i syfte att tillhandahålla ditt kundkonto kommer att raderas efter att kontot har avslutats.

24. Internet-säkerhet

Deichmann använder vanliga säkerhetsåtgärder via din webbläsare - så kallad SSL-kryptering. Användardata krypteras med SSL - så kallad SSL-kryptering. Användardata krypteras med SSL-certifikat (klass 2) med 256-bitars kryptering med en maximal nyckellängd på 2048 bitar. Du kan känna igen områden som skyddas av SSL genom låssymbolen i webbläsaren. Säkra anslutningar identifieras vanligtvis av en adress som börjar med "https://". Om du dubbelklickar på låssymbolen kommer du att se mer detaljerad information om säkerhetscertifikatet. Vi överför dina personuppgifter på ett säkert sätt med hjälp av denna kryptering. Detta gäller både för din beställning och din inloggning som kund. Ingen kan dock garantera ett absolut skydd. Vi skyddar dock vår webbplats och andra system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse och åtkomst.

25. Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare är bundna av tystnadsplikt gällande personuppgifter, det vill säga konfidentiell hantering av personuppgifter. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

26. Automatiserade individuella beslut eller profileringsåtgärder

Vi använder inte automatiserad behandling eller profilering enligt definitionen i artikel 22 i GDPR när vi fattar beslut.

27. Tillhandahållande av personuppgifter

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer dina personuppgifter i allmänhet endast att överföras i följande fall:

27.1. Om det är nödvändigt för att klargöra den olagliga användningen av våra tjänster eller för rättslig uppgörelse kommer personuppgifter att överföras till brottsbekämpande myndigheter och eventuellt skadade tredje parter. Detta kommer dock endast att ske om det finns rimliga misstankar om olagligt eller kränkande beteende. Överföringen kan också ske när den används för att verkställa avtal eller andra överenskommelser. Vi är också skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter till vissa myndigheter på deras begäran. Dessa är brottsbekämpande myndigheter, myndigheter som åtalar administrativa överträdelser för vilka böter utdöms och skattemyndigheter.

Överföringen av dessa uppgifter sker på grundval av vårt berättigade intresse av att bekämpa missbruk, åtala brott och säkra, utöva och verkställa anspråk, artikel 6.1 f) GDPR, eller på grundval av en rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c) i GDPR.

27.2. Dina uppgifter överförs till den leveranstjänst som anförtrotts leveransen av försändelsen, om detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Leveranstjänsten kommer att använda dina personuppgifter uteslutande för att utföra leveransen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter eller användas i reklamsyfte. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 b i GDPR. Efter att avtalet har uppfyllts fullt ut och köpeskillingen har betalats till fullo kommer dina uppgifter inte längre att användas för andra ändamål och raderas efter utgången av de lagstadgade perioderna för bokföring och skattedokument.

27.3. När vi tillhandahåller tjänster förlitar vi oss på avtalsbundna tredje parter och externa tjänsteleverantörer (även "personuppgiftsbiträden"). I sådana fall kommer personuppgifterna att överföras till dessa personuppgiftsbiträden för att de ska kunna behandla dem vidare. Vi väljer noggrant ut dessa personuppgiftsbiträden och kontrollerar dem regelbundet för att säkerställa skyddet av dina rättigheter och friheter. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna för de ändamål som fastställs av oss, och samtidigt är de avtalsenligt skyldiga av oss att hantera dina uppgifter uteslutande i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Överföringen av dessa uppgifter till personuppgiftsbiträdena sker på grundval av artikel 28.1 i GDPR. Utöver de personuppgiftsbiträden som redan anges i denna integritetspolicy använder vi även följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • Leverantörer av IT-tjänster,

 • leverantörer av molntjänster,

 • leverantörer av programvarutjänster.

27.4. Som en del av administrativa processer, såväl som organisationen av vår verksamhet, ekonomisk redovisning och efterlevnad av rättsliga skyldigheter, såsom arkivering, tillhandahåller eller vidarebefordrar vi samma uppgifter som vi har fått i samband med tillhandahållandet av våra avtalsenliga tjänster, i förekommande fall till finansiella myndigheter, konsulter, såsom skatterådgivare eller revisorer, samt andra enheter som anförtrotts uppbörd av avgifter och betaltjänstleverantörer.

Överföringen av dessa uppgifter sker på grundval av vårt berättigade intresse av att säkerställa vår affärsverksamhet, utförandet av våra uppgifter och tillhandahållandet av våra tjänster, artikel 6.1 f) GDPR, eller på grundval av en rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c) i GDPR.

27.5. Som en del av den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet kan det förekomma förändringar i Deichmann-koncernens struktur, nämligen förändringar i juridisk form, etablering, köp eller försäljning av dotterbolag, delar av företag eller delar av företaget. I sådana transaktioner överförs uppgifter om i synnerhet våra kunder och kontaktpersoner tillsammans med den del av företaget som är föremål för överföringen. Vid eventuell överföring av personuppgifter till tredje part i den utsträckning som beskrivs ovan kommer vi att se till att detta sker i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

Eventuell överföring av personuppgifter motiveras av det faktum att vi har ett berättigat intresse av att anpassa organisationsstrukturen i vår koncern till ekonomiska och juridiska förhållanden, artikel 6.1 f) GDPR.

28. Tillhandahållande av dina personuppgifter

Du har ingen rättslig eller avtalsrättslig skyldighet att lämna dina personuppgifter.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är dock nödvändigt i viss utsträckning för att vi ska kunna förse dig med relevanta funktioner och våra tjänster på vår webbplats. Tillhandahållandet av dina uppgifter är särskilt nödvändigt för att vi ska kunna ta emot och behandla dina förfrågningar, för att vi ska kunna ingå eller fullgöra ett avtal och för att du ska kunna använda communityfunktionerna i samband med vår närvaro på sociala nätverk. Dessutom är tillhandahållandet av dina personuppgifter nödvändigt för att godkänna och behandla din jobbansökan.

Om det är nödvändigt att ange dina personuppgifter kommer vi att meddela dig genom att markera dem som obligatoriska uppgifter när du anger dem. Det är valfritt att ange ytterligare uppgifter. När det gäller obligatoriska personuppgifter kommer underlåtenhet att tillhandahålla dessa personuppgifter att leda till att vi inte kan tillhandahålla relevanta funktioner och tjänster, i synnerhet kommer vi inte att kunna ta emot och behandla dina förfrågningar och/eller möjliggöra ingående eller fullgörande av ett avtal. Dessutom kommer du inte att kunna använda communityfunktionerna på våra sociala medier. Om du inte ger oss nödvändiga uppgifter i samband med din jobbansökan kommer vi inte att kunna ta hänsyn till din jobbansökan. Om uppgifterna är frivilliga kommer underlåtenhet att tillhandahålla dem att leda till att vi inte kan tillhandahålla relevanta funktioner och tjänster, eller inte kan tillhandahålla dem i vanlig utsträckning.

29. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar även personuppgifter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat "EES"), i så kallade tredjeländer, eller så överför vi dem till mottagare i dessa tredjeländer för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen (för en lista över länder för vilka Europeiska kommissionen har utfärdat beslut om adekvat skyddsnivå, Gå till: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). När vi upprättar avtalsförhållanden med mottagare i sådana tredjeländer använder vi därför standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c) i GDPR eller så förlitar vi oss på ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1 a i GDPR. Med våra tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning ("personuppgiftsbiträden") ingår vi standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land. När det gäller överföringar till tredje part i tredje land använder vi standardavtalsklausuler för överföringar till tredje part som personuppgiftsansvariga i enlighet med detta. Du kan begära en kopia av dessa standardavtalsklausuler på den kontaktadress som anges i punkt 2.

30. Ändring av ändamål

Dina uppgifter kommer att behandlas för andra ändamål än de som beskrivs endast om detta är tillåtet enligt lag eller om du har samtyckt till en ändring av syftet med personuppgiftsbehandlingen. Vid ytterligare behandling för andra ändamål än de för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in, kommer vi att informera dig om dessa andra ändamål före vidare behandling och förse dig med all annan relevant information.

31. Radering av dina personuppgifter

Om inget annat anges i denna integritetspolicy kommer vi att radera eller anonymisera dina uppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlade in dem eller använde dem i enlighet med styckena ovan.

Ytterligare lagring sker endast om det är nödvändigt av juridiska skäl, i synnerhet för att fastställa, säkra eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringen sker på grundval av vårt berättigade intresse av korrekt dokumentation av vår affärsverksamhet och skyddet av vår rättsliga status (artikel 6.1 f i GDPR). Om dina personuppgifter är relevanta för ingående eller fullgörande av avtal lagras uppgifterna i syfte att upprätta eller fullgöra det relevanta avtalsförhållandet (artikel 6.1 b i GDPR).

Om vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt lag lagrar vi dina uppgifter under den period som anges i lag (artikel 6.1 c i GDPR). Lagstadgade lagringskrav kan baseras på lagringsperioder (arkiveringsperioder) i enlighet med relevanta lagbestämmelser. Enligt dessa bestämmelser är lagringstiden vanligtvis flera år, ofta från den tidpunkt då den relevanta processen slutfördes, t.ex. när vi slutligen behandlade din förfrågan eller avtalet avslutades.

32. Dina rättigheter som registrerad

I samband med behandlingen av dina personuppgifter har du de rättigheter som beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter kan du skicka din begäran via post eller e-post till de adresser som anges ovan i början av denna integritetspolicy.

32.1. Din rätt som registrerad att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att när som helst på begäran få tillgång till information om de personuppgifter vi behandlar om dig, inom ramen för artikel 15 i GDPR.

32.2. Rätten att korrigera felaktiga personuppgifter

I enlighet med artikel 16 GDPR har du rätt att få dina personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål om de är felaktiga.

32.3. Rätt till radering

Du har rätt att få oss att radera personuppgifter om dig under de villkor som beskrivs i artikel 17 i GDPR. Dessa villkor fastställer särskilt rätten till radering om personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, samt i fall där personuppgifter behandlades olagligt, i händelse av en invändning mot behandlingen eller förekomsten av en skyldighet till radering, fastställd i unionslag eller medlemsstat som gäller för oss.

32.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att få oss att begränsa behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR. Denna rättighet gäller särskilt om du bestrider riktigheten av personuppgifterna, under den tid som krävs för att vi ska kunna verifiera riktigheten av personuppgifterna, och även om du, i händelse av en befintlig rätt till radering, begär begränsning av behandlingen istället för radering; Vidare, i händelse av att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som eftersträvas av oss, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, och även i händelse av att det fortfarande är tveksamt om den invändning som du gör mot oss kommer att anses vara berättigad.

32.5. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i enlighet med artikel 20 i GDPR.

32.6. Rätt att göra invändningar

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, bland annat på grundval av artikel 6.1 e) eller f) i GDPR, i enlighet med artikel 21 i GDPR. Vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan bevisa allvarliga berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering, har du rätt att invända mot denna behandling. Efter att ha gjort en invändning kommer vi att stoppa behandlingen.

32.7. Rätt att lämna in ett klagomål

Vid klagomål har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se, eller till tillsynsmyndigheten i Tyskland, Nordrhein-Westfalen; Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr 2–4, 40213 Düsseldorf, e-post: poststelle@ldi.nrw.de.

33. Behandling av personuppgifter i utövandet av dina rättigheter

Sammanfattningsvis vill vi informera dig om att om du utövar dina rättigheter enligt artiklarna 15 till 22 i GDPR kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i detta sammanhang i syfte att förverkliga dessa rättigheter och för att kunna bevisa detta. Denna behandling baseras på den rättsliga grunden artikel 6.1 c) i GDPR i kombination med artiklarna 15 till 22 i GDPR.

34. Uppdateringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra integritetspolicyn i enlighet med gällande lagbestämmelser eller när vi ändrar hur personuppgifter behandlas. Innan du använder våra tjänster, läs vår integritetspolicy för att bli informerad om eventuella uppdateringar.