00H00M00S
Code:
NOC25

NOVINKY na e-shope: Nový dizajn ✓ Doručenie zadarmo nad 29 € ✓ Doručenie cez SPS & Packetu ✓ Vrátenie zadarmo do 60 dní ✓

PomocDoručenie zadarmo*Vrátenie zadarmo**


Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné informácie

V rámci týchto Zásad ochrany osobných údajov (DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., IČO 35898933, so sídlom ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika) by sme Vás chceli informovať o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania Vašich osobných údajov (ďalej len „osobné údaje") v súvislosti s používaním našich webových stránok a súvisiacich funkcií, ako aj našich prezencií na sociálnych sieťach.

Spoločnosť Deichmann spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu povolenom právnymi predpismi o ochrane údajov, napr. ak ste udelili súhlas na konkrétne použitie pri registrácii k odberu newslettera, účasti v prieskumoch alebo výherných súťažiach, alebo ak sme oprávnení používať údaje na inom právnom základe (napr. pri spracovaní Vašich objednávok, alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom). Podrobnejšie informácie o príslušnom spracovaní údajov sme pre Vás spísali v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov. 

2. Spoloční prevádzkovatelia

Keďže spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK s. r. o. je členom medzinárodnej skupiny Deichmann Group, určuje DEICHMANN-OBUV SK s. r. o. účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, najmä (ale nielen) v oblasti E-shopu, spolu so spoločným prevádzkovateľom Deichmann SE;

Deichmann SE

Deichmannweg 9

45359 Essen

Spolková republika Nemecko

E-mail: info@deichmann.com

Z tohto dôvodu aj text týchto zásad ochrany osobných údajov vychádza obsahovo i formálne z predlohy Deichmann SE.

Spoloční prevádzkovatelia vymedzili svoje podiely zodpovednosti za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) v transparentnej dohode medzi nimi.

3. Kontakty

Spoločnosť Deichmann SE vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: dsb@deichmann.com.

Kontaktný e-mail spoločného prevádzkovatelia DEICHMANN-OBUV SK s. r. o.: service-sk@deichmann.com.

4. Predmet ochrany údajov

Predmetom ochrany údajov sú osobné údaje. Podľa článku 4 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR") ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 ods. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napríklad Vaše meno, telefónne číslo, adresa, ako aj niektoré ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii a pri vytváraní zákazníckeho účtu. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje, zozbierané napríklad pri návšteve nášho online obchodu, ktoré nemožno priamo spojiť s Vašou osobou, nie sú osobnými údajmi.

5. Automatizovaný zber dát

Pri návšteve týchto webových stránok koncové zariadenie používateľa z technických dôvodov automaticky prenáša nasledujúce údaje:

 • typ a verzia prehliadača,

 • používaný operačný systém,

 • URL adresa odkazujúceho subjektu,

 • názov hostiteľa pripájajúceho sa počítača,

 • čas otázky na serveri,

 • IP adresa,

 • ak je aktivovaný JavaScript, prehliadač prenáša aj rozlíšenie a farebnú hĺbku okna prehliadača.

Údaje sa ukladajú na tieto účely:

 • zaistenie bezpečnosti IT systémov,

 • obrana proti útokom na našu online ponuku a IT systémy,

 • zabezpečenie správneho fungovania tejto online ponuky.

IP adresa sa uchováva len 7 dní.

Spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je založené najmä na našich prevažujúcich oprávnených záujmoch podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

6. Kontaktovanie

Ak nám pošlete požiadavku prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo iným spôsobom (telefonicky, e-mailom), budeme spracúvať Vaše osobné údaje súvisiace s požiadavkou vrátane Vašich kontaktných údajov (najmä Vaše meno, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo) na účely spracovania požiadavky a prípadných ďalších otázok.

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na efektívnom spracovaní Vašej žiadosti/požiadavky a v prípade žiadosti v súvislosti so zmluvou na umožnení vytvoriť a realizovať príslušný zmluvný vzťah. Ak ste Vy sami (potenciálnym) zmluvným partnerom, v prípade žiadostí týkajúcich sa zmlúv sa spracúvanie vykonáva na účely vytvorenia a plnenia príslušného zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete, budeme uchovávať, kým nepominie účel ich uchovávania/spracovania (napr. po ukončení spracovania Vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia, a najmä lehoty uchovávania, tým nie sú dotknuté. Žiadosti týkajúce sa zmlúv alebo žiadostí s potenciálnou právnou relevanciou preto uchovávame počas celého trvania všeobecnej (subjektívnej) premlčacej lehoty, t. j. tri roky (a to od konca roka, v ktorom sme vašu žiadosť dostali).

Ukladanie osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme riadne zdokumentovať naše podnikateľské aktivity a zabezpečiť naše právne postavenie (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V prípade žiadostí týkajúcich sa zmlúv je ukladanie na účely vytvorenia a plnenia príslušného zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo na základe nášho zodpovedajúceho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

7. Reklamné účely a prieskum trhu

Okrem iného Vám ponúkame tieto služby:

 • zasielanie newslettera s aktuálnou ponukou/reklamou na produkty,

 • White mail (Biela pošta),

 • účasť na výherných súťažiach.

V prípade potreby použijeme Vaše údaje v súvislosti s našimi službami na vytvorenie a správu Vášho používateľského profilu, aby sme Vám mohli posielať personalizovanú reklamu, o ktorej sa domnievame, že Vás bude osobitne zaujímať, za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky (pozri 7.1, 7.2). 

Na realizáciu týchto služieb využívame aj poskytovateľa/sprostredkovateľa služieb (pozri časť 24.3).

 1. Newsletter

Prihlásením sa k odberu nášho newslettera súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o obsahu a produktoch nášho sortimentu prostredníctvom e-mailu.

Na zasielanie newslettera používame takzvanú metódu dvojitého súhlasu, čo znamená, že newsletter Vám zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania newslettera kliknutím v informačnom e-maile.  Na štatistické účely anonymne vyhodnocujeme, na ktoré odkazy čitatelia newslettera klikli. Nie je však možné určiť, ktorá konkrétna osoba klikla na odkaz. Okrem toho, aby sme optimalizovali našu ponuku, personalizovaným spôsobom na základe Vášho súhlasu vyhodnocujeme aj to, na ktoré odkazy v newsletteri klikáte.

Potom Vám pošleme potvrdzujúci e-mail a požiadame Vás, aby ste kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-maile potvrdili, že si želáte dostávať náš newsletter.

Ak sú spracovaním a zasielaním newslettera poverené iné spoločnosti, sú tiež povinné chrániť Vaše údaje v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a používať ich výlučne na tento presne vymedzený účel.

Spracovanie Vašich údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Ak si neskôr nebudete priať dostávať od nás newslettre, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať telefonicky na našej zákazníckej linke 031/290 10 00, elektronicky na e-mailovej adrese

service-sk@deichmann.com alebo poštou na adrese DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda. Odhlásiť sa z odberu newslettera (t. j. odvolať svoj súhlas) môžete aj na rovnakom mieste našej webovej stránky www.deichmann.com, kde ste sa zaregistrovali k odberu newslettera, v časti „Odhlásiť sa“. Odkaz na odhlásenie sa z odberu nájdete samozrejme aj v každom newsletteri.

Okrem toho ukladáme informácie, aby sme mohli preukázať Váš súhlas. Tieto informácie zahŕňajú čas udelenia súhlasu. Toto spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 7 ods. 1 GDPR.

Ak svoj súhlas odvoláte, Vaše osobné údaje bezodkladne vymažeme. Informácie, ktoré sme uložili ako dôkaz Vášho súhlasu, vymažeme po jednom mesiaci.

Ďalšie uchovávanie na účely preukázania súhlasu je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý spočíva v potrebe riadne zdokumentovať naše podnikateľské aktivity a preukázať, zabezpečiť alebo obhájiť nároky (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2. Výherné súťaže

Ak sa chcete zapojiť do niektorej z našich súťaží, príslušné informácie Vám vopred poskytneme v samostatných zásadách/oznámeniach o ochrane osobných údajov. 

8. Súbory cookie

Na zatraktívnenie Vašej návštevy našej webovej stránky a sprístupnenie určitých funkcií používame na rôznych stránkach súbory cookie. Používajú sa na to, aby bola naša online prezentácia vo všeobecnosti používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia a aby sa zrýchlila navigácia na našej platforme. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. relačné súbory cookie). Iné súbory cookie zostávajú vo Vašom koncovom zariadení a dávajú nám alebo našim partnerským spoločnostiam možnosť znovu rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie).

Tu je konkrétny príklad: ak chcete používať náš nákupný košík, musíte mať povolené používanie relačných a trvalých súborov cookie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť, či ich chcete prijať, alebo či chcete prijať súbory cookie v určitých prípadoch alebo ich všeobecne vylúčiť. Ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky bude obmedzená.

Na našich webových stránkach používame tieto kategórie súborov cookie:

 • Súbory cookie potrebné na prevádzku našich webových stránok

Tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku a funkčnosť webových stránok. Pomáhajú zabezpečiť technickú dostupnosť a použiteľnosť webových stránok a poskytujú základné a potrebné funkcie, ako je navigácia na webových stránkach, správne zobrazenie webových stránok v internetovom prehliadači alebo správa súhlasov. Bez týchto súborov cookie nemôžu webové stránky správne fungovať.

 • Funkčné/analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na meranie online prevádzky a analýzu správania. To nám umožňuje lepšie pochopiť, ako sa naše webové stránky používajú a zdokonaľovať tak naše služby.

 • Marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na optimalizáciu reklamných správ. To nám umožňuje lepšie zobrazovať relevantný obsah/reklamu našim zákazníkom na našich webových stránkach a na webových stránkach tretích strán.

Právnym základom pre používanie technicky nevyhnutných súborov cookie je platný zákon, ak existuje, alebo ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely našich oprávnených záujmov. Naším oprávneným záujmom je najmä poskytnúť Vám technicky optimalizované webové stránky, ktoré sú užívateľsky prívetivé a prispôsobené Vašim potrebám, a zabezpečiť bezpečnosť našich systémov. V ostatných prípadoch používame súbory cookie na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak používame súbory cookie na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať úpravou nastavení súborov cookie v časti SPRÁVA SÚBOROV COOKIE tu www.deichmann.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

9. Služba Google Analytics

Používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited („Google"). Dodržiavame aktuálne platné podmienky používania služby Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/), ako aj podmienky zmluvy o spracovaní údajov so spoločnosťou Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) a v prípade, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v tretej krajine, uzatvorili sme so spoločnosťou Google LLC štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Podľa bodu 10.3 zmluvy o spracovaní údajov so spoločnosťou Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) sa prenášané údaje ukladajú na týchto miestach (tzv. miesta dátových centier): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Z tohto dôvodu budeme službu Google Analytics používať len vtedy, ak zároveň súhlasíte s prenosom údajov do vyššie uvedených dátových centier. V prípade niektorých tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú dátové centrá, alebo z ktorých sa vykonáva spracovanie, nie je na základe rozhodnutia Európskej komisie zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (zoznam tzv. bezpečných tretích krajín nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Z toho dôvodu sa napríklad USA v súčasnosti nepovažujú za bezpečnú tretiu krajinu. Prenosy do - v tejto súvislosti - nezabezpečených tretích krajín predstavujú pre Vaše osobné údaje riziká najmä preto, že v prípade prenosu do USA nemožno vylúčiť prístup orgánov USA. Hoci tieto riziká nie je možné odstrániť jednoduchým uzatvorením štandardných zmluvných doložiek medzi spoločnosťou Deichmann a sprostredkovateľom alebo prevádzkovateľom v tretej krajine, ustanovenia zmluvy o spracovaní údajov so spoločnosťou Google (pozri https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ v časti „Príloha 2") obsahujú veľké množstvo technických a organizačných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Pri udeľovaní súhlasu zohľadnite vyššie uvedené skutočnosti.

Základné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Ak ste s použitím súhlasili, používame webovú analytickú službu Google Analytics. Služba Google Analytics od Vás zhromažďuje pseudonymizované údaje o Vašom používaní našich webových stránok vrátane Vašej skrátenej IP adresy a používa súbory cookie. Informácie vygenerované súbormi cookie o Vašom používaní webovej stránky (vrátane Vašej skrátenej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveri spoločnosti Google vo vyššie uvedených dátových centrách. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania Vášho používania webových stránok, zostavovania správ o aktivitách na webových stránkach a zostavovania ďalších analýz a hodnotení týkajúcich sa Vášho používania našich webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie prepojiť aj s inými informáciami o Vás, ako je história vyhľadávania, Váš osobný účet, údaje o používaní z iných zariadení a ďalšie údaje, ktoré o Vás spoločnosť Google uložila. Spoločnosť Google môže tieto informácie prípadne predať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon (napr. vládne orgány) alebo ak tieto tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google.

Údaje uložené službou Google Analytics sa uchovávajú 14 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa v službe Google Analytics ukladajú len agregované štatistiky. Používanie služby Google Analytics je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Okrem toho máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať úpravou nastavení súborov cookie tu: www.deichmann.com. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Pomocou plugin-prehliadača môžete tiež zabrániť tomu, aby sa informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej IP adresy) odosielali spoločnosti Google a aby ich spoločnosť Google používala. Na príslušný plugin sa dostanete pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

10. Google Tag Manager (Správca značiek Google)

Tieto webové stránky používajú Google Tag Manager. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Google Tool Manager (Správca nástrojov Google) implementuje iba značky. To znamená, že sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Správca nástrojov Google spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu na druhej strane zhromažďovať údaje.  Správca značiek Google však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súborov cookie, zostáva v platnosti pre všetky sledovacie značky, ak sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

11. Funkcia Facebook Custom Audiences (vlastný okruh používateľov)   

Ak nám dáte súhlas, tieto webové stránky používajú funkciu „Facebook Custom Audiences" (vlastný okruh používateľov). Pomocou Facebook pixelu (alebo porovnateľných funkcií na prenos údajov o udalostiach alebo kontaktných informácií prostredníctvom rozhrania v aplikáciách) môže Facebook identifikovať návštevníkov našich online ponúk ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook reklamy" (Facebook-Ads)). Takto nastavené reklamy na Facebooku sa Vám budú zobrazovať na Facebooku a v službách partnerov spolupracujúcich s Facebookom (tzv. „Audience Network", viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/audiencenetwork/) len vtedy, ak ste zároveň prejavili záujem o našu online ponuku alebo ak máte určité charakteristiky (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktoré sú zjavné z navštívených webových stránok), ktoré predávame Facebooku (tento krok vedie k roztriedeniu Vášho profilu do určitých skupín označovaných ako „Custom Audiences“ (vlastný okruh používateľov)). Pixel Facebooku používame aj na zabezpečenie toho, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali Vášmu záujmu o cielenú reklamu a aby sme zabránili obťažujúcim efektom.  Prostredníctvom Facebook pixelu môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskum trhu tým, že zistíme, či ste boli po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „meranie konverzií").

V tejto súvislosti spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited spracúva tieto typy údajov:  

 • údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, doba prístupu);

 • metadáta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy);

 • údaje o udalostiach (Facebook) („Údaje o udalostiach" (Event Data) sú údaje, ktoré môžeme predať Facebooku napríklad prostredníctvom Facebook pixelov (prostredníctvom aplikácií alebo inými spôsobmi), týkajúce sa osôb alebo ich činností.

Tieto údaje zahŕňajú napríklad informácie o navštívených webových stránkach, interakciách s obsahom, funkciách, inštaláciách aplikácií, nákupoch produktov atď.; údaje o udalostiach sa spracúvajú na vytvorenie cieľových skupín pre obsahové a reklamné informácie (Custom Audiences – vlastný okruh používateľov); údaje o udalostiach neobsahujú vlastný obsah (napríklad napísané komentáre), žiadne prihlasovacie údaje a žiadne kontaktné údaje (t. j. žiadne mená, e-mailové adresy a telefónne čísla). Údaje o udalostiach Facebook vymaže maximálne po dvoch rokoch a cieľové skupiny z nich vytvorené po vymazaní nášho účtu na Facebooku.

Sledujú sa tieto účely: marketing, informačné profily používateľov (vytváranie profilov používateľov), remarketing (cielené oslovovanie návštevníkov alebo zákazníkov vlastných webových stránok na iných webových stránkach), meranie konverzií (meranie účinnosti marketingových opatrení), vytváranie cieľových skupín (identifikácia cieľových skupín relevantných na marketingové účely alebo iné vytváranie obsahu).

Sme so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited spoločne zodpovední za zhromaždenie alebo prijatie v rámci prenosu (nie však za ďalšie spracovanie) Event Dat „údajov o udalostiach", ktoré spoločnosť Facebook zhromažďuje prostredníctvom Facebook pixelov a porovnateľných funkcií (napr. rozhraní) implementovaných v našej online ponuke, alebo ktoré prijíma v rámci prenosu na tieto účely:  

 • zobrazenie obsahu/reklamných informácií, ktoré zodpovedajú predpokladaným záujmom používateľov;

 • doručovanie komerčných a transakčných správ (napr. oslovovanie používateľov prostredníctvom služby Facebook Messenger);

 • zlepšenie doručovania reklám a personalizácie funkcií a obsahu (napr. zlepšenie schopnosti rozpoznať, aký obsah alebo reklamné informácie budú pravdepodobne relevantné pre záujmy používateľov). 

Na tento účel sme so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited uzavreli zmluvu o spoločnej zodpovednosti za spracovanie údajov, ktorú si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ak nám spoločnosť Facebook poskytuje namerané údaje, analýzy a reporty (ktoré sú agregované, t. j. neobsahujú údaje o jednotlivých používateľoch a sú pre nás anonymné), toto spracovanie sa nevykonáva na základe spoločnej zodpovednosti, ale na základe zmluvy o spracovaní („Podmienky spracovania údajov" https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), „Podmienky bezpečnosti údajov" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a v prípade spracovania v USA na základe štandardných zmluvných doložiek („Meta Platforms Ireland Limited EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). 

Podľa podmienok dodatku o prenose údajov spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited do EÚ https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum sa Vaše osobné údaje môžu spracúvať aj v krajinách mimo EÚ, napríklad v USA. Z tohto dôvodu používame Facebook Custom Audiences (vlastný okruh používateľov) len vtedy, ak s prenosom súhlasíte. V prípade niektorých tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú dátové centrá, alebo z ktorých sa vykonáva spracovanie, nie je na základe rozhodnutia Európskej komisie zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (zoznam tzv. bezpečných tretích krajín nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Preto sa napríklad USA v súčasnosti nepovažujú za bezpečnú tretiu krajinu. Prenosy do - v tejto súvislosti - nezabezpečených tretích krajín predstavujú pre Vaše osobné údaje riziká, najmä preto, že v prípade prenosu do USA nemožno vylúčiť prístup orgánov USA. Tieto riziká nie je možné odstrániť jednoduchým uzatvorením štandardných zmluvných doložiek medzi spoločnosťou Deichmann a sprostredkovateľom alebo prevádzkovateľom v tretej krajine; spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited však v tejto súvislosti prijíma maskovanie IP (pseudonymizáciu IP) a ďalšie opatrenia uvedené tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ako bezpečnostné opatrenia. Pri udeľovaní súhlasu zohľadnite vyššie uvedené skutočnosti.

Používanie Facebook Custom Audiences (vlastný okruh používateľov) je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Okrem toho máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať úpravou nastavení súborov cookie tu www.deichmann.com. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Ďalšie informácie o podmienkach spracovania údajov v súvislosti s vlastnými publikami Facebooku Custom Audiences (vlastný okruh používateľov) nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

12. Emarsys

Za predpokladu, že nám na to udelíte svoj súhlas, využívame technológie spoločnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Viedeň, Rakúsko, aby sme mohli personalizovať obsah našich webových stránok a newsletterov vytváraním užívateľských profilov pomocou služby Emarsys Marketing Cloud. Na tento účel sú ukladané všetky údaje zhromaždené pomocou databázy Emarsys Web Extend, a to ako prostredníctvom príkazov JavaScript, tak aj súborov cookie.

U návštevníkov, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, používajú naše webové stránky príkazy JavaScript na zhromažďovanie údajov o prezeraní a nákupoch. Tieto údaje slúžia na rozšírenie Vášho zákazníckeho profilu, aby sme Vám na všetkých našich kontaktných bodoch mohli poskytnúť personalizovanú ponuku. Okrem toho ukladáme tieto Vaše osobné údaje a používame ich na zasielanie reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim osobným preferenciám:

 • E-mailová adresa

 • Oslovenie

 • Meno a priezvisko

 • Dátum narodenia

 • IP adresa

 • Údaje o objednávke

Pri používaní služby Emarsys Marketing Cloud môžu spoločnosti Google a Facebook porovnávať Vaše údaje. V dôsledku toho môžu byť Vaše údaje spracovávané aj mimo Európy. S ohľadom na už spomínané riziká (viď odseky o spoločnosti Google a Facebook v týchto zásadách ochrany osobných údajov) používame Emarsys iba v prípade, keď súhlasíte s možným prenosom Vašich údajov do nebezpečných tretích krajín. V prípade niektorých tretích krajín, v ktorých sa dátové centrá nachádzajú, alebo v ktorých sa spracovanie vykonáva, nie je na základe rozhodnutia Európskej komisie zaistená zodpovedajúca úroveň ochrany údajov (zoznam tzv. bezpečných tretích krajín nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). USA tak napríklad v súčasnosti nie sú považované za bezpečnú tretiu krajinu. Odovzdanie do nebezpečných tretích krajín je pre Vaše osobné údaje spojené s rizikami najmä preto, že v prípade odovzdania do USA nemožno vylúčiť prístup amerických orgánov. Hoci tieto riziká nemožno vylúčiť jednoduchým uzavretím štandardných zmluvných doložiek medzi spoločnosťou Deichmann a spracovateľom alebo správcom v tretej krajine, prijímajú spoločnosti Google a Facebook bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov (pozri odseky o spoločnosti Google a Facebook v týchto zásadách ochrany osobných údajov). Pri poskytovaní svojho súhlasu prosím prihliadnite na vyššie uvedené skutočnosti. V tejto súvislosti spracovávame Vaše údaje automaticky iba za účelom vyhodnotenia určitých osobných aspektov (profilovania). Vaše údaje tak napríklad analyzujeme za použitia matematicko-štatistických metód, aby sme mohli reklamu prispôsobiť Vašim individuálnym záujmom.

Po odhlásení z odberu newslettera Vám prestaneme newsletter zasielať a Vaše údaje vymažeme. Pokiaľ máte na našich webových stránkach tiež zákaznícky účet, budeme Vaše údaje uchovávať tak dlho, kým bude zákaznícky účet existovať. Toto však platí iba v prípade, že nie sme zo zákonných dôvodov oprávnení uchovávať Vaše údaje na konkrétne účely vrátane obrany proti právnym nárokom. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať postupom podľa pokynov uvedených na adrese https://www.deichmann.com/de-de/newsletter/unsubscribe

13. Služba Google Ads vrátane dynamického remarketingu

Na webovej lokalite používame aj Google Conversion Tracking (takzvané sledovanie konverzií Google), analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google"). Ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom reklamy Google, Google Ads umiestni na Vaše koncové zariadenie súbor cookie („konverzný súbor cookie"). Platnosť týchto súborov cookie vyprší po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov. Ak navštívite jednu z našich stránok a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. V dôsledku toho nie je možné sledovať súbory cookie na webových stránkach rôznych inzerentov Google Ads. Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Ako zákazník služby Google Ads určujeme celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní nastránku sledovania konverzií. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľa.Ak nechcete, aby sa informácie o Vašom správaní na stránke spracúvali v procese sledovania, môžete tiež odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný – napríklad prostredníctvom nastavení prehliadača, ktoré vo všeobecnosti zakazujú automatické nastavenie súborov cookie, alebo odmietnutím v časti „Súhlas so súbormi cookie“. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať aj tak, že nastavíte prehliadač na blokovanie súborov cookie z domény „googleadservices.com". Okrem toho vám spoločnosť Google v špecifikáciách reklamy ponúka možnosť deaktivovať používanie súborov cookie spoločnosťou Google na reklamné účely. Nájdete ich tu: https://www.google.com/settings/ads. Používame technológiu remarketingu spoločnosti Google. Remarketing sa používa na opätovné zacielenie na predchádzajúcich používateľov našich webových stránok prostredníctvom cielenej reklamy na webových stránkach tretích strán vrátane spoločnosti Google. Spoločnosť Google určuje, na ktorých používateľov sa konkrétne zameriava dočasným prepojením vyššie opísaných údajov služby Google Analytics a individuálnych ID používateľov registrovaných v spoločnosti Google, čím umožňuje cielenie na rôzne zariadenia. Reklama na webových stránkach poskytovateľov tretích strán, vrátane spoločnosti Google, sa tiež uskutočňuje pomocou súborov cookie. Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete v budúcnosti zakázať príslušným nastavením na webovej stránke https://www.google.com/settings/ads. Viac informácií nájdete na stránke https://www.google.com. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

14. Technológia Criteo

Na našich webových stránkach používame súbory cookie/reklamné ID na reklamné účely. To nám umožňuje zobrazovať našu reklamu na partnerských webových stránkach, v aplikáciách a e-mailových správach návštevníkom, ktorí majú záujem o naše produkty. Technológie retargetingu používajú súbory cookie alebo reklamné ID na zobrazovanie reklám na základe Vášho predchádzajúceho správania pri prehliadaní. Ak sa chcete odhlásiť z tejto reklamy založenej na záujmoch, navštívte tieto webové stránky:

https://www.networkadvertising.org/choices/ https://www.youronlinechoices.com/

Informácie, ako sú technické poznávacie znamenia z Vašich prihlasovacích údajov na našich webových stránkach alebo v našom systéme CRM, môžeme zdieľať s dôveryhodnými reklamnými partnermi. To nám umožňuje prepojiť Vaše zariadenia a/alebo prostredia a poskytnúť Vám plynulý používateľský zážitok na zariadeniach a v prostrediach, ktoré používate. Podrobnejšie informácie o týchto možnostiach prepojenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených platforiem alebo vo vysvetlivkách nižšie:

Používanie technológie Criteo je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Okrem toho môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať úpravou nastavení súborov cookie tu: www.deichmann.com.

Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s technológiou Criteo nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo na adrese https://www.criteo.com/de/privacy.

15. Prezencia na sociálnych sieťach

Na našich webových stránkach nepoužívame pluginy sociálnych médií. Ak naše webové stránky obsahujú ikony nasledujúcich poskytovateľov sociálnych médií, používame ich len na pasívne prepojenie so stránkami príslušných poskytovateľov.

 1. Fanpage na sociálnej sieti Facebook

Profil spoločnosti Deichmann Germany na Facebooku nájdete na adrese https://www.facebook.com/Deichmann/.

Profil spoločnosti Deichmann Slovenská republika na Facebooku nájdete na adrese https://www.facebook.com/Deichmann.SK/.

Pre používateľov mimo USA a Kanady spoločnosť Facebook prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited. Pre používateľov v USA a Kanade spoločnosť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku a navštívite našu fanúšikovskú stránku (fanpage) na Facebooku, Facebook od Vás môže zhromažďovať pseudonymné údaje o používaní. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy/ a tiež na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V týchto zásadách ochrany osobných údajov nájdete aj informácie o tom, ako si nastaviť svoj účet na Facebooku.

Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited môže zdieľať Vaše údaje v rámci skupiny Facebook a s inými tretími stranami. To môže zahŕňať prenos osobných údajov do USA a iných tretích krajín, pre ktoré neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane údajov. V tomto prípade spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Ďalšie informácie nájdete aj v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook.

Okrem toho sme spoločne so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited zodpovední za spracovanie údajov od spoločnosti Insight, keď navštívite naše fanúšikovské stránky na Facebooku. Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited používa tieto údaje Insight na analýzu správania na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku a poskytuje nám tieto údaje v anonymizovanej forme. Na tento účel sme uzavreli dohodu o spoluzodpovednosti za spracovanie údajov so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ktorú si môžete pozrieť tu: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V tejto zmluve sa spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited okrem iného zaväzuje prevziať primárnu zodpovednosť podľa GDPR za spracovanie údajov Insight a dodržiavať všetky povinnosti podľa GDPR v súvislosti so spracovaním údajov Insight. K spracovaniu dochádza na základe nášho oprávneného ekonomického záujmu na optimalizácii a navrhovaní našej fanúšikovskej stránky na Facebooku podľa požiadaviek článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Radi by sme vás tiež upozornili na nasledujúce: ak navštívite našu fanúšikovskú stránku na Facebooku alebo jej dáte „like“ ako registrovaný používateľ Facebooku, spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited zhromažďuje osobné údaje. Ak nie ste registrovaní na Facebooku a navštívite fanúšikovskú stránku Facebooku, spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited môže zhromažďovať pseudonymné údaje o používaní.

Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited zhromažďuje najmä tieto informácie:

 • spustenie stránky, príspevku alebo videa zo stránky,

 • prihlásenie sa k odberu alebo odhlásenie sa z odberu stránky,

 • označenie stránky alebo príspevku „páči sa mi" alebo „nepáči sa mi",

 • odporučenie stránky v príspevku alebo komentári,

 • komentovanie, zdieľanie alebo reagovanie na príspevok na stránke (vrátane typu reakcie),

 • skrytie príspevku na stránke alebo jeho nahlásenie ako spam,

 • kliknutie z inej stránky na Facebooku alebo z inej webovej stránky ako Facebook na odkaz, ktorý vedie na túto stránku,

 • posunutie myšou na meno alebo profilový obrázok stránky pre zobrazenie náhľadu obsahu stránky,

 • kliknutie na tlačidlo webovej stránky, telefónne číslo, tlačidlo „naplánovať trasu" alebo akékoľvek iné tlačidlo na stránke,

 • informácie o tom, či ste prihlásení prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite stránku, alebo interagujete s jej obsahom.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

2. Sociálna sieť Instagram

Instagramový profil spoločnosti Deichmann Germany nájdete na adrese https://www.instagram.com/deichmann_schuhe/.

Firemný profil spoločnosti Deichmann Slovenská republika na Instagrame nájdete na adrese https://www.instagram.com/deichmann.sk/.

Pre používateľov mimo USA a Kanady Instagram prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited. Pre používateľov v USA a Kanade Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese https://help.instagram.com/155833707900388.

3. Kanál YouTube

Firemný profil spoločnosti Deichmann Slovenská republika na kanáli YouTube nájdete na adrese www.youtube.com/deichmann.

Pre používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku spoločnosť Google prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írska republika, a mimo EHP spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. 

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

4. Sociálna sieť LinkedIn

Profil spoločnosti Deichmann Germany na LinkedIn nájdete na adrese https://de.linkedin.com/company/deichmann.

Pre používateľov s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku je prevádzkovateľom LinkedIn spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn Ireland"). Pre všetkých ostatných používateľov je prevádzkovateľom LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn Ireland nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-polic. V týchto zásadách nájdete aj informácie o tom, ako si nastaviť svoj profil na LinkedIn.

Spoločnosť LinkedIn Ireland prenáša osobné údaje aj do USA a ďalších tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pre ktoré neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane údajov. Príslušné informácie nájdete tu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy. LinkedIn preto pravidelne používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR.

Okrem toho sme spoločne so spoločnosťou LinkedIn Ireland zodpovední za spracovanie údajov Page Insights, keď navštívite našu firemnú stránku LinkedIn. Na tento účel sme so spoločnosťou LinkedIn Ireland uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracovanie údajov, ktorú si môžete pozrieť tu: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Spoločnosť LinkedIn Ireland sa tu okrem iného zaväzuje prevziať primárnu zodpovednosť podľa GDPR za spracovanie údajov Page Insights a dodržiavať všetky povinnosti podľa GDPR v súvislosti so spracovaním údajov Page Insights. K spracovaniu dochádza na základe nášho oprávneného ekonomického záujmu optimalizovať a navrhnúť náš firemný profil na LinkedIn podľa požiadaviek článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Okrem toho upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti: od spoločnosti LinkedIn Ireland dostávame informácie a analýzy o používaní nášho účtu alebo interakciách s našimi príspevkami, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, ako súčasť takzvaných Page Insights. Tieto informácie nám umožňujú analyzovať a optimalizovať účinnosť našich aktivít na sieti LinkedIn. Na tento účel LinkedIn Ireland spracúva najmä údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti LinkedIn Ireland prostredníctvom informácií o Vašom profile. Patria sem napríklad tieto údaje: 

 • údaje o funkcii, 

 • krajina, 

 • odvetvie,

 • odpracované roky (počet odpracovaných rokov),

 • veľkosť spoločnosti a

 • pracovný status.

Okrem toho bude spoločnosť LinkedIn Ireland spracúvať informácie o tom, ako komunikujete s našou firemnou stránkou LinkedIn, napríklad či ste sledovateľom (follower) nášho firemného profilu na LinkedIn.

5. Funkcia "komunita"

Ak navštívite naše sociálne médiá (napr. fanúšikovskú stránku na Facebooku), budeme spracovávať niektoré Vaše údaje, napr. keď budete komunikovať s našimi stránkami alebo naším účtom, keď dáte „páči sa mi“ na naše príspevky, alebo ich budete komentovať, keď budete odpovedať alebo poskytovať iný obsah. Spracúvanie osobných údajov je vo všeobecnosti založené na našom oprávnenom záujme poskytovať Vám príslušné funkcie na našich stránkach sociálnych médií (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ako aj na Vašom súhlase príslušným prevádzkovateľom platforiem (napr. Facebook Ireland, LinkedIn Ireland), článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo na Vašom zmluvnom vzťahu s príslušnými prevádzkovateľmi platforiem (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Upozorňujeme, že tieto oblasti sú verejne prístupné a všetky osobné údaje, ktoré tu zverejníte alebo poskytnete po prihlásení, môžu vidieť aj iní používatelia. Nemôžeme ovplyvniť, ako tieto informácie používajú iní používatelia. Predovšetkým nemôžeme zabrániť tretím stranám, aby Vám posielali nevyžiadané správy.

Obsah zverejnený v rámci komunít môže byť uložený na dobu neurčitú. Ak chcete, aby sme odstránili Vami nastavený obsah, pošlite nám e-mail na adresu uvedenú v bode 2 vyššie.

16. Odporúčania týkajúce sa výrobkov

 1. Používanie služby Dynamic Yield

Táto webová stránka využíva služby spoločnosti Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlín). Vďaka odporúčaciemu nástroju Dynamic Yield je ponuka našej webovej stránky optimalizovaná tak, aby sa Vaša návšteva webovej stránky stala osobným zážitkom s presne prispôsobenými odporúčaniami a obsahom. Na tento účel používame obsah stránok, ktoré ste predtým navštívili, aby sme Vám odporučili podobné alebo tematicky súvisiace produkty alebo iný obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Ak nám dáte súhlas, spoločnosť Dynamic Yield bude zhromažďovať pseudonymizované informácie o Vašich používateľských aktivitách na našej stránke. Súbory cookie sa pritom používajú na ukladanie iba pseudonymizovaných informácií pod náhodne vygenerovaným ID (pseudonymom). Vaše IP adresy sa ukladajú len v anonymizovanej podobe. Priame prepojenie na osobu preto nie je možné.

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Okrem toho máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať úpravou nastavení súborov cookie tu: www.deichmann.com. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Viac informácií o použitej technológii sledovania nájdete na tomto odkaze: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

2. Tracking pixel

Súbory Tracking-Pixel fungujú podobne ako súbory cookie, ale používateľ ich nevidí. Ak udelíte svoj súhlas, Tracking-Pixel sa nasadí v rámci funkcií obchodu na meranie správania používateľov, v rámci newslettera, na správu ponúk v remarketingu. Tieto údaje sú anonymné a nie sú prepojené s osobnými údajmi v počítači používateľa ani so žiadnou databázou. Na blokovanie web bugov na našich webových stránkach môžete použiť napr. webwasher, bugnosys alebo AdBlock (pre prehliadač Firefox). Ak chcete zablokovať web bugy v našom newsletteri, nastavte svoj program na zasielanie správ tak, aby nezobrazoval HTML v správach. Web bugy sa zablokujú aj vtedy, ak čítate e-maily offline.

Odporúčania jednotlivých produktov na stránke https://www.deichmann.com/SK/sk/shop/welcome.html vychádzajú z Vašej nákupnej histórie, ktorá zahŕňa najmä sortiment a kategórie produktov, ktoré ste si niekedy prezreli, vyhľadali, alebo zakúpili. Všetky takto zhromaždené informácie sa ukladajú v anonymizovanej podobe a nemožno ich spojiť s Vašou osobou.

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

17. Scayle

Scayle je systém využívajúci technológiu headless eCommerce, ktorý poskytuje spoločnosť About You SE & Co. KG (Domstraße 10, 20095 Hamburg). Spoločnosť Deichmann používa systém Scayle na poskytovanie služieb internetového obchodu.

Informácie k zásadám ochrany osobných údajov nájdete pod týmto odkazom: https://www.scayle.com/de/datenschutz.

Subprocesory Scayle

 1. Akamai Technologies, Inc.

Spoločnosť Deichmann používa službu „Akamai“ na optimalizáciu doručovania webových stránok a na zabezpečenie našich webových serverov pomocou firewallu webových aplikácií. Subjektom zodpovedným za spracovanie Vašich údajov je: Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Nemecko.

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom tejto služby alebo pri jej používaní:

 • informácie o prehliadači,

 • navštívené stránky,

 • dátum a čas návštevy,

 • operačný systém,

 • IP adresa.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, vyváženie záujmov, na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť nepretržitú dostupnosť našich webových stránok.

Miestom spracovania je Európska únia a Spojené štáty americké (V súčasnosti neexistuje žiadne stanovisko Európskej komisie, podľa ktorého by USA všeobecne poskytovali dostatočnú úroveň ochrany. Ak nie je zaistená úroveň ochrany osobných údajov na úrovni rovnocennej európskemu štandardu, prenos osobných údajov sa uskutočňuje prostredníctvom vhodných záruk a na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ o ochrane osobných údajov. Ako dodatočná záruka slúži skutočnosť, že osobné údaje spracovávané v súvislosti so spoločnosťou Akamai sú pseudonymizované, a teda obzvlášť chránené.).

Životnosť používaných súborov cookie trvá do konca príslušnej relácie. Osobné údaje zhromaždené s ich pomocou sú vymazané vo chvíli, keď už nie sú na účely spracovania potrebné.

Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov, kliknite tu: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

2. Amazon Web Services Inc.

Amazon Web Services (AWS) je služba typu cloud computing, ktorú ponúka spoločnosť Amazon.com. Táto služba umožňuje firmám a organizáciám prevádzkovať IT infraštruktúru a aplikácie v cloude.

Poskytovateľom je spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (ďalej len „AWS“).

Pri návšteve našich webových stránok sú Vaše osobné údaje spracovávané na serveroch spoločnosti AWS. Osobné údaje pritom môžu byť odovzdávané aj materskej spoločnosti AWS v USA. Prenos osobných údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Používanie služby AWS je podmienené Vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Základom pre používanie služby AWS je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na spoľahlivom zobrazovaní našich webových stránok. Pokiaľ sme získali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, je spracovanie vykonávané výhradne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG (nemecký zákon o ochrane osobných údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií), ak súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov na zariadení) v súlade s TTDSG. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

3. Datadog Inc.

Datadog je služba zameraná na monitorovanie skutočných používateľov a výkonu. Spracovanie dát slúži na analýzu týchto webových stránok a ich návštevníkov. Spoločnosť Datadog k tomu na žiadosť prevádzkovateľa týchto webových stránok používa získané informácie na vyhodnocovanie používania webových stránok, sledovanie výkonu týchto webových stránok, obrazoviek aplikácií, akcií používateľov, sieťových požiadaviek a výkonu nášho front-end kódu, sledovanie priebežných chýb a problémov a zostavovanie správ o činnosti webových stránok.

Subjektom spracovávajúcim údaje je spoločnosť Datadog, Inc (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA).

Okrem iného môžu byť zhromažďované nasledujúce informácie:

 • IP adresa,

 • dátum a čas zobrazenia stránky,

 • navigácia používateľov (click path),

 • informácie o Vami používanom prehliadači a zariadení,

 • navštívené stránky,

 • adresa URL odkazu (webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky vstúpili),

 • lokačné údaje,

 • nákupné aktivity.

Datadog používa technológie, ako sú súbory cookie, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré slúžia na analýzu Vášho používania webových stránok. Spracovanie osobných údajov, najmä nastavenie súborov cookie, prebieha iba s Vaším súhlasom. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.

4. New Relic Inc.

NewRelic (New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA) je webová služba slúžiaca na analýzu používania webových stránok. Súbor cookie prenáša informácie vrátane Vašej IP adresy na server spoločnosti New Relic v USA. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom optimálnej prezentácie našej online ponuky. Spoločnosť NewRelic používa uložené informácie na analýzu toho, ako používate webové stránky, na vytváranie správ pre prevádzkovateľov webových stránok a na ponúkanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a internetu.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na tejto adrese: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

5. Functional Software, Inc.

Spoločnosť Functional Software, Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107) poskytuje platformu pre evidenciu chýb a výpadkov softvéru, vďaka čomu môžeme spätne analyzovať a vylepšovať naše webové stránky. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že sa jedná o prenos osobných údajov do USA, ktorý je považovaný za prenos osobných údajov do tretej krajiny. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://sentry.io/privacy/.

6. Cloudflare, Inc.

Spoločnosť Cloudflare (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) ponúka globálnu sieť na doručovanie obsahu (CDN) so systémom DNS. Prevádzka medzi Vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami je teda vedená cez sieť Cloudflare. Služba Cloudflare analyzuje dátovú prevádzku s cieľom zabrániť tomu, aby sa k našim serverom dostávala potenciálne škodlivá internetová prevádzka. Služba Cloudflare pritom môže používať aj súbory cookie alebo iné technológie na rozpoznanie používateľov internetu, avšak iba za vyššie uvedeným účelom.

Použitie služby Cloudflare vychádza z nášho oprávneného záujmu na bezchybnom a bezpečnom poskytovaní našich webových stránok (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare nájdete tu: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

18. Platobné metódy

Vaše platobné údaje spracúvame na účely realizácie platieb, napr. pri nákupe produktu v našom internetovom obchode. V závislosti od spôsobu platby odovzdávame Vaše platobné údaje tretím stranám (napr. v prípade platby platobnou kartou poskytovateľovi Vašej platobnej karty). 

Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné na vykonanie platby, a tiež článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, pričom náš prevažujúci oprávnený záujem spočíva v riadnom vykonaní platby.

V našom internetovom obchode ponúkame v zásade tieto platobné metódy:

 1. Platobné/kreditné karty

Prijímame karty Visa, American Express a MasterCard.

Ak si zvolíte tento spôsob platby, budete presmerovaní na externé webové stránky (Saferpay) spoločnosti Six Payment Services AG. Údaje o karte budú zaznamenané tam. Ak sa vyžaduje dvojfaktorové overenie, Saferpay ho poskytne.

Viac informácií o službe Saferpay nájdete tu: https://www.six-payment-services.com/en/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html.

Dôležité informácie o bezpečnosti:

Ak Vašu kreditnú kartu zneužije neoprávnená osoba, máte možnosť podať námietku u spoločnosti, ktorá Vašu kreditnú kartu vydala.

Najvyššie možné zabezpečenie: vďaka najmodernejšiemu šifrovaniu SSL poskytujeme optimálnu ochranu Vašich osobných údajov v pokladničnej zóne nášho internetového obchodu.

Okrem toho zabezpečujeme celú transakciu – pri platbe kreditnou kartou – povinným zadaním kódu na overenie karty (CVC2 alebo CVV2). Užitočná informácia: tieto čísla nie sú uložené na magnetickom prúžku Vašej kreditnej karty, a preto sa nezobrazujú na platobných dokladoch.

Overovací kód karty – trojmiestny číselný kód – sa nachádza v pravom hornom rohu podpisového prúžku na kartách Visa a MasterCard.

V prípade karty American Express nájdete overovací kód karty – štvormiestny číselný kód – na prednej strane vpravo nad číslom karty.

2. PayPal

Ak platíte prostredníctvom služby PayPal, Vaše platobné údaje budú v rámci platobného procesu odovzdané spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal"). Pritom budete identifikovaní pomocou prihlasovacích údajov do Vášho účtu PayPal. 

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. Proces objednávania

Počas procesu objednávania sa o Vás zhromažďujú nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj osobné údaje zhromaždené aplikáciami a spracovateľmi objednávok/poskytovateľmi služieb opísanými vyššie.

Pritom dochádza k súvisiacemu spracovaniu na účely uskutočnenia Vášho nákupu.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade nákupu tovaru v našom internetovom obchode (uzatvorenie zmluvy) je poskytnutie Vašich osobných údajov nevyhnutné. Ak vyššie uvedené údaje neposkytnete, nákup v našom internetovom obchode nie je možný.

V prípade potreby sa údaje môžu poskytnúť predajnému oddeleniu, zamestnancom zodpovedným za logistiku a poskytovateľom/spracovateľom služieb, ktorí boli v tejto súvislosti poverení.

Vaše údaje budú uchovávané v uzamknutej podobe až do spracovania príslušnej kúpnej zmluvy a potom až do uplynutia zákonných lehôt uchovávania údajov v súvislosti s uskutočnenými transakciami.

20. Zákaznícky účet

Na našich webových stránkach Vám ponúkame možnosť registrácie („Môj účet"), ak poskytnete svoje osobné údaje. Registrácia je potrebná, aby sme mohli vytvoriť Váš zákaznícky účet. 

Spoločnosť Deichmann používa Vaše osobné údaje na správu Vášho účtu Deichmann („Môj účet") vrátane získavania súhlasov, identifikácie a potvrdenia totožnosti používateľa účtu, zabránenia neoprávneného prístupu a používania, obmedzenia používania neplnoletými osobami, zasielania oznámení a upozornení, prijímania opatrení proti zneužitiu účtu, monitorovania porušovania podmienok používania a spracovania odvolania súhlasu. Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli personalizované online služby a aby sme Vám mohli okamžite poskytnúť informácie o Vašom nákupe. 

Spracovanie Vašich osobných údajov pre Váš účet je založené na Vašom súhlase pri vytváraní zákazníckeho účtu. Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na poskytnutie účtu.

Osobné údaje zhromaždené a použité výlučne na účely poskytovania Vášho zákazníckeho účtu budú po zrušení účtu vymazané.

21. Internetová bezpečnosť

Spoločnosť Deichmann používa štandardné bezpečnostné opatrenie prostredníctvom Vášho prehliadača – takzvané šifrovanie SSL. Údaje používateľa sú šifrované pomocou SSL –  tzv. šifrovanie SSL. Šifrovanie používateľských údajov sa vykonáva pomocou certifikátov SSL (trieda 2) s 256-bitovým šifrovaním s maximálnou dĺžkou kľúča 2048 bitov. Oblasti chránené pomocou SSL možno v prehliadači identifikovať podľa symbolu zámku. Zabezpečené pripojenia sú zvyčajne identifikované adresou začínajúcou na „https://". Ak dvakrát kliknete na symbol zámku, zobrazia sa podrobnejšie informácie o bezpečnostnom certifikáte. Vaše osobné údaje prenášame bezpečne pomocou tohto šifrovania. To sa vzťahuje na Vašu objednávku, ako aj na Vaše prihlásenie ako zákazníka. Nikto však nemôže zaručiť absolútnu ochranu. Napriek tomu chránime naše webové stránky a iné systémy technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami.

22. Zabezpečenie údajov

Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch, t. j. dôverným zaobchádzaním s osobnými údajmi. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne aktualizované v súlade s technologickým vývojom.

23. Automatizované individuálne rozhodnutia alebo opatrenia k profilovaniu

Pri našom rozhodovaní nepoužívame automatizované spracovanie ani profilovanie.

24. Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa v zásade prenášajú bez Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu len v týchto prípadoch:

1. Ak je to potrebné na objasnenie nezákonného používania našich služieb alebo na právne doriešenie, osobné údaje sa odovzdajú orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám. K tomu však dôjde len v prípade dôvodného podozrenia z nezákonného alebo zneužívajúceho správania. K prenosu môže dôjsť aj v prípade, že ide o vymáhanie zmlúv alebo iných dohôd. Zo zákona sme tiež povinní poskytovať informácie určitým orgánom verejnej moci na ich žiadosť. Patria medzi nich orgány činné v trestnom konaní, orgány stíhajúce správne delikty, za ktoré sa ukladajú pokuty, a daňové orgány.

Prenos týchto údajov je založený na našom oprávnenom záujme v oblasti boja proti zneužívaniu, stíhania trestných činov a zabezpečovania, uplatňovania a vymáhania nárokov, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo na základe právnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

2. Vaše údaje sa odovzdajú doručovateľskej službe zodpovednej za doručenie zásielky, ak je to potrebné na doručenie tovaru. Doručovateľská služba použije Vaše osobné údaje len na vykonanie doručenia. Vaše údaje nebudú poskytnuté iným tretím stranám ani použité na reklamné účely. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Po úplnom splnení zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny budú Vaše údaje zablokované pre ďalšie použitie a vymazané po uplynutí zákonných lehôt uchovávania účtovných záznamov a daňových dokladov.

3. Pri poskytovaní služieb sa spoliehame na zmluvné tretie strany a externých poskytovateľov služieb (ďalej „sprostredkovatelia"). V takýchto prípadoch sa osobné údaje prenášajú týmto sprostredkovateľom, aby bolo možné ich ďalšie spracovanie. Týchto sprostredkovateľov starostlivo vyberáme a pravidelne preverujeme, aby sme zabezpečili ochranu Vašich práv a slobôd. Sprostredkovatelia môžu používať údaje len na nami určené účely a sú zmluvne zaviazaní spracúvať Vaše údaje len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Prenos týchto údajov sprostredkovateľom sa zakladá na článku 28 ods. 1 GDPR. Okrem sprostredkovateľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov používame aj nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:   

 • poskytovateľov IT služieb,

 • poskytovateľov cloudových služieb,

 • poskytovateľov softvérových služieb.

4. V rámci našich administratívnych procesov, ako aj organizácie našej prevádzky, finančného účtovníctva a dodržiavania zákonných povinností, ako je archivácia, poskytujeme alebo prenášame tie isté údaje, ktoré sme získali v súvislosti s poskytovaním našich zmluvných služieb, a to prípadne finančným úradom, poradcom, ako sú daňoví poradcovia alebo audítori, a tiež iným subjektom povereným výberom  poplatkov a poskytovateľom platobných služieb.

Prenos týchto údajov je založený na našom oprávnenom záujme na zabezpečenie našich podnikateľských aktivít, plnenie našich úloh a poskytovanie našich služieb, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

5. V rámci ďalšieho rozvoja nášho podnikania môže dôjsť k zmenám v štruktúre skupiny Deichmann prostredníctvom zmien právnej formy, založenia, kúpy alebo predaja dcérskych spoločností, častí spoločností alebo súčastí spoločnosti. Pri takýchto transakciách sa údaje týkajúce sa najmä našich zákazníkov a kontaktných osôb prenášajú spolu s časťou spoločnosti, ktorá je predmetom prenosu. Pri akomkoľvek prenose osobných údajov tretím stranám vo vyššie uvedenom rozsahu zabezpečíme, aby sa uskutočnil v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Prípadný prenos osobných údajov je odôvodnený tým, že máme oprávnený záujem prispôsobiť organizačnú štruktúru našej skupiny ekonomickým a právnym podmienkam, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

25. Poskytnutie Vašich osobných údajov

Nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je však do určitej miery nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať príslušné funkcie na našich webových stránkach a naše služby. Poskytnutie Vašich údajov je potrebné najmä na to, aby sme mohli prijímať a spracúvať Vaše otázky, uzavrieť alebo plniť zmluvu a umožniť Vám používať funkcie komunít v súvislosti s našou prítomnosťou na sociálnych sieťach. Okrem toho je poskytnutie Vašich osobných údajov potrebné na prijatie a spracovanie Vašej žiadosti o zamestnanie.

Ak je potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje, upozorníme Vás na to označením ako povinné údaje pri ich zadávaní. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné. V prípade povinných údajov bude mať neposkytnutie týchto údajov za následok, že nebudeme môcť poskytovať príslušné funkcie a služby, najmä nebudeme môcť prijímať a spracúvať Vaše otázky a/alebo umožniť uzatvorenie alebo plnenie zmluvy. Okrem toho nebudete môcť využívať funkcie komunít na našich sociálnych sieťach. Ak nám v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie neposkytnete potrebné informácie, nebudeme môcť Vašu žiadosť o zamestnanie posúdiť. Ak sú tieto informácie dobrovoľné, ich neposkytnutie bude mať za následok, že nebudeme môcť poskytovať príslušné funkcie a služby alebo ich poskytovať v obvyklom rozsahu.

26. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje spracúvame aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP"), v tzv. tretích krajinách, alebo ich prenášame príjemcom v týchto tretích krajinách. To platí aj pre USA. Upozorňujeme, že v súčasnosti neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane údajov, podľa ktorého by tieto tretie krajiny mali vo všeobecnosti primeranú úroveň ochrany údajov. Preto pri uzatváraní zmluvných vzťahov s príjemcami v tretích krajinách používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, alebo sa spoliehame na Váš súhlas podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. S našimi poskytovateľmi služieb, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene („sprostredkovatelia"), uzatvárame štandardné zmluvné doložky o prenose osobných údajov sprostredkovateľom v tretích krajinách. V prípade prenosov tretím stranám v tretích krajinách používame štandardné zmluvné doložky pre prenosy tretím stranám ako prevádzkovateľom. Kópiu týchto štandardných zmluvných doložiek si môžete vyžiadať tak, že nás kontaktujete na kontaktnej adrese uvedenej v bode 2.

27. Zmena účelu

Spracovanie Vašich údajov na iné ako opísané účely sa uskutoční len vtedy, ak to povoľujú právne predpisy, alebo ak ste súhlasili so zmenou účelu spracovania Vašich osobných údajov. V prípade ďalšieho spracovania na iné účely, než na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, Vás budeme o týchto ďalších účeloch informovať a pred ďalším spracovaním Vám poskytneme všetky ďalšie relevantné informácie.

28. Vymazanie Vašich osobných údajov

Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, Vaše údaje vymažeme alebo anonymizujeme, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo použili v súlade s vyššie uvedenými odsekmi.

Ďalšie uchovávanie sa uskutoční len vtedy, ak je to potrebné z právnych dôvodov, najmä na účely preukázania, zabezpečenia alebo obhajoby nárokov.

Uchovávanie je založené na našom oprávnenom záujme riadne zdokumentovať naše obchodné aktivity a chrániť naše právne postavenie (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak sú Vaše osobné údaje relevantné na uzavretie alebo plnenie zmlúv, údaje sa uchovávajú na účely vytvorenia alebo plnenia príslušného zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Ak sme povinní uchovávať údaje podľa zákona, uchováme Vaše údaje počas obdobia stanoveného zákonom (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Zákonné požiadavky na uchovávanie údajov môžu vychádzať z lehôt uchovávania (archivačných lehôt) podľa príslušných právnych predpisov. Lehoty uchovávania podľa týchto nariadení sú zvyčajne aj v radoch rokov, a to často od okamihu, keď bol príslušný proces ukončený, napr. keď sme definitívne spracovali Vašu otázku alebo bola ukončená zmluva.

29. Vaše práva ako subjektu údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte práva opísané nižšie. Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete poslať svoju žiadosť poštou alebo e-mailom na adresy uvedené vyššie v úvode týchto zásad ochrany osobných údajov.

1. Vaše právo ako subjektu údajov na prístup k osobným údajom

V rozsahu článku 15 GDPR máte právo od nás kedykoľvek na požiadanie získať prístup k informáciám o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame.

2. Právo na opravu nepresných osobných údajov

V súlade s článkom 16 GDPR máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné.

3. Právo na vymazanie

Máte právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za podmienok uvedených v článku 17 GDPR. Tieto podmienky ustanovujú najmä právo na vymazanie, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a tiež v prípadoch, keď boli osobné údaje spracované nezákonne, v prípade námietky proti spracovaniu alebo existencie povinnosti vymazania stanovenej právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje. 

4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie v súlade s článkom 18 GDPR. Toto právo existuje najmä vtedy, ak popierate presnosť osobných údajov po dobu, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli overiť presnosť osobných údajov, a tiež vtedy, ak v prípade existujúceho práva na vymazanie požadujete namiesto vymazania obmedzenie spracúvania; ďalej vtedy, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré sledujeme, ale potrebujete ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, a tiež vtedy, ak je stále pochybné, či námietka, ktorú ste voči nám vzniesli, bude uznaná za oprávnenú. 

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v súlade s článkom 20 GDPR. 

6. Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, okrem iného na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, v súlade s článkom 21 GDPR. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu. Po vznesení námietky spracúvanie zastavíme.

7. Právo podať sťažnosť

V prípade sťažností máte právo obrátiť sa na dozorný úrad v Slovenskej republike; Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, alebo na dozorný úrad v Spolkovej republike Nemecko, Spolková republika Nordrhein-Westfalen; Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr 2-4, 40213 Düsseldorf, email: poststelle@ldi.nrw.de

30. Spracovanie osobných údajov pri výkone Vašich práv

Na záver by sme Vás chceli informovať, že ak si uplatníte svoje práva podľa článkov 15 až 22 GDPR, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli, na účely realizácie týchto práv a na preukázanie tejto skutočnosti. Toto spracovanie je založené na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s článkami 15 až 22 GDPR.

31. Aktualizácie a zmeny

Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi alebo v prípade, že zmeníme spôsob spracovania osobných údajov. Pred používaním našich služieb sa prosím zoznámte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách alebo aktualizáciách.