Adatkezelési tájékoztató


Jelen adatkezelési tájékoztató letölthető PDF formátumban.
1. A DEICHMANN adatvédelmi politikája
1.1. Az adatkezelő
1.2. Az adatkezelés lehetséges jogalapjai
2. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében
2.1. Tájékoztatásnyújtás a webáruház termékei, szolgáltatásai kapcsán
2.1.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
2.1.2. Tájékoztatás az ügyfélszolgálati űrlapot beküldő felhasználó számára
2.1.3. Tájékoztatás közösségi médián (Facebook Messenger) keresztül érkező megkeresésekről, panaszokról
2.1.4. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre
2.1.5. Egyedi tájékoztatások, kérések kezelése a FreshDesk adatbázisában
2.2. Adatkezelések regisztráció kapcsán
2.2.1. Regisztráció
2.2.2. Céges regisztráció adatellenőrzése
2.2.3. Új jelszó igénylése
2.2.4. Felhasználó által összeállított kívánságlista tárolása
2.2.5. Feliratkozás hírlevélre
2.2.6. Közlemények, tájékoztatások, rendszerüzenetek küldése
2.3. Szerződéskötés a webáruházon keresztül
2.3.1. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal
2.3.2. Szerződéskötés regisztráció nélkül
2.3.3. Szerződéskötés ügyfélszolgálaton keresztül
2.4. Webáruházon keresztül kötött szerződés teljesítése
2.4.1. Bankkártyás fizetés
2.4.2. Számla kiállítása a rendelés kapcsán
2.4.3. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása
2.4.4. Kiszállítás futárszolgálat révén
2.4.5. Kiszállítás DEICHMANN üzletbe (Click & Collect szolgáltatás)
2.4.6. Vevői átkérés, házhozszállítás szolgáltatás
2.4.7. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által
2.4.8. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén
2.4.9. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán
2.5. Honlaphoz kapcsolódó marketing tevékenységek
2.5.1. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
2.5.2. Közösségi oldalak
2.5.3. Ügyfélelégedettséggel kapcsolatos adatkezelés
2.5.4. Sorsolások, nyereményjátékok szervezése (Scratcher)
2.5.5. Értesítés termék elérhetőségéről
2.6. További adatkezelések
3. Tájékoztatás adatfeldolgozók és közös adatkezelők igénybevételéről
4. Adatbiztonsági intézkedések

4.1. Internet-biztonság
4.2. Tűzfalak alkalmazása
4.3. Adatbiztonság
4.4. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
5.1. Az adatkezelés során Önt megilleti
5.2. Jogorvoslati lehetőségek
6. A tájékoztató módosítása

1. A DEICHMANN adatvédelmi politikája

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. („DEICHMANN”) számára az adatvédelem kiemelt jelentőségű és szavatolja honlapjának (https://www.deichmann.com/hu-hu/, „honlap” vagy „webáruház”) minden felhasználója számára, hogy összes tárolt adatukat bizalmasan kezeli.

Személyes adat minden információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, helyszínhez köthető adat, online azonosító vagy egy, illetve több különleges ismertető jelhez, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását jelenti, amelyek alapján az illető beazonosítható. Ide tartozik pl. az Ön neve, telefonszáma, címe, valamint minden adata, amelyet Ön a regisztráció és a vásárlói fiókja létrehozása során velünk közöl és az álnevesített adatok, amelyeket webáruházunk meglátogatásakor gyűjtünk és közvetlenül nem kapcsolhatók az Ön személyéhez. Nem tartoznak ide viszont a statisztikai adatok.

A jelen adatkezelési tájékoztatóval szeretnénk Önt arról tájékoztatni, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét. A DEICHMANN-nál a személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete („Rendelet” vagy „GDPR”) előírásai alapján kezeljük. A DEICHMANN honlapja 16 éven felüli érdeklődők és vásárlók számára készült, ezért kérjük, hogy kiskorúak számára nagykorú személy intézze a vásárlást, illetve a böngészéshez kiskorúak felnőtt közreműködését kérjék.

Ön bármikor megkereshet minket, amennyiben az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a DEICHMANN és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését, amennyiben erre jogszabályi lehetőség van. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni, az ezzel kapcsolatos részleteket az adatkezelési tájékoztató végén találhatja meg.

1.1. Az adatkezelő
Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
telefon: 06 80 / 840 840
e-mail: adatvedelem@deichmann.com 

A DEICHMANN a lenti szolgáltatók egy részével a Deichmann SE-vel (Deichmannweg 9, 45359 Essen, Németország) létrejött közös adatkezelési megállapodásnak megfelelően van jogviszonyban. A Weboldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán a kapcsolattartó:

Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
telefon: 06 80 / 840 840
e-mail: adatvedelem@deichmann.com
 

1.2. Az adatkezelés lehetséges jogalapjai
Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a DEICHMANN megfelelő jogalappal rendelkezik (Rendelet 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet:

az érintett hozzájárulása egy, vagy akár több meghatározott cél érdekében, különösen:

 • vásárlói fiók létrehozása és naprakészen tartása,
 • hírlevélküldési folyamat optimalizálása, testreszabása termékajánlat testreszabása,
 • megkeresések, tájékoztatáskérések, kérdések megválaszolása,
 • igényfelmérés vizsgálata, termékkínálat optimalizálása, honlap fejlesztése,
 • termékek reklámozása,
 • a vevők értékelése alapján szolgáltatás javítása,
 • szolgáltatási minőség és vevői elégedettség növelése,
 • piac- és közvélemény kutatás révén termékkínálat összeállítása, szolgáltatásjavítás
 • ügyfélelégedettség mérése vásárlás esetén;

a DEICHMANN mint adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke, különösen:

 • ügyfélszolgálati adatbázis révén tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés hatékonyságának növelése,
 • a felhasználó közvetlen megszólítása és üzenetek testreszabása,
 • termékkínálat optimalizálása, honlap fejlesztése,
 • üzletpolitika javítása, szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések,
 • jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása,
 • információs rendszerek biztonságának fenntartása;

a szerződés teljesítése: amennyiben Ön árut vásárol webáruházunkból (szerződéskötéskor), akkor szükség van az Ön személyes adatainak megadására. Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, akkor webáruházunkon keresztül nem kerülhet sor vásárlásra;

a DEICHMANN jogi kötelezettségének teljesítése, különösen:

 • számviteli kötelezettségek teljesítése,
 • fogyasztói joggyakorlás teljesítése,
 • közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
 • hatósági megkeresésekre válaszadás.

Az Ön személyével kapcsolatosan tudomásunkra jutott adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint kezeljük. Ezek szerint az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása és továbbítása (a továbbiakban: adatkezelés) akkor megengedett, ha jogszabály alapján ezt a DEICHMANN jogszerűen teszi.

Annak érdekében, hogy a honlap meglátogatását vonzóbbá és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon ún. sütiket, képpontokat alkalmazunk, amelyekről bővebben a Sütiszabályzatban olvashat.

2. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében

2.1 Tájékoztatásnyújtás a webáruház termékei, szolgáltatásai kapcsán

2.1.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése:  Az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámra (06 80 / 840 840) érkező telefonhívások kapcsán általános tájékoztatásnyújtás. Az ügyintézés hatékonysága érdekében a hívások rögzítésre kerülnek, továbbá a hívás kapcsán információk kerülnek rögzítésre a DEICHMANN ügyfélszolgálati adatbázisában, ezért, ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk, továbbá szükség esetén egy adott telefonos beszélgetést össze tudunk kapcsolni egy korábbi megkereséssel, akár akkor is, ha más csatornán érkezett.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Adatkezelő és az érintett jogos érdeke, hogy megfelelő tájékoztatást nyújthasson, a panaszokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje és az ügyintézés valamennyi lépését, történését nyomonkövethetően rögzítse.
Az adatkezelés célja: Hatékony tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés, valamint azok strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő, panaszos.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Amennyiben tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során: egyedi azonosító, név, telefonszám vagy e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az ügyfélkapcsolati hívások hangfelvételét 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a Rendelet 21. cikke szerinti tiltakozni a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, azonban bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk az adatokat megőrizni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén a 3.1. alatti szerverszolgáltató és a 3.6. pont alatti ügyfélszolgálati adatbázis-szolgáltató kerül bevonásra, nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók. Valamennyi esetben a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.1.2. Tájékoztatás az ügyfélszolgálati űrlapot beküldő felhasználó számára
Az adatkezelés megnevezése:  A honlap https://www.deichmann.com/hu-hu/kapcsolat oldalán található személy részére a megjelölt témában tájékoztatás nyújtása, panaszának kivizsgálása. Az ügyintézés hatékonysága érdekében az üzenetek ügyfélszolgálati e-mailként és a DEICHMANN ügyfélszolgálati adatbázisában rögzítésre kerülnek, ezért, ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk, továbbá szükség esetén egy adott üzenetet össze tudunk kapcsolni egy korábbi megkereséssel, akár akkor is, ha más csatornán érkezett.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke, hogy megfelelő tájékoztatást nyújthasson, a panaszokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje és az ügyintézés valamennyi lépését, történését nyomonkövethetően rögzítse.
Az adatkezelés célja: Hatékony tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés, valamint azok strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő, panaszos.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): vállalat/cégnév, nem (megszólításhoz, nem kötelező), vezetéknév, keresztnév (kötelező: tájékoztatást kérő azonosítása érdekében szükséges), címadatok (postai úton történő válaszadáshoz szükséges), telefonszám (telefonon történő válaszadáshoz szükséges), e-mail cím (e-mail útján küldött válaszadáshoz szükséges), kapcsolatfelvétel okának kifejtése, nem kötelező: rendelésszám, ügyfélszám.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén a 3.1. alatti szerverszolgáltató és a 3.6. pont alatti ügyfélszolgálati adatbázis-szolgáltató kerül bevonásra. Nem általános témák kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók. Valamennyi esetben a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.1.3. Tájékoztatás közösségi médián (Facebook Messenger) keresztül érkező megkeresésekről, panaszokról
Az adatkezelés megnevezése:  Amennyiben közösségi médián keresztül (Facebook, Messenger) kapcsolatba lép velünk, az ügyintézés hatékonysága érdekében az üzenetek a DEICHMANN ügyfélszolgálati
adatbázisában rögzítésre kerülnek, ezért a kapcsolatfelvétel esetén tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát és/vagy Facebook/Messenger felhasználói azonosítóját) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk, továbbá szükség esetén egy adott üzenetet össze tudunk kapcsolni egy korábbi megkereséssel, akár akkor is, ha más csatornán érkezett.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke, hogy megfelelő tájékoztatást nyújthasson, a panaszokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje és az ügyintézés valamennyi lépését, történését nyomon követhetően rögzítse.
Az adatkezelés célja: Hatékony tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés, valamint azok strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő, panaszos.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A DEICHMANN az Önnel folytatott ügyintézések kapcsán megőrzi az üzenetváltásokat, a megkeresés egyedi azonosítóját, az Ön nevét és telefonszámát és/vagy e-mail címét és/vagy Facebook/Messenger felhasználói azonosítóját adatait.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az egyedi ügyfél-megkeresések adatait 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a Rendelet 21. cikke szerint tiltakozni a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, azonban bizonyos adatok megőrzése jogszabályi kötelezettségünk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén a 3.1. alatti szerverszolgáltató és a 3.6. pont alatti ügyfélszolgálati adatbázis-szolgáltató kerül bevonásra. Nem általános témák kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók. Valamennyi esetben a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.1.4. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre
Az adatkezelés megnevezése:  Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (ideértve a honlapon keresztüli sajtómegkereséseket is). Az ügyintézés hatékonysága érdekében a levelek a DEICHMANN ügyfélszolgálati adatbázisában is rögzítésre kerülnek, ezért, ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk, továbbá szükség esetén egy adott levelet össze tudunk kapcsolni egy korábbi megkereséssel, akár akkor is, ha más csatornán érkezett.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke, hogy megfelelő tájékoztatást nyújthasson, a panaszokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje és az ügyintézés valamennyi lépését, történését nyomon követhetően rögzítse.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő, panaszos.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a Rendelet 21. cikke szerint tiltakozni a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, azonban bizonyos adatok megőrzése jogszabályi kötelezettségünk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén a 3.1. alatti szerverszolgáltató és a 3.6. pont alatti ügyfélszolgálati adatbázis-szolgáltató kerül bevonásra. Nem általános témák kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók. Valamennyi esetben a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.1.5. Egyedi tájékoztatások, kérések kezelése a FreshDesk adatbázisában
Az adatkezelés megnevezése:  Honlapunkon különböző módokat kínálunk, hogy kapcsolatba lépjen velünk és küldjön nekünk üzenetet (2.2.3.1.-2.2.3.4). A kapcsolatfelvétel különösen telefonon vagy e-mailben lehetséges a megadott kapcsolattartó űrlapon keresztül. Ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön e-mail címét, a nevét és telefonszámát, ha van ilyen) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk, hogy az ügyfelek kérdéseit és minőségbiztosítását hatékonyan, strukturáltan rögzítsük és dolgozzuk fel.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő, panaszos.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megkeresés egyedi azonosítója, név és/vagy telefonszám és/vagy e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az egyedi ügyfél-megkeresések adatait 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.6 alatti szolgáltató, azzal, hogy a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.2. Adatkezelések regisztráció kapcsán

2.2.1. Regisztráció

Az adatkezelés megnevezése:  Regisztrációs adatok megadása vásárlói fiók létrehozása érdekében és a megadott adatok frissítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Vásárlói fiók létrehozása, benne számlázási adatok, szállítási adatok, fizetési adatok, hírlevélküldéssel kapcsolatos adatok regisztrált felhasználó általi kezelése, rendelési adatok elérése, kívánságlista összeállítása, továbbá ezen adatok napra készen tartása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): magánszemély / cég (fiók típus létrehozása érdekében), cégnév (cég fiók típus esetén kötelező), adószám (cég fiók típus esetén kötelező), vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, utca, házszám, címkiegészítés (nem kötelező), irányítószám, város, ország
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kezdeményezheti. Inaktív fiók esetén az utolsó fiókaktivitástól számított 2 év elteltét követően a vásárlói fiók törlésre kerül (az abban megjelenített rendeléssel összefüggő adatok az ott szabályozottak szerint kerülnek kezelésre). A vásárlói fiókban megadott adatait bármikor módosíthatja, azonban a fiókjához tartozó korábbi rendeléseit törölni, helyesbíteni - számviteli okokból - nem áll módunkban. Törlési, módosítási kérelmének - személyazonossága szükség szerinti ellenőrzését követően - az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levél alapján teszünk eleget.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.2. Céges regisztráció adatellenőrzése
Az adatkezelés megnevezése:  Amennyiben új regisztrációkor céges fiókot kíván létrehozni, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása érdekében a regisztrációs oldalon megadott cégnevet (teljes vagy rövidített magyar nyelvű cégnevet) és az adószámot a DEICHMANN az akkor aktuális szolgáltatói cégadatbázisban a megadott adatok továbbítása révén ellenőrzi.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke, hogy a számlát a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal és a valós adatokkal állítsa ki.
Az adatkezelés célja: Céges vásárlói fiók létrehozása valós számlázási adatokkal.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató, kapcsolattartó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Cégnév, adószám.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az adatellenőrzés a regisztrációs folyamat során történik meg, a DEICHMANN az adatellenőrzéssel kapcsolatosan nem őriz meg adatot. 
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.11. alatti adatbázisszolgáltató.

2.2.3. Új jelszó igénylése
Az adatkezelés megnevezése:  Felhasználói fiókhoz hozzáférés.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Regisztrált látogató számára ideiglenes jelszó biztosítása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): E-mail cím, ideiglenes jelszó.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A jelszó felhasználó általi módosításáig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.4. Felhasználó által összeállított kívánságlista tárolása
Az adatkezelés megnevezése:  Kívánságlista összeállítása a felhasználó által.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Termékkínálat személyre szabott áttekinthetőségének biztosítása a felhasználók számára.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): 2.2.2.1. alatti regisztrációs adatok, Felhasználó által kiválasztott termékek, amelyek a termékkínálatban szerepelnek.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Felhasználó általi törlésig, de a kiválasztott termékek adatai addig tekinthetők meg, amíg a termékkínálatban szerepelnek.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. pont alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.5. Feliratkozás hírlevélre
Az adatkezelés megnevezése:  A hírlevél elküldésére az ún. double opt-in eljárást alkalmazzuk, vagyis csak akkor küldünk Önnek hírlevelet e-mailben, ha Ön előtte kifejezetten visszaigazolta, hogy hírlevél-szolgáltatásunkat aktiválni kívánja. A hírlevél szolgáltatás tartalmával kapcsolatban bővebb információt a 2.5.1. pont tartalmaz. Ebben az esetben egy e-mail értesítést küldünk Önnek azzal a kéréssel, hogy az e-mailben található linkre kattintva, igazolja vissza, hogy hírlevelünket szeretné megkapni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrálása.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Vezetéknév, keresztnév, (megszólítás és személyre szabott üzenetek érdekében: nem), e-mail cím, nem kötelező adatok: születési dátum (születésnapi hírlevél kupon küldéshez, személyre szabáshoz), érdeklődési kör (női, férfi, gyerek), cipő méret (személyre szabáshoz), irányítószám (személyre szabáshoz).
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vásárlói fiókjában  - amennyiben van - a beállítások megfelelő módosításával. A hírlevélről történő leiratkozással a tárolt ügyfélprofil is törlésre kerül. Amennyiben érdeklődési körét kívánja módosítani, ezt bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vásárlói fiókjában  - amennyiben van - a beállítások megfelelő módosításával.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. pont alatti tárhelyszolgáltató és a 3.8. pont alatti adatfeldolgozó, azzal, hogy a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.2.6. Közlemények, tájékoztatások, rendszerüzenetek küldése
Az adatkezelés megnevezése:  Szolgálati közlemény jellegű és értékesítési rendszerrel kapcsolatos üzenetek eljuttatása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke (hatékony tájékoztatásnyújtás).
Az adatkezelés célja: Regisztrált felhasználók tájékoztatása a webáruház működése, használata, az internetes vásárlás, az üzletek nyitvatartása, látogatása, egyéb értékesítéshez kapcsolódó tudnivalók kapcsán.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált felhasználó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): E-mail cím.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az ugyfelszolgalat@deichmann.com e-mail címre írt levélben. Fiókjához tartozó korábbi rendeléseit törölni, helyesbíteni – számviteli okokból – nem áll módunkban. Amennyiben a felhasználó 2 éven túl nem használja a fiókját, úgy az automatikusan törlésre kerül.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.
 

2.3. Szerződéskötés a webáruházon keresztül

2.3.1. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal

Az adatkezelés megnevezése:  Vásárlás regisztrációval.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése, a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásaival összhangban.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Regisztrált adatok, számlázási adatok, szállítási adatok (különösen szállítási cím, telefonszám).
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg az Ön regisztrációs fiókjában. A létrejött szerződéseket a DEICHMANN az ÁSZF-ben rögzítettek szerint iktatja és 10 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.
 

2.3.2. Szerződéskötés regisztráció nélkül

Az adatkezelés megnevezése:  A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Ilyen esetben egy vendégprofilon keresztül történik a vásárlás, amelyben a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kerülnek megadásra. A vendégfiókon keresztül történő megrendeléshez nem szükséges jelszó bevitele. A rendeléshez kapcsolódó személyes adatokat minden egyes alkalommal meg kell adni az újabb rendelések során. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése, a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásaival összhangban.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Regisztrált adatok, számlázási adatok, szállítási adatok (különösen szállítási cím, telefonszám).
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Technikailag létrejön egy profil, mely a rendelés lezárását követően Ön az utolsó lépésnél még dönthet úgy, hogy mégis szeretne saját profilt létrehozni. A köszönő oldalon még utólag meg tud adni egy jelszót. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem keletkezik saját fiókja (ezért az így leadott rendeléseket, teljesítéseket nem tudja visszakeresni, abban ügyfélszolgálatunk tud segíteni), csak a rendelés során megadott adatokat tároljuk a szerződés teljesítése érdekében.
A létrejött szerződéseket a DEICHMANN az ÁSZF-ben rögzítettek szerint iktatja és 10 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.3.3. Szerződéskötés ügyfélszolgálaton keresztül
Az adatkezelés megnevezése:  Az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámra (06 80 / 840 840) érkező telefonhívások közül rendelések felvétele, rögzítése az adatkezelő által. A hívások kapcsán a 2.2.3.1. pont is alkalmazandó.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése, a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásaival összhangban.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): magánszemély / cég (fiók típus létrehozása érdekében), cégnév (cég fiók típus esetén kötelező), adószám (cég fiók típus esetén kötelező), vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, utca, házszám, címkiegészítés (nem kötelező), irányítószám, város, ország
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Szerződéskötést tartalmazó felvételeket a szerződés teljesítésétől számított 5 5 év elteltét követő naptári év május 31-ig tároljuk. A létrejött szerződéseket a DEICHMANN az ÁSZF-ben rögzítettek szerint iktatja és 10 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató és a 3.6. pont alatti ügyfélszolgálati adatbázis-szolgáltató, azzal, hogy a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.
 

2.2.4. Webáruházon keresztül kötött szerződés teljesítése

2.4.1. Bankkártyás fizetés

Az adatkezelés megnevezése:  Biztonságos bankkártyás, PayPal és betéti kártyás fizetés a webáruházi rendelés során. Az Adatkezelő oldalán bevitt adatokat az alábbiakban megnevezett pénzügyi szolgáltatók dolgozzák fel, az ő szervereiken tárolódnak a biztonságos fizetéshez kapcsolódó adatok (bankkártyaszám, lejárati dátum, bankkártyatulajdonos, biztonsági kód, PayPal-fiók esetén annak regisztrációs adatai) és a tranzakció azonosítója, az Adatkezelő részére bankkártyás fizetés esetén a Saferpay Secure Card Data (SCD) szolgáltatás révén kizárólag a tranzakció azonosítója kerül továbbításra.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, (vételár megfizetésének igazolása).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az Adatkezelő részére az Ön bankkártyájának száma nem kerül továbbításra, csak a fizetés megtörténte és a tranzakció azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja. 
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): 3.1. alatti tárhelyszolgáltató, valamint a 3.4. pont alatti és a 3.5. pont alatti pénzügyi szolgáltatók.

2.4.2. Számla kiállítása a rendelés kapcsán
Az adatkezelés megnevezése:  Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 169. § (2) bekezdésében megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítésére.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kiállított számlákat az Adatkezelő e-számla formájában küldi meg azon ügyfélszolgálati vonalon rendelést leadók kivételével, akik nem rendelkeznek e-mail címmel (részükre a számla kipostázásra kerül). Az e-számlák kiállítása és megküldése a szamlazz.hu szolgáltatása révén történik meg, a szolgáltatóval kiépített biztonságos adatkapcsolat útján.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A számla kiállításához számlázási név és cím szükséges, illetve a számla adatai, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen őrzi meg a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig. A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): E-számla esetén a (3.9. pont alatti) adatfeldolgozó, postai úton megküldött számla esetén a (3.10. pont alatti) önálló adatkezelő szolgáltató részére a név és a számlázási és / vagy a postázási cím kerül továbbításra.

2.4.3. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása
Az adatkezelés megnevezése:  Az Ön által leadott rendeléseket a DEICHMANN logisztikai szolgáltatója állítja össze.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Megrendelt termékek összekészítése és a kiszállítandó csomagok összeállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai (különösen név, szállítási cím, telefonszám, utánvét összege).
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A (3.2. pont alatti) logisztikai szolgáltató, mint adatfeldolgozó.

2.4.4. Kiszállítás futárszolgálat révén
Az adatkezelés megnevezése:  Az Ön által leadott rendeléseket a DEICHMANN szállítási szolgáltatója kézbesíti.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Szállítási adatok (szállítási cím vagy kiválasztott üzlet vagy csomagpont, telefonszám), utánvét összege.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A (3.3. és a 3.14. pont alatti) szolgálató, mint önálló adatkezelő a Posta törvény értelmében és csomagpontra szállítás esetén, annak további adatfeldolgozójaként a kiválasztott csomagpont.

2.4.5. Kiszállítás DEICHMANN üzletbe (Click & Collect szolgáltatás)
Az adatkezelés megnevezése:  Az Ön által leadott rendeléseket a DEICHMANN az Ön által megjelölt DEICHMANN üzletbe kézbesíti.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése, 
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai, vásárló neve, vásárló telefonszáma, egyedi esetekben a vásárló azonosítására alkalmas okmány megtekintése. 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja, kivéve a vásárló azonosítására alkalmas okmányok, amelyek nem kerülnek rögzítésre, felvételre és tárolásra. 
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.2. pont alatti logisztikai szolgáltató, mint adatfeldolgozó. A 3.3. és a 3.14. pont alatti szolgálató, mint önálló adatkezelő a Posta törvény alapján. 

2.4.6. Vevői átkérés, házhozszállítás, boltból boltba szolgáltatás
Az adatkezelés megnevezése:  Ha az Ön által kért termék nem található meg egy adott DEICHMANN üzletben, kérésére – amennyiben a készlet lehetővé teszi – a DEICHMANN az Ön által kért üzletbe vagy az Ön által megadott címre szállítja azt.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai, vásárló neve, vásárló telefonszáma, a megrendelés során megadott cím, egyedi esetekben a vásárló azonosítására alkalmas okmány megtekintése. 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja, kivéve a vásárló azonosítására alkalmas okmányok, amelyek nem kerülnek rögzítésre, felvételre és tárolásra. 
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.3. és a 3.14. pont alatti szolgálató, mint önálló adatkezelő a Posta törvény alapján. 

2.4.7. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által
Az adatkezelés megnevezése:  A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok: elállási nyilatkozat kiállítása és visszaérkezett elállási nyilatkozatok, visszaküldött termékek feldolgozása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a DEICHMANN-t terhelő, a Ptk.-ban, az E-kereskedelmi törvényben és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Számlázási és szállítási adatok, elállás révén visszautalandó összeg kapcsán megadott bankszámlaszám, illetve bankkártyás és PayPal-fizetés tranzakciós azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. pont alatti tárhelyszolgáltató, az elállási nyilatkozatok feldolgozása kapcsán a (3.2. pont alatti) adatfeldolgozó, a visszautalás kapcsán a (3.4. pont és a 3.5. pont alatti) pénzügyi szolgáltatók.

2.4.8. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén
Az adatkezelés megnevezése:  Ön termékkel vagy a DEICHMANN tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Ptk.-ban és a tekintettel az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (5) bekezdésében megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 3 év elteltét követő naptári év május 31. napjáig az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján. A termék visszavételéről szóló jegyzőkönyvek esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): ÁSZF 7. pontja alapján.

2.4.9. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán
Az adatkezelés megnevezése:  A vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint – termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a szavatosságvállalásra vonatkozó jogszabályokban (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet)  megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A szavatossági igény teljesítése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az adatkezelés során a DEICHMANN az Ön nevét (cégnevet), számlázási adatait, esetlegesen megadott kapcsolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám) a megvásárolt termék terméknevét, cikkszámát és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az adatokat az Adatkezelő a szavatossági idő lejártától számított 3 év elteltét követő naptári év május 31-ig kezeli.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): ÁSZF 5. és 6. pontja alapján.
 

2.5. Honlaphoz kapcsolódó marketing tevékenységek

2.5.1. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:  Hírlevelünkre való feliratkozáskor Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen keresztül kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó információkat küldjünk meg Önnek. Az Emarsys Marketing menedzsment rendszer segítségével kiértékeljük, hogy mely linkekre kattint Ön a hírlevelünkben, illetve gyűjtjük és tároljuk az Ön böngészési és vásárlási adatait a Weboldalon. A hírlevelekben sütiket (tracking pixelek és JavaScript) használunk annak érdekében, hogy a későbbiekben személyre szabott ajánlattal kereshessük meg Önt, ezzel felhasználói profilok jönnek létre az adatbázisunkban. 
A kínálatunk legoptimálisabb összetétele érdekében elemezzük, hogy hírlevélre feliratkozott felhasználónk mely linkekre kattint a hírlevelünkben. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, valamint akciók és termékkínálat ajánlása a feliratkozó látogatók számára, feliratkozói ügyfélprofil létrehozása a személyre szabott ajánlatok, hirdetések érdekében.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Hírlevél-feliratkozás adatai (vezetéknév, keresztnév, (megszólítás és személyre szabott üzenetek érdekében: nem), e-mail cím, nem kötelező adatok: születési dátum (születésnapi hírlevél kupon küldéshez, személyre szabáshoz), érdeklődési kör (női, férfi, gyerek), cipő méret (személyre szabáshoz), irányítószám (személyre szabáshoz), az egyes hírlevelek kiküldésére és azok megtekintésére vonatkozó információk (az adatkezelés megnevezésében leírtak szerint), dátumok és időpontok.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vásárlói fiókjában  - amennyiben van - a beállítások megfelelő módosításával. A hírlevélről történő leiratkozással a tárolt felhasználói profil is törlésre kerül. Amennyiben érdeklődési körét kívánja módosítani, ezt bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vásárlói fiókjában - amennyiben van - a beállítások megfelelő módosításával.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.8. pont alatti adatfeldolgozó, azzal, hogy a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.

2.5.2. Közösségi oldalak
Az adatkezelés megnevezése:  A DEICHMANN közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart a honlap felhasználóival, a webáruház felhasználóival és vásárlóival. Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. Honlapunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára. Ha használja a beépülő modult (pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagy hátra), úgy ezek az információk is továbbítódnak az Ön Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem. Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt honlapunkat megtekintené.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.
Az adatkezelés érintettje: A honlap látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  A Facebook, a YouTube, az Instagram önálló adatkezelők, a Facebook plugin vonatkozásában a 3.7. pont szerinti adatkezelő, azzal, hogy a fent jelzett közös adatkezelés keretében történik az adatkezelés.


2.5.3. Ügyfélelégedettséggel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:  A deichmann.hu online platformon történő vásárlást követően ügyfélelégedettségi visszajelzést kér Öntől, amelyre a válaszadás önkéntes. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint kiegészítő jelleggel a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a DEICHMANN jogos érdeke (termékkínálat optimalizálása, szolgáltatás javítása). 
Az adatkezelés célja: A termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, ügyfélelégedettség növelése. Az ügyfélelégedettségi kérdőíven szereplő adatokat, aggregált formában, anonim (álnevesítés) módon a szolgáltatásai javításának céljával kezeli. 
Az adatkezelés érintettje: Vásárlók.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az IP cím, az e-mail cím, a böngészési adatok, a megrendelésre vonatkozó statisztikai adatok, az ügyfélelégedettségre vonatkozó válaszok, amelyeknek feldolgozása, kezelése aggregált formában, anonim (álnevesítés) módon történik.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig őrizzük meg, azok törlését bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  3.12. pont alatti adatfeldolgozó. 


2.5.4. Sorsolások, nyereményjátékok szervezése (Scratcher)

Az adatkezelés megnevezése:  Sorsolások, nyereményjáték szervezése az adatkezelő kezelésében lévő weboldalakon, úgymint a deichmann.hu online platformon, illetve az ilovedeichmann.hu. A részletes adatkezelési tájékoztatást a nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, marketing elemzések készítése a termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, illetve a deichmann.hu platform online értékesítésének javítása érdekében, hírlevél-feliratkozás az eseti adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint.  
Az adatkezelés érintettje: Vásárlók.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megadható adatok köre: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, kor, jelszó, kedvenc üzlet, irányítószám, cím, érdeklődési kör (női, férfi, gyerek), cipő méret. 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig őrizzük meg, azok törlését bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  3.13. pont alatti adatfeldolgozó. 


2.5.5. Értesítés termék elérhetőségéről

Az adatkezelés megnevezése:  Amennyiben Ön az e-mail címe megadásával értesítést kér egy méret- vagy készlethiányos termék elérhetőségéről, a Deichmann elektronikus levélben értesíti Önt, amennyiben a kiválasztott termék, illetve méret a termékkínálatában újra elérhetővé válik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  
Az adatkezelés célja: Értesítés a termékkínálat frissítéséről, a vásárló által kiválasztott, a termékkínálatban újra elérhetővé váló termékekről.  
Az adatkezelés érintettje: A Weboldal látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): E-mail cím, cipő méret. 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az értesítési funkcióban megadott adatokat – az adatkezelés céljára tekintettel – maximum 3 hónapig tároljuk, őrizzük.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  3.8. pont alatti adatfeldolgozó. 

2.6. További adatkezelések

Amennyiben a DEICHMANN további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a DEICHMANN-nak teljesítenie kell. A DEICHMANN az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a DEICHMANN), amelynek tartalmáról kérésére a DEICHMANN tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint közös adatkezeléssel érintett társaságokról

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Deichmann SE, E-Commerce
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Deichmannweg 9, 45359 Essen, Németország
Az adatfeldolgozó e-mail címe: customer-service-dsd@deichmann.com
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 0800 / 5020500
A Deichmann SE a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
A Deichmann SE saját szerverparkjának elérhetősége: Hiberniastr. 18., 46240 Bottrop. Németország

3.2. A logisztikai szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia
Az adatfeldolgozó elérhetősége: adatvedelem@deichmann.com
A DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o  a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt termékek összekészítésében és a csomagok összeállításában, szállításra átadásában.

3.3. A csomagszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység
Az adatkezelő megnevezése: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
Az adatkezelő e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.hu 
A GLS Hungary Kft. a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a GLS Hungary Kft. a vevő nevét, címét, az utánvétel összegét e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítást követően a GLS Hungary Kft. működésére irányadó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint 1 (egy) évig köteles kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

3.4. A bankon keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: SIX Payment Services
Az adatfeldolgozó levelezési címe: CH-8021 Zurich, Hardturmstrasse 201
Az adatfeldolgozó e-mail címe: premium.ch@six-payment-services.com
A SIX Payment Services mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét: https://www.six-payment-services.com/classic/hu/home.html#country=hu.

3.5. PayPal szolgáltatáson keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatkezelő megnevezése: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
Az adatkezelő levelezési címe: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg
Az adatkezelő telefonszáma: 00 1 402-935-2050
A PayPal mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=hu_HU) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.6. FreshDesk ügyfélkapcsolati ticketrendszerrel, adatbázissal összefüggő közös adatkezelő
A közös adatkezelő megnevezése: Freshworks Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: Alte Jakobstrasse 85/86, 10179 Berlin, Németország
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.freshworks.com/contact/
A Freshworks, mint beszélgetési platformot működtető vállalkozás a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.freshworks.com/privacy/, https://www.freshworks.com/gdpr/) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.7. Facebook plugin beépülő modullal összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Facebook Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
A közös adatkezelő elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
A Facebook, mint közösségi platformot működtető és beépülő modulok szolgáltatója a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.8. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Emarsys eMarketing Systems AG
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Germany
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +43 147820800
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dataprotection@emarsys.com., DPO Szabolcs Steiner 
Az Emarsys, mint hírlevélküldő és adatbázis (Emarsys Webextend) szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak és a Deichmann-nal kötött szerződésnek megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.9. Az elektronikus számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatkezelő megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő levelezési címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Az adatkezelő elérhetősége: info@szamlazz.hu
A szamlazz.hu oldalt működtető KBOSS.hu Kft. a rá irányadó jogszabályoknak, a vele létrejött megállapodás és az Adatkezelő utasításainak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.10. A postai szolgáltatással összefüggő adatkezelői tevékenység
Az adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatkezelő levelezési címe: 1540 Budapest
Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatást végez a honlapján közzétett tájékoztatójának (https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2.) megfelelően, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint.

3.11.  A céginformációs adatbázis-szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Bisnode Magyarország Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: dpo.hu@bisnode.com
A Bisnode a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a céges regsisztációs adatok validálása kapcsán, az adatfeldolgozási megállapodással összhangban és adatkezelési tájékoztatója (https://www.bisnode.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) szerint.

3.12.  Az ügyfélelégedettséggel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: zenloop GmbH
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Pappelallee 78-79 10437 Berlin, Németország
Az adatfeldolgozó elérhetősége: support@zenloop.com, illetve adatvédelmi tisztviselőjének, az ISiCO Datenschutz GmbH-nak (Inna Gendelman Am Hamburger Bahnhof 4 10557 Berlin, Németoszág) elérhetősége: dpo@zenloop.com.
A Zenloop a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik az ügyfélelégedettséget mérő rendszer álnevesített adatainak feldolgozásában a webáruházban, az adatfeldolgozási megállapodással összhangban és adatkezelési tájékoztatója (https://www.zenloop.com/de/legal/privacy) szerint.

3.13.  Sorsolások, nyereményjáték szervezése (Scratcher)
Az adatfeldolgozó megnevezése: Scratcher ApS
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Banevingen 10A, 1 st floor, 2200 Copenhagen N - Dánia
Az adatfeldolgozó elérhetősége: Legal – Personal Data Protection Officer, Banevingen 10A, 1 st floor, 2200 Copenhagen N - Dánia
A Scratcher a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján platformot biztosít nyereményjátékok szervezésére. 

3.14. A csomagszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység
Az adatkezelő megnevezése: Delivery Solutions Zrt.
Az adatkezelő levelezési címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép. 
Az adatkezelő e-mail címe:  info@sameday.hu
A Delivery Solutions Zrt. a DEICHMANN-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://sameday.hu/adatvedelmi-iranyelvek/) megfelelően. Ennek során a Delivery Solutions Zrt. a vevő nevét, címét, az utánvétel összegét e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítást követően a Delivery Solutions Zrt. működésére irányadó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint a postai küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napjáig köteles megőrizni.

Tájékoztatjuk, hogy a 3.7. és 3.8. pontban megjelölt adatfeldolgozók tevékenysége következtében az Ön személyes adatai Európán kívül kerülhetnek feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy az érintett adatkezelésekhez történő hozzájárulással Ön a nem biztonságos harmadik országokba történő esetleges adattovábbításhoz is hozzájárul. Bizonyos esetekben azok a harmadik országok, ahol az megjelölt adatfeldolgozók adatközpontjai találhatók, vagy ahonnan az adatfeldolgozás történik, az Európai Bizottság döntése alapján nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel (az úgynevezett biztonságos harmadik országok listája a következő címen található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hu). 

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) jelenleg nem számít biztonságos harmadik országnak. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a nem biztonságos harmadik országokba történő adattovábbítás az Ön személyes adatait érintő kockázatokkal járhat, különösen azért, mert az USA-ba történő továbbítás esetén nem zárható ki az amerikai hatóságok hozzáférése az Ön személyes adataihoz. Az adatfeldolgozók – az adatvédelmi tájékoztatójukban is rögzített – biztonsági intézkedéseket vezettek be a kockázatok mérséklésére. A kockázatok csökkentése érdekében adatkezelőként a Deichmann is megtesz minden lehetséges lépést, azonban a fenti kockázatok egyoldalúan nem kezelhetőek szerződéses záradékokkal. Kérjük, a hozzájárulás megadásakor vegye figyelembe a fent említett körülményeket.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől. Senki nem tud ugyan teljes védelmet biztosítani, de honlapunkat és egyéb rendszereinket azonban technikai és szervezeti intézkedésekkel meg tudjuk védeni, hogy illetéktelen személyek által az Ön adatai ne vesszenek el, ne semmisüljenek meg, azokhoz ne férhessenek illetéktelenek hozzá, ne változtathassák meg és ne terjeszthessék azokat.

4.1. Internet-biztonság
A DEICHMANN böngészőjén keresztül szabványosított biztonsági intézkedéseket használ: az ún. SSL-titkosítást. Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt: 1) a továbbított adatok titkosításra kerülnek 2) biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került 3) ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljeskörűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez. A használt adatok titkosítás tehát SSL-lel történik – ún. SSL-titkosítás. A használt adatok titkosítása SSL-tanúsítvánnyal történik (2-es) 256 bit-tel, 2048 bit-tel pedig a maximális titkosítási kiterjesztésben.

Az SSL-védett tartományokat böngészőjében a lakat szimbólumról ismerheti fel. A biztonságos kapcsolatok általában címükben is felismerhetők, amelyek „https://" kezdetűek. Ha Ön a lakat jelre duplán kattint, részletesebb információt kap a biztonsági tanúsítványról.

Az Ön személyes adatait ezzel a titkosítással biztonságosan továbbítjuk. Ez érvényes az Ön megrendelésére, de bejelentkezésére (login) is.

4.2. Tűzfalak alkalmazása
Annak érdekében, hogy védekezzünk a kiber-támadásokkal és csalásokkal szemben, tűzfalakat használunk. Ennek megfelelően dolgozzuk fel, kezeljük a személyes adatokat (IP-címeket, a webáruház meglátogatásának időpontját) is.

4.3. Adatbiztonság
Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozzuk.

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a DEICHMANN-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. A DEICHMANN fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a webáruház használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a vonatkozó felhasználási feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg a DEICHMANN-nak, ideértve különösen a szállítási címként megjelenített, harmadik személyre vonatkozó adatokat.

A felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

4.4. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A személyes adatokat megfelelő erősségű titkosítással tároljuk a fenti 4.1. pontban foglaltak szerint, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A DEICHMANN a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani.

A DEICHMANN elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. A DEICHMANN az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha a DEICHMANN-nak megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. alatt bővebben).

A DEICHMANN a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

5.1. Az adatkezelés során Önt megilleti

A tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a jelen pont bevezetőjében foglaltak szerint;

az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll. Amennyiben Ön rendelkezik regisztrációval a megadott adatok helyesbítését, módosítását Ön is elvégezheti;

az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói felé megfelelően továbbítja;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog: mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

A DEICHMANN tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

5.2. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint a DEICHMANN megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (NAIH címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. NAIH levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Választása szerint a DEICHMANN székhelye vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, az illetékes törvényszéket megkeresheti az alábbi oldalon: a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

Kérjük, hogy amennyiben a DEICHMANN adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, problémája van, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeink bármelyikén: székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25, telefon: 06 80 / 840 840, e-mail: adatvedelem@deichmann.com

6. A tájékoztató módosítása

A folyamatos technikai, technológiai és jogi változások miatt az adatkezelési tájékoztató egyes részeit szükség szerint módosíthatjuk, frissíthetjük. Kérjük, mielőtt kínálatunkból választ, ellenőrizze hatályos adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a lehetséges módosítások vagy frissítések tényleg a legutolsó verzióban jellennek-e meg.

Aktuális verzió: 2023.07.07.